Terminy szkoleń

Nadchodzące wydarzenia:
Czerwiec 2024
Omówienie zasad diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Przegląd narzędzi diagnostycznych. Diagnoza różnicowa. Propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
Termin: So, 15 czerwca 09:0014:00
Głównym założeniem metody rytmiki było: przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie odczuwania muzyki i ruchu jako jedności, całości. Logorytmika jest jedną z metod, które wspomagają terapię logopedyczną Metoda wspierająca rozwój mowy, oparta na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa, wyłączonego jako akompaniament zaprogramowany lub improwizowany, przez muzykę ruch całego ciała.
Termin: So, 15 czerwca 09:0014:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie jest dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, poszukujących praktycznej wiedzy, inspiracji oraz nowych umiejętności związanych z wykorzystaniem ruchu przy muzyce, instruktorów, animatorów potrzebujących inspiracji do nowych choreografii, nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz wszystkich którzy kochają taniec oraz pracę z dziećmi.
Termin: So, 15 czerwca 09:0013:00
Miejsce: Lublin
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie… Czy można ten proces przyśpieszyć? Stymulować? Doskonalić Można!!!! I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: So, 15 czerwca 09:0012:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: So, 15 czerwca 09:0014:00
Miejsce: Poznań
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So, 15 czerwca 09:0014:00
Miejsce: Poznań
Szkolenie to kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
Termin: So, 15 czerwca 09:00N, 16 czerwca 15:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 15 czerwca 09:0014:00
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 15 czerwca 09:0018:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 15 czerwca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 15 czerwca 09:0015:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: So, 15 czerwca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So, 15 czerwca 09:0015:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd.
Termin: So, 15 czerwca 09:0015:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie, z którego wyjdziesz z masą inspiracji, pomysłów i gotowych scenariuszy zabaw do natychmiastowego zastosowania w pracy z dziećmi. Dzięki szkoleniu zorganizujesz każde wydarzenie w pracy z dziećmi. Otrzymasz uniwersalną wiedzę, którą będziesz latami wykorzystywać i tworzyć nowe projekty.
Termin: So, 15 czerwca 09:0016:00
Miejsce: Warszawa
Zabawy ze śpiewem i tańce rozwijają w dziecku poczucie wspólnoty, zwiększają dyscyplinę i poczucie odpowiedzialności oraz umożliwiają tworzenie podstawowych więzi społecznych.
Termin: So, 15 czerwca 09:0012:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu logorytmiki. Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie tworzyć i prowadzić zabawy logorytmiczne w pracy z dziećmi. Na szkoleniu będą również przedstawione gotowe zabawy i piosenki do wykorzystania w pracy. Poznanie wielu zabaw i ćwiczeń logorytmicznych da uczestnikom możliwość inspirowania się przy tworzeniu własnych ćwiczeń.
Termin: So, 15 czerwca 09:0013:00
Miejsce: Lublin
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu diagnostycznego oraz krok po kroku będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić holistyczną diagnozę logopedyczną.
Termin: So, 15 czerwca 09:0015:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: So, 15 czerwca 09:3012:00
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania dzieci i nastolatków ze spektrum autyzmu. Omówione zostaną kwestie związane z rozwojem społecznym, komunikacją i relacjami. Ponadto zastanowimy się nad trudnościami jakie towarzyszą dzieciom i nastolatkom z ASD w świecie neurotypowym. Uczestnicy zaznajomią się z rozwojowym podejściem terapeutycznym, w oparciu o relacje i zainteresowania dziecka ze spektrum autyzmu.
Termin: So, 15 czerwca 10:0018:00
Miejsce: Warszawa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: So, 15 czerwca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: So, 15 czerwca 18:0021:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: N, 16 czerwca 09:0014:00
Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić – TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach nauczania. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
Termin: N, 16 czerwca 09:0015:00
Dlaczego warto się skonsultować?
– Skorzystaj z wiedzy specjalisty, który od lat cieszy się wspaniałymi wynikami prowadzonych terapii.
– Nie będziesz sam ze swoimi kłopotami- pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie!
– Otrzymasz gotowe, spersonalizowane wskazówki dla konkretnego pacjenta!
– Konsultacja może dotyczyć jednego przypadku lub wielu- to zależy od Ciebie!
– Taka superwizja spowoduje, że nabierzesz pewności w podejmowanych działaniach terapeutycznych!
Termin: Pn, 17 czerwca 09:0011:00
Omówienie etiologii i patogenezy apraksji mowy u dorosłych. Przedstawienie metod oceny i opisu zaburzeń. Przegląd metod terapeutycznych.
Termin: Pn, 17 czerwca 17:0020:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
W czasie spotkania uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do tworzenia atmosfery na lekcji, która sprzyja koncentracji, aktywnemu udziałowi w lekcji. Na przykładach wyjaśnimy sposoby motywowania uczniów z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych. Dowiemy się, jak pracować w klasie z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych. Wspólnie, w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia, stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą prawidłowego rozwoju motorycznego oraz deficytami w tym obszarze, które znacząco mogą utrudnić funkcjonowanie dziecka. Ponadto uczestnik pozna testy diagnostyczne, które pomogą w ocenie zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Szkolenie składa się  z części teoretycznej omawiającej problem koncentracji oraz części praktycznej: prezentację ćwiczeń, zabaw, gier pomagających w skupieniu się. Osoby biorące udział w szkoleniu  zostaną wyposażone w wiedzę na temat przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi (w tym o ADHD i ADD) oraz poznają szereg ćwiczeń i zabaw pomagających w koncentracji, ćwiczeń oddechowych oraz z zakresu uważności i odraczania gratyfikacji.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, kształtującymi fundamenty komunikacji.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia współwystępowania zaburzeń sensorycznych w spektrum autyzmu.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dziecka. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które wspomogą dziecko z APD.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są zaburzenia SI i jak je rozpoznać. Coraz więcej dzieci mierzy się bowiem z tego typu trudnościami i wymaga wsparcia. Nieodzowne jest więc prawidłowe rozpoznanie problemu i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:3021:30
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Termin: Pn, 17 czerwca 18:3021:30
Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
Termin: Wt, 18 czerwca 17:0020:00
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt!!! Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zaprezentowanie holistycznego podejścia diagnostycznego wobec dziecka z objawami niedokształcenia mowy o typie afazji.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą, podłożem i objawami ODD. Będzie potrafił różnicować ODD od ASD i ADHD. Ponadto nauczy się jak radzić sobie z dzieckiem z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia występowania bullyingu w szkołach ogólnodostępnych, skierowanych w uczniów ze spektrum autyzmu.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Jeśli na co dzień brakuje ci pomysłów na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, szukasz inspiracji ale nie zawsze wiesz jak zastosować to co znajdziesz w internecie to zapraszamy na to szkolenie. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć o emocjach, asertywności, współpracy, radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, strach i agresja i inne. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć tus w sposób zrozumiały dla podopiecznych ale i atrakcyjny.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:0021:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:3021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Wt, 18 czerwca 18:3020:00
Przyjrzymy się z bliska dostępnym gryzakom specjalistycznym oraz tym ogólnodostępnym. Zastanowimy się jak dobierać odpowiednie gryzaki do potrzeb i możliwości dziecka, jak wprowadzać ćwiczenia z gryzakami do praktyki logopedycznej i terapii pacjentów.
Termin: Wt, 18 czerwca 19:0021:00
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Wt, 18 czerwca 19:0021:00
Na szkoleniu poznają Państwo czynniki wpływające na rozwój dziecka, podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania.
Termin: Wt, 18 czerwca 19:0020:30
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Wt, 18 czerwca 19:0021:00
Szkolenie daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Wzbogaca wiedzę na temat obszarów inteligencji emocjonalnej dzieci oraz pokazuje, jak za pomocą zabaw i ćwiczeń rozwijać u dzieci kompetencje związane z samoświadomością, samoakceptacją, komunikacją, empatią.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w świat metod alternatywnych i wspomagających komunikację. Metody te podnoszą jakość pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Jeśli jesteś terapeutą ręki lub prowadzisz zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, grafomotoryczne dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Znajdziesz tu gotowe wzory postępowania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wybranymi najczęściej spotkanymi dysfunkcjami.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń, ICD-11 oraz usystematyzowanie i wyjaśnienie nowych wytycznych związanych z diagnozą autyzmu.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z ekspozycją alkoholu na płód i jego konsekwencjami wpływającymi na rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziecięcego porażenia mózgowego.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
Szkolenie prowadzi przez kolejne etapy tak, by dorosły mógł wesprzeć młodego człowieka w rozwoju emocjonalnym i moralnym. Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:0021:00
W programie m.in. czynniki wpływające na rozwój dziecka, zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko, rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka, diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne.
Termin: Śr, 19 czerwca 18:3021:30
Gotowe strategie dla terapeutów, pracujących z dziećmi z trudnościami w zakresie jedzenia i karmienia. Kilka prostych kroków dla Rodzin, które pomogą poprawić sytuację jedzenia i karmienia.
Termin: Śr, 19 czerwca 19:0021:00
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces rozszerzania diety niemowląt. Jakie czerwone flagi możemy zauważyć na konsultacji pacjenta oraz jak przeprowadzić szczegółowy wywiad i obserwację dziecka.
Termin: Śr, 19 czerwca 19:0021:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Cz, 20 czerwca 18:0021:00
Omówienie zasad diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Przegląd narzędzi diagnostycznych. Diagnoza różnicowa. Propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
Termin: So, 22 czerwca 09:0014:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 22 czerwca 09:0014:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: So, 22 czerwca 09:0016:00
Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
Termin: Pn, 24 czerwca 17:0020:00
Przedstawienie etiologii i patogenezy motorycznych zaburzeń mowy; prezentacja etapów diagnozy i narzędzi diagnostycznych; obszerne omówienie etapów terapii i liczne przykłady konkretnych ćwiczeń usprawniających funkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i prozodyczne.
Termin: Pn, 24 czerwca 17:0020:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący metod nauki czytania, pisania i poznawania liter przez dzieci najmłodsze. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem poznanych metod. Pozna zabawy i ćwiczenia do wykorzystania na swoich zajęciach.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line; nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy; poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Presbyfagia pierwotna i wtórna omówienie trudności w przygotowaniu, przyjmowaniu i połykaniu pokarmów. Konsekwencje presbyfagii wtórnej u seniorów. Przegląd podejść terapeutycznych (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0019:30
Podczas szkolenia poznacie Państwo gotowe do wykorzystania scenariusze, zawierające gotowe, bogate materiały do druku. Urozmaicą one zajęcia w ćwiczenia wzrokowe, słuchowe i artykulacyjne. Zawierają lubiane przez dzieci gry i łamigłówki. Karty mogą być wykorzystane jako wklejki do zeszytów logopedycznych, bądź stanowić samodzielne karty pracy.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia uczestnicy poznają trudności związane z migracją dotyczące dziecka i jego rodziny, sposoby ich eliminowania, a także psychologiczne skutki migracji.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zaprezentuję Państwu ćwiczenia, które rozwiną umiejętność rozumienia i mówienia w różnych sytuacjach społecznych. Pomogą uczniowi przećwiczyć słownictwo pomocne w różnych sytuacjach z życia codziennego. Rozwiną słownictwo związane z emocjami i różnymi zrachowaniami. Pozwolą na budowanie dialogów. Na zajęciach logopedycznych mamy okazję do rozwijania rozumienia sytuacji społecznych, budowania umiejętności komunikacyjnych, oraz poszerzania słownictwa czynnego i biernego.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów I i II etapu edukacyjnego. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu czym są specjalne potrzeby edukacyjne i w jaki sposób dostosować wymagania edukacyjne to spotkanie jest dla Ciebie! Dowiesz się czym różni się dostosowanie od obniżenia wymagań edukacyjnych, poznasz różne formy dostosowania i rozwiązania praktyczne. Poznasz praktyczne wskazówk8i dotyczące dostosowania wymagań na różnych etapach edukacyjnych w zakresie różnych przedmiotów szkolnych.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie… Czy można ten proces przyśpieszyć? Stymulować? Doskonalić Można!!!! I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać kodowanie na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Koniecznie zapisz się na to szkolenie. Dowiesz się jak sprawić by zajęcia z kodowania były różnorodne i nie kojarzyły się tylko z zadaniami na macie do kodowania. Zobacz jak wykorzystać ozobota do projektowania własnych kart pracy lub genibota do pokazania dzieciom czym jest programowanie. Kodowanie możesz wykorzystać na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz terapeutycznych.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Zajęcia oparte na metodzie symulacyjnej, które podnoszą kompetencje w zakresie działań związanych z cyberprzestępczością. Poszerza słownik pojęć, używanych przez młodzież z generacji always on i związanej z cyfrowym światem.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo – o dobro ucznia.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia występowania autostymulacji w spektrum autyzmu.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą kompetencji komunikacyjnych w ASD oraz strategiami, które stymulują ten proces. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD. Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą kompetencji komunikacyjnych w ASD oraz strategiami, które stymulują ten proces.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystycznych objawów w spektrum autyzmu, w ujęciu rozwojowym.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
1. Czy można nauczyć przedsiębiorczości przedszkolaka?
2. Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?
3. Czy warto dać dziecku pieniądze?
4. Jak działać projektowo i innowacyjnie w oparciu o temat przedsiębiorczości?
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów. Jego celem jest przyswojenie wiedzy z zakresu pisania opinii logopedycznej. Jego drugim celem jest zrozumienie, jaka jest rola rodzica w terapii logopedycznej. Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak napisać opinię logopedyczną oraz jaka jest rola rodzica w terapii logopedycznej.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:0021:00
W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane kwestie związane z rozwojem umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Słuchacze dowiedzą się, na jakie kwestie zwrócić uwagę w trakcie diagnozy trudności grafomotorycznych oraz jak zbudować plan pracy z dzieckiem. Poznają również wiele zabaw i aktywności z zakresu integracji sensorycznej, które pozytywnie oddziałują na pracę ręki.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:3021:30
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są zaburzenia SI i jak je rozpoznać. Coraz więcej dzieci mierzy się bowiem z tego typu trudnościami i wymaga wsparcia. Nieodzowne jest więc prawidłowe rozpoznanie problemu i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
Termin: Pn, 24 czerwca 18:3021:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Pn, 24 czerwca 19:0021:00
Pozyskanie inspiracji i nowych umiejętności w pracy z dziećmi przy muzyce. Muzyka i taniec pozytywnie oddziałują na rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię, wpływają na koncentrację, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Posiadają także właściwości terapeutyczne: relaksują i odprężają. Warto wykorzystać tego typu aktywności podczas codziennych zabaw w żłobku, przedszkolu, w szkole, na świetlicy czy w domu. Taniec to nie tylko wspaniała zabawa, ma on ogromny wpływ na kondycję psychofizyczną dzieci, rozwija ich osobowość oraz postawy wychowawcze.
Termin: Pn, 24 czerwca 19:0021:00
Na szkoleniu poznają Państwo czynniki wpływające na rozwój dziecka, podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania.
Termin: Pn, 24 czerwca 19:0020:30
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Pn, 24 czerwca 19:0021:00
Omówienie etiologii i patogenezy apraksji mowy u dorosłych. Przedstawienie metod oceny i opisu zaburzeń. Przegląd metod terapeutycznych.
Termin: Wt, 25 czerwca 17:0020:00
W programie szkolenia:
– Przygotowanie do nauki pisania i czytania , a podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
– Elementy metody dobrego startu – różnorodność w działaniu.
– Elementy metody sylabowej i jej odmiany.
– Propozycje rozwiązań praktycznych – przykłady ćwiczeń i zabaw.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
W programie szkolenia m.in: Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomóc dziecku w nauce czytania? Tworzenie pomocy terapeutycznych. Organizacja zajęć z czytania.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Wzbogaca wiedzę na temat obszarów inteligencji emocjonalnej dzieci oraz pokazuje, jak za pomocą zabaw i ćwiczeń rozwijać u dzieci kompetencje związane z samoświadomością, samoakceptacją, komunikacją, empatią.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych trudności dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Omówione zostaną przyczyny, objawy oraz propozycje rozwiązań terapeutycznych dla dzieci na różnym etapie rozwoju mowy: w okresie melodii, wyrazu i zdania. Ciekawe materiały do druku urozmaicą dotychczas prowadzone terapie.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu poznasz stosowane przeze mnie narzędzia na różne fazy lekcji – rozgrzewka, wprowadzenie materiału, ćwiczenia, utrwalanie materiału. Zobaczysz jak wykorzystać znane i lubiane aplikacje przez nauczycieli aplikacje dla potrzeb swojego przedmiotu.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu dowiesz się jak napisać opinię logopedyczną dla pacjenta z opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dyslalią, afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Poznasz zwroty i określenia, których należy unikać, oraz te, których nie może zabraknąć w dobrze napisanej opinii logopedycznej.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze SPE a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
W czasie spotkania uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do tworzenia atmosfery na lekcji, która sprzyja koncentracji, aktywnemu udziałowi w lekcji. Na przykładach wyjaśnimy sposoby motywowania uczniów z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych. Dowiemy się, jak pracować w klasie z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych. Wspólnie, w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia, stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Anatomia oka i fizjologia widzenia od strony praktycznej. Jak zorientować się, że moje dziecko nie widzi dobrze? Elementy diagnozy pedagogicznej w praktyce. Wspomaganie w codziennych aktywnościach i rozwój percepcji wzrokowej od podstaw.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Jesteś terapeutą ręki i wiesz już jak prowadzić diagnozę i terapię. Prowadzisz zajęcia grupowe a czasami indywidualne, ale nadal brakuje Ci pewności w podejmowanych działań, ich systematyki i właściwego ułożenia? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Podczas szkolenia dowiesz się:
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Cele szkolenia: Poszerzenie umiejętności prowadzenia empatycznych i skutecznych rozmów z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych, umożliwiających budowanie zaufania i wsparcia. Udoskonalenie technik komunikacji umożliwiających budowanie poczucia bezpieczeństwa u osób w kryzysie oraz zwiększenie zaufania w relacjach z młodzieżą Nabycie umiejętności zarządzania stresem podczas pracy z osobami przeżywającymi kryzys psychiczny, zapewniając efektywne i wsparcie dla uczniów w potrzebie.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Kreatywność nie jest darem dla wybrańców. Można ją rozwijać i można sprawiać, aby myślenie było oryginalne. Ćwiczenia rozwijające kreatywność można zastosować w szkole przy okazji…i bez okazji. Trening twórczego myślenia nie tylko rozbawi naszych uczniów, ale sprawi, że będą rozwijać kreatywność tak, jak ćwiczy się poszczególne mięśnie ciała.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Praktyczne szkolenie przygotowane z myślą o nauczycielach, wychowawcach innym specjalistach, który na co dzień stają twarzą w twarz z wyzwaniami dzieci i młodzieży. Szkolenie wymiernie wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. Poszerza wiedza i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Edukacja językowa Montessori to kompletny program, który uwzględnia rozwój słuchowy, sprawność manualną, rozwój słownictwa i gramatyki języka. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zasady pracy z materiałem rozwojowym wykorzystywanym w kształceniu językowym – ćwiczenia i zabawy słuchowe, przygotowanie do pisania, przygotowanie do czytania, wprowadzenie dzieci w świat części mowy. Nauka języka w ujęciu Montessori jest polisensoryczna, uwzględnia naturalne etapy rozwoju umiejętności słuchowych, artykulacyjnych i grafomotorycznych. System ten można wykorzystać zarówno w szkole, w edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym i wyrównawczo-kompensacyjnym.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma za zadanie praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne i wykorzystywania w tym celu codziennych sytuacji szkolnych czy przedszkolnych. Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją, budowaniu zdrowych relacji i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są umiejętności życiowe, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania i bycia niezależnym. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które wspomogą samodzielność dziecka i nastolatka ze spektrum autyzmu.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą holistycznej oceny obszaru ustno – twarzowego u niemowląt. Zaznajomi się z wytycznymi diagnostycznymi oraz kwestionariuszami wykorzystywanymi w procesie diagnozy.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych aspektów, które mają bezpośredni wpływ na rozwój mowy dziecka.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Zapraszamy nauczycieli do fascynującej podróży w świat kreatywności i innowacyjnego nauczania z wykorzystaniem platformy Canva. Nasze szkolenie „Sztuka edukacji z Canvą” to nie tylko praktyczne wprowadzenie do narzędzia, ale również inspirująca podróż po możliwościach, jakie otwiera przed nauczycielami w procesie projektowania lekcji.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia i zabawy rozwijające różne rodzaje pamięci. Dowiesz się jak stymulować pamięć wzrokową i słuchową, poznasz praktyczne wskazówki rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz ćwiczenia wzrokowo-słuchowe. Poznasz gry, zabawy i materiały do druku, które urozmaicą Twoją terapię o ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej. Wypróbuj je i odkrywaj postępy, które będą robili twoi uczniowie. Propozycje ćwiczeń będą doskonale sprawdzały się dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Praca logopedy wiąże się z częstym wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego… Jednak są takie sytuacje, w których musimy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. Takim wyzwaniem jest praca z dzieckiem, którego wzrok nie funkcjonuje prawidłowo. Tyflologopeda pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wspiera dzieci w procesie rozwoju mowy, stymuluje rozwój poznawczy, usprawnia artykulację i komunikację. Taki terapeuta musi jednak wyposażyć swój warsztat pracy w praktyczne pomoce, które poprzez stymulację innych zmysłów pomogą dziecku zapamiętywać słowa i ich znaczenie. Na tym szkoleniu zdobędziecie Państwo praktyczne wskazówki – jak stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu i poznacie ogrom możliwości terapeutycznych dla dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących i niewidomych.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja. Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Jeśli na co dzień zmagacie się Państwo z trudem znajdowania odpowiednich ćwiczeń dla dziecka, które np.: nie chce uczestniczyć w grach ruchowych,  nie lubi zmieniać pozycji ciała; chowa ręce w długie rękawy buzy i nie lubi dotykać farby lub odwrotnie jest sensorycznym poszukiwaczem i ciągle czegoś dotyka, wkłada do buzi i wącha wszystko dookoła.. (i wiele innych przykładów )- to szkolenie jest dla Was.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie daje bogatą wiedzę na temat prawideł rozwoju dzieci oraz dotyka sposobów indywidualizowania zadań w sposób wspierający wykorzystanie potencjału każdego ucznia na rzecz jego rozwoju i wzbogacenia całej grupy.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne narzędzia, techniki i strategie, które mogą zastosować e swojej pracy, aby poprawić skuteczność nauczania, zwiększyć personalizację procesu nauczania oraz zautomatyzować niektóre rutynowe zadania
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
W trakcie szkolenia skupimy się na zrozumieniu przyczyn zachowań agresywnych, a także ich funkcji. Odpowiemy na pytanie – co robić, a czego nie robić w sytuacjach, w których dziecko przejawia zachowania agresji ukierunkowanej na siebie.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie pozwali uczestnikom uzyskać głębszy wgląd w siebie, wyrobić umiejętności pozwalające wesprzeć uczniów w ich rozwoju emocjonalnym i nauczyć ich podejmować życiowe decyzje w zgodzie ze swoimi wartościami.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą na opanowanie i zmotywowanie uczniów przejawiających niechęć, brak motywacji do pracy na lekcji, koncentracji oraz pozyskiwania wiedzy; pozwolą nawiązać relacje, zmotywować do pracy, opanować zamierzone cele programowe.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłową realizację głosek szeregu szumiącego i głoski „r”.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:0021:00
Szkolenie to pozwala na uporządkowanie wiedzy na temat terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna jest bowiem podstawą do projektowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyznacza zasady, jakimi powinien kierować się nauczyciel w ich toku. Uczestnicy opanowują umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów. Mają także możliwość wybrania odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb, trudności i możliwości dziecka.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:3021:30
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Termin: Wt, 25 czerwca 18:3021:30
Korzyści po szkoleniu: Zdobędziesz wiedzę na temat kości jako pomocy dydaktycznej, nauczysz się tworzyć własne kości, dowiesz się, że kości są wartościową pomocą nie tylko w edukacji matematycznej, otrzymasz bazę zabaw i inspiracji związanych z kośćmi.
Termin: Wt, 25 czerwca 19:0021:00
Gotowe strategie dla terapeutów, pracujących z dziećmi z trudnościami w zakresie jedzenia i karmienia. Kilka prostych kroków dla Rodzin, które pomogą poprawić sytuację jedzenia i karmienia.
Termin: Wt, 25 czerwca 19:0021:00
Uczestnik szkolenia nauczy się: Obserwować i diagnozować podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka. Wprowadzać proste techniki i zabawy wspierające rozwój komunikacji pacjenta. Bawić się z dzieckiem, wspierając jego komunikację i bazę do powstania pierwszych słów.
Termin: Wt, 25 czerwca 19:0021:00
Zdobyte informacje pozwolą wykonać diagnozę, zgromadzić niezbędne informacje pod kontem opracowania IPETU, WOFU ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zawiera panel wykładowy oraz część praktyczną, w czasie której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu z pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem integracji sensorycznej i objawami towarzyszącymi zaburzeniom SI. Poznają proste i skuteczne metody pracy z dzieckiem na zajęciach oraz sposoby na reagowanie na przeciążenie sensoryczne. Będą w stanie rozpoznać sygnały świadczące o nadmierny pobudzeniu układu nerwowego.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Jaka jest rola przedszkola w „nauce” pisania, czytania i liczenia? Czy wiem, co robić w tym zakresie, aby przygotować dziecko do podjęcia edukacji szkolnej? Co jeśli tej wiedzy nie posiądzie? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź na szkoleniu.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę z zakresu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie opartej na metodzie Marii Montessori. Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy i opiece nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt!!! Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać prawidłową i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, jaki wpływ na pozycję spoczynkowa języka mają: pozycja ciała, oddychanie, połykanie, jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową języka, zaplanują proces terapii uwzględniający ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący metody grywalizacji. Nabędzie umiejętność projektowania zajęć z wykorzystaniem różnych form gamifikacji. Pozna narzędzia wspierające pracę z  wykorzystaniem tej metody.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy. Operowanie głosem stanowi podstawę komunikacji, a zdobycie poprawnych głosowych nawyków gwarantuje strunom głosowym zachowanie zdrowia i aktywności na długi czas. Świadoma emisja to szkoła oddychania, a oddech wpływa na pracę płuc i serca, czyli na najistotniejsze procesy życiowe
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
W ostatnich latach diagnozuje się coraz większą liczbę dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Zaburzenia te prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych czy społecznych. Szkolenie jest zbiorem informacji dla tych osób, które chcą szerzej zgłębić tematykę wykorzystania znajomości procesów integracji sensorycznej w tworzeniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. Co to oznacza dla nauczycieli? Z jakiego wsparcia możecie skorzystać i jak włączyć w swoje działania uczniów. Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedź podczas warsztatów dotyczących platformy Canva.
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący platformy Canva. Nabędzie umiejętność projektowania pomocy dydaktycznych. Pozna możliwości włączenia uczniów klas 4-8 do działań projektowych w Canvie.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia nauczyciel uzyska odpowiedzi na pytania: Dlaczego TIK są ważne w dzisiejszym świecie edukacji? Jak stworzyć interaktywne lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych? Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji w edukacji? Jakie narzędzia mogą pomóc w tworzeniu spersonalizowanego podejścia do edukacji? W jaki sposób urozmaicać zajęcia edukacyjne, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów?
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i osoby pracujące z młodzieżą na szkolenie poświęcone budowaniu pewności siebie u nastolatków poprzez właściwe techniki komunikacji. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie skutecznego nawiązywania dialogu, budowania zaufania i wsparcia, które pomogą młodzieży rozwijać pewność siebie i pozytywne relacje z otoczeniem.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
vaPodczas szkolenia dowiesz się: jak zachęcić dziecko do samodzielnej pracy na zajęciach plastycznych, jak budować scenariusze z elementami indywidualizacji pracy, poznasz niebanalne prace plastyczne, które wykorzystasz przy okazji świętowania różnych okoliczności, poznasz techniki stwarzania na zajęciach okazji do gromadzenia doświadczeń poznawczych, poznasz zabawy wpływające na poprawę i rozwój sprawności manualnej, nauczysz się jak zamienić zabawę zwykłymi kredkami w niezapomnianą przygodę, zdobędziesz ciekawe pomysły na prezenty dla mamy, taty, babci i dziadka, pokażemy pomysły na dekoracje świąteczne.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej uczniów i pedagogów boryka się z problemami związanymi z stresem, lękiem i napięciem. Powodem tego są m.in. szybko zmieniające się otoczenie, nadmiar obowiązków i bodźców oraz presja ze strony rodziców. Warto inwestować w swoje zdrowie psychiczne poprzez skuteczne techniki redukcji napięcia oraz świadome działania zapobiegawcze przeciw wypaleniu. Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą zidentyfikować, zrozumieć oraz skutecznie zarządzać emocjami młodzieży i pedagogów.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Czy chciałbyś/abyś stać się architektem przyszłości edukacji? Zapraszam do fascynującej podróży przez świat projektowania innowacji pedagogicznych. Ten wyjątkowy warsztat pomoże Ci odkryć potencjał twórczego myślenia, aby przekształcić tradycyjne metody nauczania w dynamiczne i nowoczesne strategie edukacyjne.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów chcących wyeliminować zachowania trudne w swoich klasach, aktywnie wspierać integrację zespołów klasowych i cieszyć się dobrą atmosferą podczas zajęć przez cały rok szkolny!
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników oświaty i terapeutów do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej czy terapeutycznej dla rozwoju dziecka we współpracy z jego rodzicami. Pozwala dobrze zrozumieć perspektywę opiekuna i znaleźć sposoby na budowanie porozumienia i otwartej komunikacji w tych relacjach.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów chcących wyeliminować zachowania trudne w swoich klasach, aktywnie wspierać integrację zespołów klasowych i cieszyć się dobrą atmosferą podczas zajęć przez cały rok szkolny!
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie prezentuje i porządkuje informacje dotyczące głosek języka polskiego. Omawia trudności o charakterze dyslalicznym występujące u dzieci. Porządkuje wiedzę dotyczącą etapów diagnozy i terapii trudności artykulacyjnych. Omawia podstawowe narzędzia przydatne na różnych etapach pracy logopedy. Każdy uczestnik otrzyma kartę umożliwiającą notowanie zauważonych trudności artykulacyjnych oraz obszerny plik ze zgromadzonymi, różnorodnymi metodami wywoływania głosek. Zawarte w nim obrazkowe wizualizacje mogą być wykorzystane podczas terapii.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami sensorycznymi oraz strategiami terapeutycznymi wobec ucznia z zaburzeniami SI.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, funkcji i konsekwencji nieprawidłowego rozwoju motorycznego w oparciu o odruchy posturalne oraz omówienie procesu diagnostycznego. Szkolenie jest kontynuacją – odruchów pierwotnych.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest charakterystyka zespołu Aspergera z uwzględnieniem wyzwań i trudności na różnych obszarach funkcjonowania wśród nastolatków z tym zaburzeniem.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym jest lęk dla osób z ASD i jaki ma wpływ na jej życie i funkcjonowanie. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które ograniczą stany lękowe dziecka i nastolatka ze spektrum autyzmu.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Jeśli metody aktywizujące kojarzą Ci się tylko z burzą mózgów czy mapą myśli – koniecznie dołącz do tego spotkania. Przekonasz się, że istnieje wiele metod aktywizujących, których jeszcze nie wypróbowałeś! W pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystanie metod aktywizujących jest niezwykle ważne na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa zaangażowanie ucznia, pomaga utrwalać wiedzę i budować powiązania pomiędzy treściami oraz pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Uczestnicy poznają cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zrozumienie istoty buntu u dzieci w wieku 2-6 lat oraz nauka skutecznych strategii radzenia sobie z tym zachowaniem.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi: opozycyjno-buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi, destrukcyjnymi.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Nauczyciel, który spotyka na swojej drodze młodego człowieka powinien mu towarzyszyć w procesie rozwoju. Synergia i wejście w świat technologii nie musi być okupione rezygnacją z „tu i teraz”. Dlatego też warto poznać korzyści płynące z włączania narzędzi TIK do edukacji. Na spotkaniu ze mną dowiesz się jak mądrze wybierać w gąszczu rozwiązań i dopasować je do potrzeb swojej klasy/grupy. Nauczysz się racjonalnego gospodarowania czasem on/off line.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Jeśli na co dzień brakuje ci pomysłów na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, szukasz inspiracji ale nie zawsze wiesz jak zastosować to co znajdziesz w internecie to zapraszamy na to szkolenie. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć o emocjach, asertywności, współpracy, radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, strach i agresja i inne. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć tus w sposób zrozumiały dla podopiecznych ale i atrakcyjny.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:0021:00
Szkolenie pozwala na poznanie objawów związanych z ADHD oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Osoby biorące w nim udział będą mogły skierować uczniów do odpowiednich specjalistów. Będą miały również wiedzę na temat tego, jakie metody pracy będą korzystne w przypadku dziecka z ADHD i zaburzeniami SI.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:3021:30
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Śr, 26 czerwca 18:3020:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący Kompetencji Przyszłości 4K. Zyska pewność w pracy metodą projektową. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem powyższych kompetencji.
Termin: Śr, 26 czerwca 19:0021:00
Metody aktywizujące – przerywnik czy raczej styl pracy. Co zrobić, aby zaktywizować dzieci na zajęciach? Czy da się nauczyć nie ucząc? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu. Dowiecie się również, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby odnieść sukces edukacyjny w tym zakresie. Poznacie przykłady konkretnych metod i sposoby na ich wykorzystanie w pracy.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie prezentuje różnorodne gry i zabawy z wykorzystaniem materiału konkretnego i obrazkowo-sylabowego. Wczesna nauka czytania metodą sylabową wprowadza dziecko w świat liter poprzez zabawy i gry językowe. Ważnym elementem tego procesu jest rozwijanie umiejętności słuchowych oraz percepcji wzrokowej. Na tym szkoleniu dowiesz się jak nauczyć dziecko czytać wykorzystując do tego ulubioną formę aktywności – zabawę. Czytanie sensoryczne, czytanie w ruchu, układanki sylabkowe – to wszystko czeka na Ciebie na moim spotkaniu. Materiały opracowane są w oparciu o wielkie litery drukowane.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Dzięki szkoleniu poznasz lepiej samego/samą siebie, pogłębisz szacunek do samego siebie, zapobiegniesz depresji i wypaleniu, zadbasz o poczucie życiowej rónowagi i spełnienia, wzbogacisz swój warsztat pracy. Nauczysz się kontrolować i regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, doświadczać emocji ze zrozumieniem i odkrywać ich przyczyny, dostrzegać własne potrzeby i je zaspokajać, stawiać sobie cele i je skutecznie realizować, zdrowego egoizmu, kształtować uważne młode pokolenie.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Związki pracy ręki z artykulacją – analiza.
W jaki sposób logopeda może ocenić funkcję motoryki małej?
Wskazówki do terapii i wsparcie dziecka z problemami motoryki małej i grafomotoryki.
Inspiracje do pracy – moc zabaw angażujących rękę w terapii logopedycznej.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika w świat metod alternatywnych i wspomagających komunikację. Metody te podnoszą jakość pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce rozwojowe z zakresu ćwiczeń praktycznych oraz kształcenia zmysłów. Uczestnik dowie się w jaki sposób wykorzystać je w celu stymulowania rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwiązania te są niezwykle przydatne również w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnorakimi niepełnosprawnościami 8i wadami zmysłów. Rozwiązania edukacyjno-5terapeutyczne można wykorzystać na zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczo-kompensacyjnych. Walorem tych zajęć jest stymulacja wielozmysłowa, nauczanie przez działanie i nauczanie pojęć będących podstawą dalszego rozwoju i zdobywania umiejętności szkolnych.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Jeśli jesteś terapeutą ręki lub prowadzisz zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, grafomotoryczne dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Znajdziesz tu gotowe wzory postępowania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wybranymi najczęściej spotkanymi dysfunkcjami.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego. Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami. Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces połykania pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Matematyka w przedszkolu – jaka jest, a jaka być powinna? Co rozbić, aby wspierać dziecko w rozwijaniu uzdolnień matematycznych i jak zwracać uwagę rodzica na zauważone trudności? Jak wspierać rozwój logicznego myślenia już od najmłodszych lat dobrze się przy tym bawiąc? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi na szkoleniu.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu dowiesz się jak w wszechstronny sposób wspierać rozwój swojego dziecka lub ucznia. Poznasz założenia pedagogiki Montessori, pomoce rozwojowe i sposób ich wykorzystania. Dowiesz się jakie są zasady konstruowania pomocy zgodnych z wytycznymi Marii Montessori. Dowiesz się jak wykorzystać tę metodę zarówno w edukacji, jak i terapii.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Poznanie metod praktycznego, sensorycznego nauczania matematyki.
Możliwość wykorzystania metody Montessori podczas terapii dzieci mających trudności w rozumowaniu matematycznym.
Wykorzystanie gotowych materiałów do druku.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na tym szkoleniu dowiesz się jak w wszechstronny sposób wspierać rozwój swojego dziecka lub ucznia. Poznasz założenia pedagogiki Montessori, pomoce rozwojowe i sposób ich wykorzystania. Dowiesz się jakie są zasady konstruowania pomocy zgodnych z wytycznymi Marii Montessori. Dowiesz się jak wykorzystać tę metodę zarówno w edukacji, jak i terapii.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego. Szkolenie jest również pomocne w sytuacji powrotu do wykonywania zawodu logopedy po przerwie. Podczas spotkania uczestnik zapozna się z obowiązującymi wymogami związanymi z wykonywaniem zawodu logopedy. Pozna wzory obowiązujących dokumentów niezbędnych w gabinecie logopedycznym. Zobaczy zdjęcia różnych gabinetów logopedycznych, zapozna się z podstawowym wyposażeniem miejsca pracy.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dla rodziców i specjalistów pracujących z rodziną. Szkolenie dotyka ważkiego problemu wypalenia rodzicielskiego, które dotyka aż 10% rodziców w Polsce i ma znaczący, negatywny wpływ nie tylko na ich zdrowie psychiczne, ale również na jakość funkcjonowania całych rodzin, w tym wychowanie dzieci. Szkolenie przygotowuje specjalistów pracujących z rodzinami do odpowiedniego wspierania tych, w których rodzic cierpi z powodu wypalenia, niwelowania jego negatywnych skutków, powrotu do psychicznego zdrowia i profilaktyki, a także może stanowić źródło wiedzy dla rodziców dotkniętych wypaleniem – jak sobie i swoim dzieciom w takiej sytuacji pomóc.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
To spotkanie odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące praktycznych wskazówek do prowadzenia zeszytów stymulujących rozwój mowy. Wykorzystując kilka przydatnych materiałów możemy zamienić zeszyt w aktywizującą książeczkę i wielokrotnie wykorzystywać jego strony na każdym etapie terapii logopedycznej. Jeżeli składanie papieru, wycinanie i klejenie nie są Wam obce, to spotkanie jest właśnie dla Was!
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej uczniów i pedagogów boryka się z problemami związanymi z stresem, lękiem i napięciem. Powodem tego są m.in. szybko zmieniające się otoczenie, nadmiar obowiązków i bodźców oraz presja ze strony rodziców. Warto inwestować w swoje zdrowie psychiczne poprzez skuteczne techniki redukcji napięcia oraz świadome działania zapobiegawcze przeciw wypaleniu. Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą zidentyfikować, zrozumieć oraz skutecznie zarządzać emocjami młodzieży i pedagogów.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce i pomysły stymulujące sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczenia wykorzystujące zmysł węchu i smaku. Zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby na zaciekawienie i zainteresowanie oraz wzbudzenie intencji komunikacyjnej dzieci z ASD.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Szkolenie daje bogatą wiedzę na temat charakterystyki funkcjonowania dzieci o różnym temperamencie i na różnym poziomie funkcjonowania oraz dotyka sposobów indywidualizowania zadań w sposób wspierający wykorzystanie potencjału każdego ucznia na rzecz jego rozwoju i wzbogacenia całej grupy.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się wokół tego, jak rozpoznać ryzyko depresji u uczniów, jak reagować, jak wspierać ucznia, który mierzy się z depresją, jak rozmawiać z rodzicami.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Uzyska wiedzę z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania samodzielności, odpowiedzialności i zainteresowania światem uczniów.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany właściwy przebieg drogi słuchowej i różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogące ją zakłócić. Omówione zostaną zagadnienia związane z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zaprezentowane zostaną zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój uwagi i pamięci związanej ze słuchem fizycznym , muzycznym i fonematycznym. Dzięki nim uczestnicy szkolenia będą mogli wprowadzać na swoich zajęciach ciekawe aktywności wykorzystujące dźwięki otoczenia, samogłoski, sylaby, wyrazy i zdania.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
W naszym innowacyjnym szkoleniu, które skupia się na wykorzystaniu gamifikacji oraz metody odwróconej klasy jako narzędzi do aktywizacji procesu nauki. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia interaktywnych i zaangażowanych lekcji, które przekształcają tradycyjną klasową przestrzeń w miejsce pełne aktywności, kreatywności i motywacji do nauki.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznasz najpopularniejsze formy aktywności w internecie oraz związane z nimi zagrożenia i szanse rozwoju. Rozwiniesz kompetencje w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności wśród uczniów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp. Nabędziesz umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie (przykładowe scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) i tworzenia materiałów własnych. Po szkoleniu uzyskasz możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:0021:00
W programie m.in. czynniki wpływające na rozwój dziecka, zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko, rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka, diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:3021:30
Omówione zagadnienia pomogą Państwu poradzić sobie z problemem przebodźcowania u dzieci. Szkolenie zawiera wiele informacji na temat zmysłów dziecka i ich funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z dzieckiem przestymulowanym, jak ich motywować oraz efektywnie uspokajać.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:3020:00
W programie m.in. czynniki wpływające na rozwój dziecka, zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko, rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka, diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:3021:30
Uczniowie z Zespołem Aspergera to wspaniali uczniowie, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel, który pracuje w klasie z uczniem z Zespołem Aspergera, powinien wiedzieć, jak funkcjonuje jego wyjątkowy uczeń.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:3020:30
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Cz, 27 czerwca 18:3021:00
Przyjrzymy się z bliska dostępnym gryzakom specjalistycznym oraz tym ogólnodostępnym. Zastanowimy się jak dobierać odpowiednie gryzaki do potrzeb i możliwości dziecka, jak wprowadzać ćwiczenia z gryzakami do praktyki logopedycznej i terapii pacjentów.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak wspomóc dziecko i rodzice w procesach samoregulacyjnych? Czy poziom samoregulacji terapeuty ma znaczenie w pracy logopedy? Jakie metody samoregulacyjne możemy zaproponować dzieciom? Jakie metody samoregulacyjne zaproponujemy rodzicom. Na szkoleniu ukazane zostanie bogate zaplecze pomysłów na zabawy samoregulacyjne.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Co logopeda powinien wiedzieć na temat procesów integracji sensorycznej – wiedza w pigułce. Na co zwrócić uwagę w gabinecie logopedy? Podstawowe wiadomości na temat objawów zaburzeń SI u naszych pacjentów. Najprostsze zabawy, wspierające procesy Integracji Sensorycznej- scenariusze, zabawki sensoryczne zrobione z najprostszych przedmiotów codziennego użytku oraz proste piosenki – rymownaki.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłowy przebieg leczenia ortodontyczno-logopedycznego.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Gra na instrumentach wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka. Gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0020:00
Zapoznanie uczestników jednostkami diagnozowanymi u dzieci z trudnościami w karmieniu, zapoznanie z podziałem odpowiedzialności i zadań pomiędzy nim-rodzicem-terapeutą karmienia-dzieckiem, zapoznanie z działaniami wspomagającymi proces.
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Dlaczego warto się skonsultować?
– Skorzystaj z wiedzy specjalisty, który od lat cieszy się wspaniałymi wynikami prowadzonych terapii.
– Nie będziesz sam ze swoimi kłopotami- pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie!
– Otrzymasz gotowe, spersonalizowane wskazówki dla konkretnego pacjenta!
– Konsultacja może dotyczyć jednego przypadku lub wielu- to zależy od Ciebie!
– Taka superwizja spowoduje, że nabierzesz pewności w podejmowanych działaniach terapeutycznych!
Termin: Cz, 27 czerwca 19:0021:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: Pt, 28 czerwca 09:0016:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: Pt, 28 czerwca 15:0021:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Pt, 28 czerwca 15:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą holistycznej oceny obszaru ustno – twarzowego u niemowląt. Zaznajomi się z wytycznymi diagnostycznymi oraz kwestionariuszami wykorzystywanymi w procesie diagnozy.
Termin: Pt, 28 czerwca 18:0021:00
Szkolenie to kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
Termin: So, 29 czerwca 09:00N, 30 czerwca 15:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: So, 29 czerwca 09:0015:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy mioterapeutycznej wpływającymi na prawidłowe funkcje motoryczne jamy ustnej, które są niezbędne dla leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej.
Termin: So, 29 czerwca 09:0014:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem komunikacji językowej i jej wpływu na rozwój dziecka.
Termin: So, 29 czerwca 09:0016:30
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 29 czerwca 09:0018:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 29 czerwca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 29 czerwca 09:0015:00
W trakcie szkolenia zrozumiesz na czym polega budowanie relacji z wykorzystaniem technik porozumienia bez przemocy, nauczysz się prowadzić motywujące rozmowy w coachingowym stylu, zrozumiesz perspektywę drugiego człowieka, przyglądniesz się swoim reakcjom emocjonalnym i przekonaniom, które za nimi stoją. Nauczysz się zarządzać własnymi uczuciami. Wzmocnisz swoje kompetencje osobiste i zawodowe w obszarze komunikacji a także staniesz się mistrzem tańca żyrafy!
Termin: So, 29 czerwca 09:0015:00
Dbałość o jakość postawy ciała dziecka w wieku szkolnym wymaga wiedzy o tym w jaki sposób oddziałują na nią czynniki biomechaniczne, neuro-fizjologiczne, a także emocjonalne. Stanie, chodzenie, siedzenie, pisanie, jedzenie, podnoszenie i przenoszenie plecaka oraz pozycje do odpoczynku to czynności które mogą być wzmacniane i optymalizowane.
Termin: So, 29 czerwca 09:0012:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: So, 29 czerwca 09:0014:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.
Termin: So, 29 czerwca 18:0021:00
Szkolenie dla logopedów i neurologopedów pracujących z dorosłymi chorymi neurologicznie. Na szkoleniu zostanie zaprezentowane praktyczne podejście do terapii afazji. Szczególnie szeroko omówione zostanie specyficzna stymulacja funkcji motorycznych, leksykalnych, syntaktycznych oraz trening czytania i pisania.
Termin: N, 30 czerwca 09:0014:00
Szkolenie kierowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów. Na szkoleniu przedstawione zostanie etiologia i patogeneza zaburzeń połykania towarzysząca chorobom neurologicznym u dorosłych; omówiona zostanie fizjologia i patologia połykania. Zaprezentowane zostaną etapy i metody diagnozy dysfagii. Szeroko omówione zostanie podejście terapeutyczne (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń.
Termin: N, 30 czerwca 09:0014:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: N, 30 czerwca 09:0015:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: N, 30 czerwca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N, 30 czerwca 09:0015:00
Lipiec 2024
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak zachęcać dzieci do mówienia?
Gry i zabawy językowe w pracy indywidualnej – inspiracje.
Gry i zabawy językowe w grupie – inspiracje.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line; nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy; poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z informacjami dotyczącymi odmiennej budowy i funkcjonowaniem poszczególnych struktur mózgowia u dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich wpływie na rozwój.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest przygotowanie dziecka do opanowania umiejętności czytania. Treści szkolenia obejmują istotę czytania globalnego i linearnego. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci. Szkolenie pomaga nauczyć czytać dzieci niepotrafiących opanować umiejętności czytania metodami tradycyjnymi oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu diagnostycznego w ASD oraz strategiami, które stymulują rozwój i komunikację u dziecka ze spektrum autyzmu. Każdy uczestnik otrzyma: autorski kwestionariusz wywiadu z rodzicami, protokół diagnozy oraz przesiewowy kwestionariusz oceniający indywidualny profil sensoryczny.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0000:00
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Pn, 1 lipca 18:0021:00
Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę psychologiczną o rysunku dziecka dla nauczycieli, pedagogów, studentów i rodziców dzieci! Małe dzieci posiadają zbyt wąski zakres słownictwa, aby dokładnie wyrazić to, co czują. Swoje emocje, przeżycia i sposób patrzenia na świat przelewają na papier. Rysunkiem wyrażają swoje uczucia, lęki, radości czy miłość. Rysunki dziecięce są często przedmiotem analizy dla psychologów i pedagogów. Odgrywają ogromną rolę w terapii dzieci, ocenie ich rozwoju czy cech charakteru.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty funkcjonowania dziewcząt i kobiet w spektrum autyzmu.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z istotą i charakterystyką rozwoju seksualnego dzieci w spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnik oprócz wiadomości teoretycznych, zapozna się i praktycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi w tym zakresie.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych funkcji poznawczych i językowych lewej półkuli mózgu. Omówione zostaną sposoby usprawniania oraz stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty funkcjonowania oraz trudności ucznia z zespołem Aspergera w ogólnodostępnej placówce edukacyjnej.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami związanymi z istotą opóźnionego rozwoju mowy.
Termin: Wt, 2 lipca 18:0021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Wt, 2 lipca 18:3020:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Wt, 2 lipca 18:3021:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący Kompetencji Przyszłości 4K. Zyska pewność w pracy metodą projektową. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem powyższych kompetencji.
Termin: Wt, 2 lipca 19:0021:00
Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
Termin: Śr, 3 lipca 17:0020:00
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Jeśli jesteś terapeutą ręki lub prowadzisz zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, grafomotoryczne dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Znajdziesz tu gotowe wzory postępowania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wybranymi najczęściej spotkanymi dysfunkcjami.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Metody aktywizujące – przerywnik czy raczej styl pracy. Co zrobić, aby zaktywizować dzieci na zajęciach? Czy da się nauczyć nie ucząc? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu. Dowiecie się również, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby odnieść sukces edukacyjny w tym zakresie. Poznacie przykłady konkretnych metod i sposoby na ich wykorzystanie w pracy.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Co to jest wczesna nauka czytania? Od czego zacząć naukę w przypadku mojego dziecka?
Elementy i kroki wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
Zabawy wspierające wczesną naukę czytania.
Gotowe inspiracje do pracy.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Jaka jest rola przedszkola w „nauce” pisania, czytania i liczenia? Czy wiem, co robić w tym zakresie, aby przygotować dziecko do podjęcia edukacji szkolnej? Co jeśli tej wiedzy nie posiądzie? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź na szkoleniu.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Jesteś terapeutą ręki i wiesz już jak prowadzić diagnozę i terapię. Prowadzisz zajęcia grupowe a czasami indywidualne, ale nadal brakuje Ci pewności w podejmowanych działań, ich systematyki i właściwego ułożenia? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Podczas szkolenia dowiesz się:
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą na opanowanie i zmotywowanie uczniów przejawiających niechęć, brak motywacji do pracy na lekcji, koncentracji oraz pozyskiwania wiedzy; pozwolą nawiązać relacje, zmotywować do pracy, opanować zamierzone cele programowe.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą samego zaburzenia oraz trudnościami z jakimi boryka się, dziecko dotknięte tym deficytem. Omówione zostaną strategie i zalecenia do pracy z uczniem z ADHD.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą integracji sensorycznej oraz jej znaczeniem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Ponadto zapozna się z objawami nieprawidłowości sensorycznych od urodzenia do 3. roku życia.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poznanie odruchów pierwotnych w holistycznym rozumieniu ich znaczenia. Omówione zostaną odruchy pierwotne warunkujące dalszy rozwój dziecka.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia oprócz zrozumienia sedna motywacji i jej ogromnego znaczenia dla całego procesu edukacyjnego, nauczy się motywować uczniów tych neurotypowych oraz neuroróżnorodnych. Pozna strategie nie tylko poprzez zachęty słowne, ale przede wszystkim poprzez działanie. Odkryje tajniki motywacji i pobudzania chęci ucznia do nauki. Dowie się jak sprawić, by uczeń był zadowolonym ze zdobywania wiedzy człowiekiem oraz chciał więcej.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą procesu dwujęzyczności oraz jego wpływu na rozwój, mowę i naukę dziecka. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty metody Floortime jako rozwojowego podążania za dziećmi z ASD. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, psychologów, pedagogów szkolnych, studentów kierunków pedagogicznych, logopedów, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej oraz rodziców dziecka z ASD.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Śr, 3 lipca 18:0021:00
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces połykania pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Śr, 3 lipca 19:0021:00
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Śr, 3 lipca 19:0021:00
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Śr, 3 lipca 19:0021:00
Omówienie etiologii i patogenezy apraksji mowy u dorosłych. Przedstawienie metod oceny i opisu zaburzeń. Przegląd metod terapeutycznych.
Termin: Cz, 4 lipca 17:0020:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
W ostatnich latach diagnozuje się coraz większą liczbę dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Zaburzenia te prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych czy społecznych. Szkolenie jest zbiorem informacji dla tych osób, które chcą szerzej zgłębić tematykę wykorzystania znajomości procesów integracji sensorycznej w tworzeniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wszystkich pracujących z dziećmi.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie… Czy można ten proces przyśpieszyć? Stymulować? Doskonalić Można!!!! I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na szkoleniu!
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się wokół tego, jak rozpoznać ryzyko depresji u uczniów, jak reagować, jak wspierać ucznia, który mierzy się z depresją, jak rozmawiać z rodzicami.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia dowiesz się: jak zachęcić dziecko do samodzielnej pracy na zajęciach plastycznych, jak budować scenariusze z elementami indywidualizacji pracy, poznasz niebanalne prace plastyczne, które wykorzystasz przy okazji świętowania różnych okoliczności, poznasz techniki stwarzania na zajęciach okazji do gromadzenia doświadczeń poznawczych, poznasz zabawy wpływające na poprawę i rozwój sprawności manualnej, nauczysz się jak zamienić zabawę zwykłymi kredkami w niezapomnianą przygodę, zdobędziesz ciekawe pomysły na prezenty dla mamy, taty, babci i dziadka, pokażemy pomysły na dekoracje świąteczne.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo – o dobro ucznia.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie prezentuje i porządkuje informacje dotyczące głosek języka polskiego. Omawia trudności o charakterze dyslalicznym występujące u dzieci. Porządkuje wiedzę dotyczącą etapów diagnozy i terapii trudności artykulacyjnych. Omawia podstawowe narzędzia przydatne na różnych etapach pracy logopedy. Każdy uczestnik otrzyma kartę umożliwiającą notowanie zauważonych trudności artykulacyjnych oraz obszerny plik ze zgromadzonymi, różnorodnymi metodami wywoływania głosek. Zawarte w nim obrazkowe wizualizacje mogą być wykorzystane podczas terapii.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia i zabawy rozwijające różne rodzaje pamięci. Dowiesz się jak stymulować pamięć wzrokową i słuchową, poznasz praktyczne wskazówki rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz ćwiczenia wzrokowo-słuchowe. Poznasz gry, zabawy i materiały do druku, które urozmaicą Twoją terapię o ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej. Wypróbuj je i odkrywaj postępy, które będą robili twoi uczniowie. Propozycje ćwiczeń będą doskonale sprawdzały się dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Jeśli na co dzień zmagacie się Państwo z trudem znajdowania odpowiednich ćwiczeń dla dziecka, które np.: nie chce uczestniczyć w grach ruchowych, nie lubi zmieniać pozycji ciała; chowa ręce w długie rękawy buzy i nie lubi dotykać farby lub odwrotnie jest sensorycznym poszukiwaczem i ciągle czegoś dotyka, wkłada do buzi i wącha wszystko dookoła.. (i wiele innych przykładów )- to szkolenie jest dla Was.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
W czasie spotkania można pozyskać wiedzę niezbędną do przygotowania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wszystkie informacje oparte będą o konkretnych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą wykonać diagnozę, zgromadzić niezbędne informacje pod kontem opracowania IPETU, WOPFU ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zawiera panel wykładowy oraz część praktyczną, w czasie której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu z pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem integracji sensorycznej i objawami towarzyszącymi zaburzeniom SI. Poznają proste i skuteczne metody pracy z dzieckiem na zajęciach oraz sposoby na reagowanie na przeciążenie sensoryczne. Będą w stanie rozpoznać sygnały świadczące o nadmierny pobudzeniu układu nerwowego.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
W programie szkolenia m.in: Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomóc dziecku w nauce czytania? Tworzenie pomocy terapeutycznych. Organizacja zajęć z czytania.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej uczniów i pedagogów boryka się z problemami związanymi z stresem, lękiem i napięciem. Powodem tego są m.in. szybko zmieniające się otoczenie, nadmiar obowiązków i bodźców oraz presja ze strony rodziców. Warto inwestować w swoje zdrowie psychiczne poprzez skuteczne techniki redukcji napięcia oraz świadome działania zapobiegawcze przeciw wypaleniu. Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą zidentyfikować, zrozumieć oraz skutecznie zarządzać emocjami młodzieży i pedagogów.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Celem tego programu szkoleniowego jest zapewnienie nauczycielom narzędzi i strategii niezbędnych do zbudowania mocnego poczucia bezpieczeństwa w szkole i innych środowiskach. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, promowaniu pozytywnych relacji między uczniami oraz rozwijaniu pewności siebie i empatii.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych trudności dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Omówione zostaną przyczyny, objawy oraz propozycje rozwiązań terapeutycznych dla dzieci na różnym etapie rozwoju mowy: w okresie melodii, wyrazu i zdania. Ciekawe materiały do druku urozmaicą dotychczas prowadzone terapie.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi: opozycyjno-buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi, destrukcyjnymi.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany właściwy przebieg drogi słuchowej i różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogące ją zakłócić. Omówione zostaną zagadnienia związane z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zaprezentowane zostaną zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój uwagi i pamięci związanej ze słuchem fizycznym , muzycznym i fonematycznym. Dzięki nim uczestnicy szkolenia będą mogli wprowadzać na swoich zajęciach ciekawe aktywności wykorzystujące dźwięki otoczenia, samogłoski, sylaby, wyrazy i zdania.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Na tym spotkaniu skupimy się na tym, czym jest opóźniony rozwój mowy. Na co zwrócić uwagę w diagnozie różnicowej. Czym różni się samoistny od niesamoistnego opóźnionego rozwoju mowy? Na co zwrócić uwagę, gdy do naszego gabinetu trafia dziecko, którego mowa budzi niepokój rodziców. Jak sprawdzić czy rozwój mowy dziecka jest adekwatny do jego wieku? Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na te pytania i chcecie uporządkować swoją wiedzę o ORM, to to spotkanie jest dla Was!
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze SPE a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Cz, 4 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane kwestie związane z rozwojem umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Słuchacze dowiedzą się, na jakie kwestie zwrócić uwagę w trakcie diagnozy trudności grafomotorycznych oraz jak zbudować plan pracy z dzieckiem. Poznają również wiele zabaw i aktywności z zakresu integracji sensorycznej, które pozytywnie oddziałują na pracę ręki.
Termin: Cz, 4 lipca 18:3021:30
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są zaburzenia SI i jak je rozpoznać. Coraz więcej dzieci mierzy się bowiem z tego typu trudnościami i wymaga wsparcia. Nieodzowne jest więc prawidłowe rozpoznanie problemu i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
Termin: Cz, 4 lipca 18:3021:30
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Termin: Cz, 4 lipca 18:3021:30
Pozyskanie inspiracji i nowych umiejętności w pracy z dziećmi przy muzyce. Muzyka i taniec pozytywnie oddziałują na rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię, wpływają na koncentrację, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Posiadają także właściwości terapeutyczne: relaksują i odprężają. Warto wykorzystać tego typu aktywności podczas codziennych zabaw w żłobku, przedszkolu, w szkole, na świetlicy czy w domu. Taniec to nie tylko wspaniała zabawa, ma on ogromny wpływ na kondycję psychofizyczną dzieci, rozwija ich osobowość oraz postawy wychowawcze.
Termin: Cz, 4 lipca 19:0021:00
Uczestnik szkolenia nauczy się: Obserwować i diagnozować podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka. Wprowadzać proste techniki i zabawy wspierające rozwój komunikacji pacjenta. Bawić się z dzieckiem, wspierając jego komunikację i bazę do powstania pierwszych słów.
Termin: Cz, 4 lipca 19:0021:00
Gotowe strategie dla terapeutów, pracujących z dziećmi z trudnościami w zakresie jedzenia i karmienia. Kilka prostych kroków dla Rodzin, które pomogą poprawić sytuację jedzenia i karmienia.
Termin: Cz, 4 lipca 19:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą, podłożem i objawami ODD. Będzie potrafił różnicować ODD od ASD i ADHD. Ponadto nauczy się jak radzić sobie z dzieckiem z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym.
Termin: Pt, 5 lipca 18:0021:00
Szkolenie daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Wzbogaca wiedzę na temat obszarów inteligencji emocjonalnej dzieci oraz pokazuje, jak za pomocą zabaw i ćwiczeń rozwijać u dzieci kompetencje związane z samoświadomością, samoakceptacją, komunikacją, empatią.
Termin: Pt, 5 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia uczestnicy poznają trudności związane z migracją dotyczące dziecka i jego rodziny, sposoby ich eliminowania, a także psychologiczne skutki migracji.
Termin: Pt, 5 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zaprezentuję Państwu ćwiczenia, które rozwiną umiejętność rozumienia i mówienia w różnych sytuacjach społecznych. Pomogą uczniowi przećwiczyć słownictwo pomocne w różnych sytuacjach z życia codziennego. Rozwiną słownictwo związane z emocjami i różnymi zrachowaniami. Pozwolą na budowanie dialogów. Na zajęciach logopedycznych mamy okazję do rozwijania rozumienia sytuacji społecznych, budowania umiejętności komunikacyjnych, oraz poszerzania słownictwa czynnego i biernego.
Termin: Pt, 5 lipca 18:0021:00
Przyjrzymy się z bliska dostępnym gryzakom specjalistycznym oraz tym ogólnodostępnym. Zastanowimy się jak dobierać odpowiednie gryzaki do potrzeb i możliwości dziecka, jak wprowadzać ćwiczenia z gryzakami do praktyki logopedycznej i terapii pacjentów.
Termin: Pt, 5 lipca 19:0021:00
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z pobieraniem, obróbką i połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.
Termin: So, 6 lipca 08:0016:00
Miejsce: Warszawa
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 6 lipca 09:0018:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: So, 6 lipca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 6 lipca 09:0014:00
Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów połykania i możliwych dysfunkcji uwarunkowanych nuerologicznie. Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dysfagii u dorosłych. Określenie typów i głębokości zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.
Termin: So, 6 lipca 09:0014:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: So, 6 lipca 09:0012:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy mioterapeutycznej wpływającymi na prawidłowe funkcje motoryczne jamy ustnej, które są niezbędne dla leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej.
Termin: So, 6 lipca 09:0014:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: So, 6 lipca 09:0014:00
Miejsce: Wrocław
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą. Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Miejsce: Wrocław
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym. Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej. Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
Termin: So, 6 lipca 09:0015:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W programie szkolenia m.in.: Matematyka w działaniu. Metody aktywizujące. Czytanie uczestniczące. Zabawy logorytmiczne. Terapia ręki w pracy terapeutycznej.
Termin: So, 6 lipca 09:0016:00
Szkolenie stacjonarne,  skierowane jest do Terapeutów chcących rozwijać się w zakresie pracy miofunkcjonalnej z kompleksem orofacjalnym. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowanie techniki pracy z całym ciałem oraz połączenie pracy ciała z kompleksem oralnym – wzajemne zależności. Prowadzący to Praktycy, którzy będą prezentować bogate doświadczenie kliniczne poparte osiągnięciami swoich pacjentów. Szkolenie przenaczone dla: logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności o nowe techniki pracy z kompleksem ustno-twarzowym.
Termin: N, 7 lipca 08:0016:00
Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów. Na szkoleniu omówione zostaną zasady diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Zaprezentowany zostanie także przegląd narzędzi diagnostycznych, diagnoza różnicowa. Przedstawione zostaną również propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
Termin: N, 7 lipca 09:0014:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: N, 7 lipca 09:0014:00
Dlaczego warto się skonsultować?
– Skorzystaj z wiedzy specjalisty, który od lat cieszy się wspaniałymi wynikami prowadzonych terapii.
– Nie będziesz sam ze swoimi kłopotami- pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie!
– Otrzymasz gotowe, spersonalizowane wskazówki dla konkretnego pacjenta!
– Konsultacja może dotyczyć jednego przypadku lub wielu- to zależy od Ciebie!
– Taka superwizja spowoduje, że nabierzesz pewności w podejmowanych działaniach terapeutycznych!
Termin: Pn, 8 lipca 17:0020:00
Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego. Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami. Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Matematyka w przedszkolu – jaka jest, a jaka być powinna? Co rozbić, aby wspierać dziecko w rozwijaniu uzdolnień matematycznych i jak zwracać uwagę rodzica na zauważone trudności? Jak wspierać rozwój logicznego myślenia już od najmłodszych lat dobrze się przy tym bawiąc?
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Program edukacji matematycznej krok po kroku prowadzi dziecko przez umiejętność liczenia w zakresie pierwszej (i każdej kolejnej) dziesiątki, wykonywania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wprowadza sensorycznie w świat systemu dziesiętnego i pojęć geometrycznych. Tym co ułatwia dzieciom zrozumienie tak trudnych pojęć jest podejście sensoryczne i umożliwienie dzieciom pracy na materiale konkretnym tak długo, jak tego potrzebują. System Montessori sprawdzi się doskonale w pracy z dziećmi, które potrzebują wizualizacji, sensorycznego poznania i praktycznego działania podczas nauki matematyki.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Jeśli metody aktywizujące kojarzą Ci się tylko z burzą mózgów czy mapą myśli – koniecznie dołącz do tego spotkania. Przekonasz się, że istnieje wiele metod aktywizujących, których jeszcze nie wypróbowałeś! W pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystanie metod aktywizujących jest niezwykle ważne na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa zaangażowanie ucznia, pomaga utrwalać wiedzę i budować powiązania pomiędzy treściami oraz pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Uczestnicy poznają cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Praca logopedy wiąże się z częstym wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego… Jednak są takie sytuacje, w których musimy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. Takim wyzwaniem jest praca z dzieckiem, którego wzrok nie funkcjonuje prawidłowo. Tyflologopeda pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wspiera dzieci w procesie rozwoju mowy, stymuluje rozwój poznawczy, usprawnia artykulację i komunikację. Taki terapeuta musi jednak wyposażyć swój warsztat pracy w praktyczne pomoce, które poprzez stymulację innych zmysłów pomogą dziecku zapamiętywać słowa i ich znaczenie. Na tym szkoleniu zdobędziecie Państwo praktyczne wskazówki – jak stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu i poznacie ogrom możliwości terapeutycznych dla dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących i niewidomych.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Sprawdzone, autorskie rozwiązania stworzenia zeszytu logopedycznego dla dziecka z: dyslalią, ORM, wymagającego wsparcia AAC.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce i pomysły stymulujące sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczenia wykorzystujące zmysł węchu i smaku. Zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby na zaciekawienie i zainteresowanie oraz wzbudzenie intencji komunikacyjnej dzieci z ASD.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. Co to oznacza dla nauczycieli? Z jakiego wsparcia możecie skorzystać i jak włączyć w swoje działania uczniów. Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedź podczas warsztatów dotyczących platformy Canva.
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący platformy Canva. Nabędzie umiejętność projektowania pomocy dydaktycznych. Pozna możliwości włączenia uczniów klas 4-8 do działań projektowych w Canvie.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznasz najpopularniejsze formy aktywności w internecie oraz związane z nimi zagrożenia i szanse rozwoju. Rozwiniesz kompetencje w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności wśród uczniów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp. Nabędziesz umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie (przykładowe scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) i tworzenia materiałów własnych. Po szkoleniu uzyskasz możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia skupimy się na zrozumieniu przyczyn zachowań agresywnych, a także ich funkcji. Odpowiemy na pytanie – co robić, a czego nie robić w sytuacjach, w których dziecko przejawia zachowania agresji ukierunkowanej na siebie.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Cele/korzyści:
– pogłębienie wiedzy na temat prawideł rozwoju poznawczego, psycho-emocjonalnego i społecznego dzieci,
– poznanie obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa związanych z kształtowaniem postaw moralnych dzieci,
– rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania samodzielności, odpowiedzialności i zainteresowania światem uczniów,
– wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Druga część szkolenia poświęcona Opóźnionemu rozwojowi mowy. Na tym spotkaniu skupimy się na tym jak wykorzystać dane zgromadzone podczas diagnozy. W jaki sposób ustalić plan terapii, by jak najlepiej odpowiadał on potrzebom i możliwościom dziecka. Jak wesprzeć rodzica dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i włączyć go w terapię. Podczas spotkania poznacie Państwo wiele różnych zabaw, gier i sposobów na wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do rozwijania mowy dzieci. Dowiecie się jak poprzez zabawę usprawniać artykulatory, percepcję słuchową i wzrokową, jak rozwijać słownik czynny i bierny. Jak rozwinąć mowę dziecka od wyrażeń dźwiękonaśladowczych do rozwiniętych zdań.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia nauczyciel uzyska odpowiedzi na pytania: Dlaczego TIK są ważne w dzisiejszym świecie edukacji? Jak stworzyć interaktywne lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych? Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji w edukacji? Jakie narzędzia mogą pomóc w tworzeniu spersonalizowanego podejścia do edukacji? W jaki sposób urozmaicać zajęcia edukacyjne, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów?
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów integracji sensorycznej pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Uzyska wiedzę z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami napięcia mięśniowego u dzieci.
Termin: Pn, 8 lipca 18:0021:00
Omówione zagadnienia pomogą Państwu poradzić sobie z problemem przebodźcowania u dzieci. Szkolenie zawiera wiele informacji na temat zmysłów dziecka i ich funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z dzieckiem przestymulowanym, jak ich motywować oraz efektywnie uspokajać.
Termin: Pn, 8 lipca 18:3020:00
Uczniowie z Zespołem Aspergera to wspaniali uczniowie, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel, który pracuje w klasie z uczniem z Zespołem Aspergera, powinien wiedzieć, jak funkcjonuje jego wyjątkowy uczeń.
Termin: Pn, 8 lipca 18:3020:30
Szkolenie pozwala na poznanie objawów związanych z ADHD oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Osoby biorące w nim udział będą mogły skierować uczniów do odpowiednich specjalistów. Będą miały również wiedzę na temat tego, jakie metody pracy będą korzystne w przypadku dziecka z ADHD i zaburzeniami SI.
Termin: Pn, 8 lipca 18:3021:30
Szkolenie to pozwala na uporządkowanie wiedzy na temat terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna jest bowiem podstawą do projektowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyznacza zasady, jakimi powinien kierować się nauczyciel w ich toku. Uczestnicy opanowują umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów. Mają także możliwość wybrania odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb, trudności i możliwości dziecka.
Termin: Pn, 8 lipca 18:3021:30
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak wspomóc dziecko i rodzice w procesach samoregulacyjnych? Czy poziom samoregulacji terapeuty ma znaczenie w pracy logopedy? Jakie metody samoregulacyjne możemy zaproponować dzieciom? Jakie metody samoregulacyjne zaproponujemy rodzicom. Na szkoleniu ukazane zostanie bogate zaplecze pomysłów na zabawy samoregulacyjne.
Termin: Pn, 8 lipca 19:0021:00
Co logopeda powinien wiedzieć na temat procesów integracji sensorycznej – wiedza w pigułce. Na co zwrócić uwagę w gabinecie logopedy? Podstawowe wiadomości na temat objawów zaburzeń SI u naszych pacjentów. Najprostsze zabawy, wspierające procesy Integracji Sensorycznej- scenariusze, zabawki sensoryczne zrobione z najprostszych przedmiotów codziennego użytku oraz proste piosenki – rymownaki.
Termin: Pn, 8 lipca 19:0021:00
Jak przebiega rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych i jak wspierać je u najmłodszych dzieci za pomocą najprostszych zabaw, z wykorzystaniem najprostszych, codziennych przedmiotów.
Termin: Pn, 8 lipca 19:0020:30
Jak przebiega rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych i jak wspierać je u najmłodszych dzieci za pomocą najprostszych zabaw, z wykorzystaniem najprostszych, codziennych przedmiotów.
Termin: Pn, 8 lipca 19:0020:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces rozszerzania diety niemowląt. Jakie czerwone flagi możemy zauważyć na konsultacji pacjenta oraz jak przeprowadzić szczegółowy wywiad i obserwację dziecka.
Termin: Pn, 8 lipca 19:0021:00
Przedstawienie etiologii i patogenezy motorycznych zaburzeń mowy; prezentacja etapów diagnozy i narzędzi diagnostycznych; obszerne omówienie etapów terapii i liczne przykłady konkretnych ćwiczeń usprawniających funkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i prozodyczne.
Termin: Wt, 9 lipca 17:0020:00
Uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać prawidłową i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, jaki wpływ na pozycję spoczynkowa języka mają: pozycja ciała, oddychanie, połykanie, jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową języka, zaplanują proces terapii uwzględniający ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Przedstawienie fizjologicznych uwarunkowań procesu połykania w podeszłym wieku; omówienie patologicznych czynników pogarszających połykanie. Presbyfagia pierwotna i wtórna omówienie trudności w przygotowaniu, przyjmowaniu i połykaniu pokarmów. Konsekwencje presbyfagii wtórnej u seniorów. Przegląd podejść terapeutycznych (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń. Szkolenie adresowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0019:30
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Zrozumienie istoty podejścia responsywnego jako wsparcia dzieci z trudnościami w zakresie jedzenia. Uczestnik pozna responsywny model karmienia, będzie potrafił rozpoznać style karmienia prezentowane przez rodziców, zostanie zapoznany z korzyściami płynącymi z responsywnego podejścia do karmienia.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Szkolenie dla: wszystkich, ale w szczególności dla pomocy nauczyciela, pracowników socjalnych, opiekunów domów dziecka, opiekunów w domach dziecka, ośrodkach interwencyjnych, asystentów rodziny.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Szkolenie składa się  z części teoretycznej omawiającej problem koncentracji oraz części praktycznej: prezentację ćwiczeń, zabaw, gier pomagających w skupieniu się. Osoby biorące udział w szkoleniu  zostaną wyposażone w wiedzę na temat przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi (w tym o ADHD i ADD) oraz poznają szereg ćwiczeń i zabaw pomagających w koncentracji, ćwiczeń oddechowych oraz z zakresu uważności i odraczania gratyfikacji.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak zachęcać dzieci do mówienia?
Gry i zabawy językowe w pracy indywidualnej – inspiracje.
Gry i zabawy językowe w grupie – inspiracje.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line; nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy; poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wspierającymi dziecko ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami sensorycznymi o typie modulacji – nadwrażliwość oraz strategiami terapeutycznymi wobec dziecka z takimi deficytami.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą meltdownu i shutdownu, stanów emocjonalnych mogących wystąpić w ASD. Ponadto omówione zostaną kwestie self-regulation oraz zasady wsparcia osoby w meltdownie.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą spektrum autyzmu oraz poszczególnymi elementami procesu diagnozy. Zapoznanie się z komponentami diagnozy pozwolą uczestnikowi szybkiej i rzetelnej identyfikować dzieci, które są w spektrum autyzmu, a nie posiadają diagnozy w różnym wieku.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, funkcji i konsekwencji nieprawidłowego rozwoju motorycznego w oparciu o odruchy posturalne oraz omówienie procesu diagnostycznego. Szkolenie jest kontynuacją – odruchów pierwotnych.
Termin: Wt, 9 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznają Państwo czynniki wpływające na rozwój dziecka, podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania.
Termin: Wt, 9 lipca 19:0020:30
W ostatnich latach diagnozuje się coraz większą liczbę dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Zaburzenia te prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych czy społecznych. Szkolenie jest zbiorem informacji dla tych osób, które chcą szerzej zgłębić tematykę wykorzystania znajomości procesów integracji sensorycznej w tworzeniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na szkoleniu!
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
W czasie spotkania uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do tworzenia atmosfery na lekcji, która sprzyja koncentracji, aktywnemu udziałowi w lekcji. Na przykładach wyjaśnimy sposoby motywowania uczniów z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych. Dowiemy się, jak pracować w klasie z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych. Wspólnie, w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia, stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Uczestnik dostrzeże wachlarz możliwości wykorzystania AAC w praktyce logopedycznej i terapeutycznej. Pozna różne rodzaje komunikacji AAC, zrozumie potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w celu nawiązania relacji ze swoim podopiecznym. Dzięki poznaniu bezpłatnych narzędzi do wykonania pomocy komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych w duchu AAC uczestnik wzbogaci warsztat swojej pracy
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną scharakteryzowane wszystkie działy pedagogiki montessoriańskiej – zarówno pomoce rozwojowe, jak i sposób ich wykorzystania w praktyce. Uczestnik szkolenia pozna zasady konstruowania pomocy dydaktycznych i rozwinięć do pomocy rozwojowych Montessori.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Szkolenie prezentuje i porządkuje informacje dotyczące głosek języka polskiego. Omawia trudności o charakterze dyslalicznym występujące u dzieci. Porządkuje wiedzę dotyczącą etapów diagnozy i terapii trudności artykulacyjnych. Omawia podstawowe narzędzia przydatne na różnych etapach pracy logopedy. Każdy uczestnik otrzyma kartę umożliwiającą notowanie zauważonych trudności artykulacyjnych oraz obszerny plik ze zgromadzonymi, różnorodnymi metodami wywoływania głosek. Zawarte w nim obrazkowe wizualizacje mogą być wykorzystane podczas terapii.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia i zabawy rozwijające różne rodzaje pamięci. Dowiesz się jak stymulować pamięć wzrokową i słuchową, poznasz praktyczne wskazówki rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz ćwiczenia wzrokowo-słuchowe. Poznasz gry, zabawy i materiały do druku, które urozmaicą Twoją terapię o ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej. Wypróbuj je i odkrywaj postępy, które będą robili twoi uczniowie. Propozycje ćwiczeń będą doskonale sprawdzały się dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej uczniów i pedagogów boryka się z problemami związanymi z stresem, lękiem i napięciem. Powodem tego są m.in. szybko zmieniające się otoczenie, nadmiar obowiązków i bodźców oraz presja ze strony rodziców. Warto inwestować w swoje zdrowie psychiczne poprzez skuteczne techniki redukcji napięcia oraz świadome działania zapobiegawcze przeciw wypaleniu. Nasze szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą zidentyfikować, zrozumieć oraz skutecznie zarządzać emocjami młodzieży i pedagogów.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Dzięki szkoleniu poznasz lepiej samego/samą siebie, pogłębisz szacunek do samego siebie, zapobiegniesz depresji i wypaleniu, zadbasz o poczucie życiowej rónowagi i spełnienia, wzbogacisz swój warsztat pracy. Nauczysz się kontrolować i regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, doświadczać emocji ze zrozumieniem i odkrywać ich przyczyny, dostrzegać własne potrzeby i je zaspokajać, stawiać sobie cele i je skutecznie realizować, zdrowego egoizmu, kształtować uważne młode pokolenie.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Dzięki szkoleniu poznasz lepiej samego/samą siebie, pogłębisz szacunek do samego siebie, zapobiegniesz depresji i wypaleniu, zadbasz o poczucie życiowej rónowagi i spełnienia, wzbogacisz swój warsztat pracy. Nauczysz się kontrolować i regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, doświadczać emocji ze zrozumieniem i odkrywać ich przyczyny, dostrzegać własne potrzeby i je zaspokajać, stawiać sobie cele i je skutecznie realizować, zdrowego egoizmu, kształtować uważne młode pokolenie.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych trudności dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Omówione zostaną przyczyny, objawy oraz propozycje rozwiązań terapeutycznych dla dzieci na różnym etapie rozwoju mowy: w okresie melodii, wyrazu i zdania. Ciekawe materiały do druku urozmaicą dotychczas prowadzone terapie.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja. Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dziecka. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które wspomogą dziecko z APD.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, kształtującymi fundamenty komunikacji.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia współwystępowania zaburzeń sensorycznych w spektrum autyzmu.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą prawidłowego rozwoju motorycznego oraz deficytami w tym obszarze, które znacząco mogą utrudnić funkcjonowanie dziecka. Ponadto uczestnik pozna testy diagnostyczne, które pomogą w ocenie zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym.
Termin: Śr, 10 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane kwestie związane z rozwojem umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Słuchacze dowiedzą się, na jakie kwestie zwrócić uwagę w trakcie diagnozy trudności grafomotorycznych oraz jak zbudować plan pracy z dzieckiem. Poznają również wiele zabaw i aktywności z zakresu integracji sensorycznej, które pozytywnie oddziałują na pracę ręki.
Termin: Śr, 10 lipca 18:3021:30
Szkolenie pozwala na poznanie sposobów diagnozy dzieci. Otrzymują wskazówki do tego, jakie materiały, kwestionariusze można wykorzystać w pracy z dziećmi i rodzicami. Poznają przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci młodszych.
Termin: Śr, 10 lipca 18:3021:30
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłowy przebieg leczenia ortodontyczno-logopedycznego.
Termin: Śr, 10 lipca 19:0021:00
Gra na instrumentach wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka. Gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.
Termin: Śr, 10 lipca 19:0020:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Jeśli na co dzień brakuje ci pomysłów na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, szukasz inspiracji ale nie zawsze wiesz jak zastosować to co znajdziesz w internecie to zapraszamy na to szkolenie. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć o emocjach, asertywności, współpracy, radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, strach i agresja i inne. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć tus w sposób zrozumiały dla podopiecznych ale i atrakcyjny.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju. Szkolenie krok po kroku wprowadza nauczyciela do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – od momentu otrzymania orzeczenia, poprzez funkcjonalną diagnozę, stworzenie potrzebnych dokumentów, metody pracy, aż po ewaluację.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznacie Państwo gotowe do wykorzystania scenariusze, zawierające gotowe, bogate materiały do druku. Urozmaicą one zajęcia w ćwiczenia wzrokowe, słuchowe i artykulacyjne. Zawierają lubiane przez dzieci gry i łamigłówki. Karty mogą być wykorzystane jako wklejki do zeszytów logopedycznych, bądź stanowić samodzielne karty pracy.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Jeśli jesteś terapeutą ręki lub prowadzisz zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, grafomotoryczne dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Znajdziesz tu gotowe wzory postępowania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wybranymi najczęściej spotkanymi dysfunkcjami.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać kodowanie na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Koniecznie zapisz się na to szkolenie. Dowiesz się jak sprawić by zajęcia z kodowania były różnorodne i nie kojarzyły się tylko z zadaniami na macie do kodowania. Zobacz jak wykorzystać ozobota do projektowania własnych kart pracy lub genibota do pokazania dzieciom czym jest programowanie. Kodowanie możesz wykorzystać na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz terapeutycznych.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Cz, 11 lipca 18:00Pn, 1 lipca 21:00
Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową.
Termin: Cz, 11 lipca 18:0021:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Cz, 11 lipca 18:3021:00
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Cz, 11 lipca 19:0021:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący Kompetencji Przyszłości 4K. Zyska pewność w pracy metodą projektową. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem powyższych kompetencji.
Termin: Cz, 11 lipca 19:0021:00
Na szkoleniu przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces połykania pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo – o dobro ucznia.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Jaka jest rola przedszkola w „nauce” pisania, czytania i liczenia? Czy wiem, co robić w tym zakresie, aby przygotować dziecko do podjęcia edukacji szkolnej? Co jeśli tej wiedzy nie posiądzie? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź na szkoleniu.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi: opozycyjno-buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi, destrukcyjnymi.
Termin: Pt, 12 lipca 18:0021:00
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 13 lipca 09:0018:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 13 lipca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 13 lipca 09:0015:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 13 lipca 09:0014:00
Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów. Na szkoleniu omówione zostaną zasady diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Zaprezentowany zostanie także przegląd narzędzi diagnostycznych, diagnoza różnicowa. Przedstawione zostaną również propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
Termin: So, 13 lipca 09:0014:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy mioterapeutycznej wpływającymi na prawidłowe funkcje motoryczne jamy ustnej, które są niezbędne dla leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej.
Termin: So, 13 lipca 09:0014:00
W trakcie szkolenia zrozumiesz na czym polega budowanie relacji z wykorzystaniem technik porozumienia bez przemocy, nauczysz się prowadzić motywujące rozmowy w coachingowym stylu, zrozumiesz perspektywę drugiego człowieka, przyglądniesz się swoim reakcjom emocjonalnym i przekonaniom, które za nimi stoją. Nauczysz się zarządzać własnymi uczuciami. Wzmocnisz swoje kompetencje osobiste i zawodowe w obszarze komunikacji a także staniesz się mistrzem tańca żyrafy!
Termin: So, 13 lipca 09:0015:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: So, 13 lipca 09:0014:00
Szkolenie to kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
Termin: So, 13 lipca 09:00N, 14 lipca 15:00
W programie szkolenia m.in: Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomóc dziecku w nauce czytania? Tworzenie pomocy terapeutycznych. Organizacja zajęć z czytania.
Termin: So, 13 lipca 18:0021:00
Jesteś terapeutą ręki i wiesz już jak prowadzić diagnozę i terapię. Prowadzisz zajęcia grupowe a czasami indywidualne, ale nadal brakuje Ci pewności w podejmowanych działań, ich systematyki i właściwego ułożenia? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Podczas szkolenia dowiesz się:
Termin: So, 13 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą na opanowanie i zmotywowanie uczniów przejawiających niechęć, brak motywacji do pracy na lekcji, koncentracji oraz pozyskiwania wiedzy; pozwolą nawiązać relacje, zmotywować do pracy, opanować zamierzone cele programowe.
Termin: So, 13 lipca 18:0021:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: N, 14 lipca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N, 14 lipca 09:0015:00
Szkolenie dla logopedów i neurologopedów pracujących z dorosłymi chorymi neurologicznie. Na szkoleniu zostanie zaprezentowane praktyczne podejście do terapii afazji. Szczególnie szeroko omówione zostanie specyficzna stymulacja funkcji motorycznych, leksykalnych, syntaktycznych oraz trening czytania i pisania.
Termin: N, 14 lipca 09:0014:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: N, 14 lipca 09:0015:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.
Termin: N, 14 lipca 09:0012:00
Omówienie etiologii i patogenezy apraksji mowy u dorosłych. Przedstawienie metod oceny i opisu zaburzeń. Przegląd metod terapeutycznych.
Termin: Pn, 15 lipca 17:0020:00
Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
Termin: Pn, 15 lipca 17:0020:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wszystkich pracujących z dziećmi.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie… Czy można ten proces przyśpieszyć? Stymulować? Doskonalić Można!!!! I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się wokół tego, jak rozpoznać ryzyko depresji u uczniów, jak reagować, jak wspierać ucznia, który mierzy się z depresją, jak rozmawiać z rodzicami.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia dowiesz się: jak zachęcić dziecko do samodzielnej pracy na zajęciach plastycznych, jak budować scenariusze z elementami indywidualizacji pracy, poznasz niebanalne prace plastyczne, które wykorzystasz przy okazji świętowania różnych okoliczności, poznasz techniki stwarzania na zajęciach okazji do gromadzenia doświadczeń poznawczych, poznasz zabawy wpływające na poprawę i rozwój sprawności manualnej, nauczysz się jak zamienić zabawę zwykłymi kredkami w niezapomnianą przygodę, zdobędziesz ciekawe pomysły na prezenty dla mamy, taty, babci i dziadka, pokażemy pomysły na dekoracje świąteczne.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Jeśli na co dzień zmagacie się Państwo z trudem znajdowania odpowiednich ćwiczeń dla dziecka, które np.: nie chce uczestniczyć w grach ruchowych,  nie lubi zmieniać pozycji ciała; chowa ręce w długie rękawy buzy i nie lubi dotykać farby lub odwrotnie jest sensorycznym poszukiwaczem i ciągle czegoś dotyka, wkłada do buzi i wącha wszystko dookoła.. (i wiele innych przykładów )- to szkolenie jest dla Was.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
W czasie spotkania można pozyskać wiedzę niezbędną do przygotowania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wszystkie informacje oparte będą o konkretnych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą wykonać diagnozę, zgromadzić niezbędne informacje pod kontem opracowania IPETU, WOPFU ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zawiera panel wykładowy oraz część praktyczną, w czasie której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu z pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Metody aktywizujące – przerywnik czy raczej styl pracy. Co zrobić, aby zaktywizować dzieci na zajęciach? Czy da się nauczyć nie ucząc? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu. Dowiecie się również, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby odnieść sukces edukacyjny w tym zakresie. Poznacie przykłady konkretnych metod i sposoby na ich wykorzystanie w pracy.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem integracji sensorycznej i objawami towarzyszącymi zaburzeniom SI. Poznają proste i skuteczne metody pracy z dzieckiem na zajęciach oraz sposoby na reagowanie na przeciążenie sensoryczne. Będą w stanie rozpoznać sygnały świadczące o nadmierny pobudzeniu układu nerwowego.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Szkolenie daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Wzbogaca wiedzę na temat obszarów inteligencji emocjonalnej dzieci oraz pokazuje, jak za pomocą zabaw i ćwiczeń rozwijać u dzieci kompetencje związane z samoświadomością, samoakceptacją, komunikacją, empatią.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Pn, 15 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są zaburzenia SI i jak je rozpoznać. Coraz więcej dzieci mierzy się bowiem z tego typu trudnościami i wymaga wsparcia. Nieodzowne jest więc prawidłowe rozpoznanie problemu i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
Termin: Pn, 15 lipca 18:3021:30
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Termin: Pn, 15 lipca 18:3021:30
Pozyskanie inspiracji i nowych umiejętności w pracy z dziećmi przy muzyce. Muzyka i taniec pozytywnie oddziałują na rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię, wpływają na koncentrację, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Posiadają także właściwości terapeutyczne: relaksują i odprężają. Warto wykorzystać tego typu aktywności podczas codziennych zabaw w żłobku, przedszkolu, w szkole, na świetlicy czy w domu. Taniec to nie tylko wspaniała zabawa, ma on ogromny wpływ na kondycję psychofizyczną dzieci, rozwija ich osobowość oraz postawy wychowawcze.
Termin: Pn, 15 lipca 19:0021:00
Uczestnik szkolenia nauczy się: Obserwować i diagnozować podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka. Wprowadzać proste techniki i zabawy wspierające rozwój komunikacji pacjenta. Bawić się z dzieckiem, wspierając jego komunikację i bazę do powstania pierwszych słów.
Termin: Pn, 15 lipca 19:0021:00
Gotowe strategie dla terapeutów, pracujących z dziećmi z trudnościami w zakresie jedzenia i karmienia. Kilka prostych kroków dla Rodzin, które pomogą poprawić sytuację jedzenia i karmienia.
Termin: Pn, 15 lipca 19:0021:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę psychologiczną o rysunku dziecka dla nauczycieli, pedagogów, studentów i rodziców dzieci! Małe dzieci posiadają zbyt wąski zakres słownictwa, aby dokładnie wyrazić to, co czują. Swoje emocje, przeżycia i sposób patrzenia na świat przelewają na papier. Rysunkiem wyrażają swoje uczucia, lęki, radości czy miłość. Rysunki dziecięce są często przedmiotem analizy dla psychologów i pedagogów. Odgrywają ogromną rolę w terapii dzieci, ocenie ich rozwoju czy cech charakteru.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Związki pracy ręki z artykulacją – analiza.
W jaki sposób logopeda może ocenić funkcję motoryki małej?
Wskazówki do terapii i wsparcie dziecka z problemami motoryki małej i grafomotoryki.
Inspiracje do pracy – moc zabaw angażujących rękę w terapii logopedycznej.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Co to jest wczesna nauka czytania? Od czego zacząć naukę w przypadku mojego dziecka?
Elementy i kroki wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
Zabawy wspierające wczesną naukę czytania.
Gotowe inspiracje do pracy.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze SPE a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju
Termin: Wt, 16 lipca 18:0021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Wt, 16 lipca 18:3020:00
Dlaczego warto się skonsultować?
– Skorzystaj z wiedzy specjalisty, który od lat cieszy się wspaniałymi wynikami prowadzonych terapii.
– Nie będziesz sam ze swoimi kłopotami- pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie!
– Otrzymasz gotowe, spersonalizowane wskazówki dla konkretnego pacjenta!
– Konsultacja może dotyczyć jednego przypadku lub wielu- to zależy od Ciebie!
– Taka superwizja spowoduje, że nabierzesz pewności w podejmowanych działaniach terapeutycznych!
Termin: Śr, 17 lipca 17:0020:00
Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Matematyka w przedszkolu – jaka jest, a jaka być powinna? Co rozbić, aby wspierać dziecko w rozwijaniu uzdolnień matematycznych i jak zwracać uwagę rodzica na zauważone trudności? Jak wspierać rozwój logicznego myślenia już od najmłodszych lat dobrze się przy tym bawiąc?
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Program edukacji matematycznej krok po kroku prowadzi dziecko przez umiejętność liczenia w zakresie pierwszej (i każdej kolejnej) dziesiątki, wykonywania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wprowadza sensorycznie w świat systemu dziesiętnego i pojęć geometrycznych. Tym co ułatwia dzieciom zrozumienie tak trudnych pojęć jest podejście sensoryczne i umożliwienie dzieciom pracy na materiale konkretnym tak długo, jak tego potrzebują. System Montessori sprawdzi się doskonale w pracy z dziećmi, które potrzebują wizualizacji, sensorycznego poznania i praktycznego działania podczas nauki matematyki.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Jeśli metody aktywizujące kojarzą Ci się tylko z burzą mózgów czy mapą myśli – koniecznie dołącz do tego spotkania. Przekonasz się, że istnieje wiele metod aktywizujących, których jeszcze nie wypróbowałeś! W pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystanie metod aktywizujących jest niezwykle ważne na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa zaangażowanie ucznia, pomaga utrwalać wiedzę i budować powiązania pomiędzy treściami oraz pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Uczestnicy poznają cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Praca logopedy wiąże się z częstym wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego… Jednak są takie sytuacje, w których musimy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. Takim wyzwaniem jest praca z dzieckiem, którego wzrok nie funkcjonuje prawidłowo. Tyflologopeda pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wspiera dzieci w procesie rozwoju mowy, stymuluje rozwój poznawczy, usprawnia artykulację i komunikację. Taki terapeuta musi jednak wyposażyć swój warsztat pracy w praktyczne pomoce, które poprzez stymulację innych zmysłów pomogą dziecku zapamiętywać słowa i ich znaczenie. Na tym szkoleniu zdobędziecie Państwo praktyczne wskazówki – jak stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu i poznacie ogrom możliwości terapeutycznych dla dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących i niewidomych.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak zachęcać dzieci do mówienia?
Gry i zabawy językowe w pracy indywidualnej – inspiracje.
Gry i zabawy językowe w grupie – inspiracje.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line; nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy; poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Śr, 17 lipca 18:0021:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Śr, 17 lipca 18:3021:00
Uczniowie z Zespołem Aspergera to wspaniali uczniowie, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel, który pracuje w klasie z uczniem z Zespołem Aspergera, powinien wiedzieć, jak funkcjonuje jego wyjątkowy uczeń.
Termin: Śr, 17 lipca 18:3020:30
Szkolenie pozwala na poznanie objawów związanych z ADHD oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Osoby biorące w nim udział będą mogły skierować uczniów do odpowiednich specjalistów. Będą miały również wiedzę na temat tego, jakie metody pracy będą korzystne w przypadku dziecka z ADHD i zaburzeniami SI.
Termin: Śr, 17 lipca 18:3021:30
Szkolenie to pozwala na uporządkowanie wiedzy na temat terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna jest bowiem podstawą do projektowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyznacza zasady, jakimi powinien kierować się nauczyciel w ich toku. Uczestnicy opanowują umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów. Mają także możliwość wybrania odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb, trudności i możliwości dziecka.
Termin: Śr, 17 lipca 18:3021:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Śr, 17 lipca 19:0021:00
Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego. Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami. Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Uczestnik dostrzeże wachlarz możliwości wykorzystania AAC w praktyce logopedycznej i terapeutycznej. Pozna różne rodzaje komunikacji AAC, zrozumie potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w celu nawiązania relacji ze swoim podopiecznym. Dzięki poznaniu bezpłatnych narzędzi do wykonania pomocy komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych w duchu AAC uczestnik wzbogaci warsztat swojej pracy
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Zrozumienie istoty podejścia responsywnego jako wsparcia dzieci z trudnościami w zakresie jedzenia. Uczestnik pozna responsywny model karmienia, będzie potrafił rozpoznać style karmienia prezentowane przez rodziców, zostanie zapoznany z korzyściami płynącymi z responsywnego podejścia do karmienia.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Uzyska wiedzę z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Sprawdzone, autorskie rozwiązania stworzenia zeszytu logopedycznego dla dziecka z: dyslalią, ORM, wymagającego wsparcia AAC.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce i pomysły stymulujące sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczenia wykorzystujące zmysł węchu i smaku. Zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby na zaciekawienie i zainteresowanie oraz wzbudzenie intencji komunikacyjnej dzieci z ASD.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznasz najpopularniejsze formy aktywności w internecie oraz związane z nimi zagrożenia i szanse rozwoju. Rozwiniesz kompetencje w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności wśród uczniów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp. Nabędziesz umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie (przykładowe scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) i tworzenia materiałów własnych. Po szkoleniu uzyskasz możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia skupimy się na zrozumieniu przyczyn zachowań agresywnych, a także ich funkcji. Odpowiemy na pytanie – co robić, a czego nie robić w sytuacjach, w których dziecko przejawia zachowania agresji ukierunkowanej na siebie.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Cele/korzyści:
– pogłębienie wiedzy na temat prawideł rozwoju poznawczego, psycho-emocjonalnego i społecznego dzieci,
– poznanie obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa związanych z kształtowaniem postaw moralnych dzieci,
– rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania samodzielności, odpowiedzialności i zainteresowania światem uczniów,
– wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Cz, 18 lipca 18:0021:00
Omówione zagadnienia pomogą Państwu poradzić sobie z problemem przebodźcowania u dzieci. Szkolenie zawiera wiele informacji na temat zmysłów dziecka i ich funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z dzieckiem przestymulowanym, jak ich motywować oraz efektywnie uspokajać.
Termin: Cz, 18 lipca 18:3020:00
Szkolenie pozwala na poznanie sposobów diagnozy dzieci. Otrzymują wskazówki do tego, jakie materiały, kwestionariusze można wykorzystać w pracy z dziećmi i rodzicami. Poznają przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci młodszych.
Termin: Cz, 18 lipca 18:3021:30
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak wspomóc dziecko i rodzice w procesach samoregulacyjnych? Czy poziom samoregulacji terapeuty ma znaczenie w pracy logopedy? Jakie metody samoregulacyjne możemy zaproponować dzieciom? Jakie metody samoregulacyjne zaproponujemy rodzicom. Na szkoleniu ukazane zostanie bogate zaplecze pomysłów na zabawy samoregulacyjne.
Termin: Cz, 18 lipca 19:0021:00
Co logopeda powinien wiedzieć na temat procesów integracji sensorycznej – wiedza w pigułce. Na co zwrócić uwagę w gabinecie logopedy? Podstawowe wiadomości na temat objawów zaburzeń SI u naszych pacjentów. Najprostsze zabawy, wspierające procesy Integracji Sensorycznej- scenariusze, zabawki sensoryczne zrobione z najprostszych przedmiotów codziennego użytku oraz proste piosenki – rymownaki.
Termin: Cz, 18 lipca 19:0021:00
Jak przebiega rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych i jak wspierać je u najmłodszych dzieci za pomocą najprostszych zabaw, z wykorzystaniem najprostszych, codziennych przedmiotów.
Termin: Cz, 18 lipca 19:0020:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces rozszerzania diety niemowląt. Jakie czerwone flagi możemy zauważyć na konsultacji pacjenta oraz jak przeprowadzić szczegółowy wywiad i obserwację dziecka.
Termin: Cz, 18 lipca 19:0021:00
Szkolenie składa się  z części teoretycznej omawiającej problem koncentracji oraz części praktycznej: prezentację ćwiczeń, zabaw, gier pomagających w skupieniu się. Osoby biorące udział w szkoleniu  zostaną wyposażone w wiedzę na temat przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi (w tym o ADHD i ADD) oraz poznają szereg ćwiczeń i zabaw pomagających w koncentracji, ćwiczeń oddechowych oraz z zakresu uważności i odraczania gratyfikacji.
Termin: Pt, 19 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych trudności dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Omówione zostaną przyczyny, objawy oraz propozycje rozwiązań terapeutycznych dla dzieci na różnym etapie rozwoju mowy: w okresie melodii, wyrazu i zdania. Ciekawe materiały do druku urozmaicą dotychczas prowadzone terapie.
Termin: Pt, 19 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia uczestnicy poznają trudności związane z migracją dotyczące dziecka i jego rodziny, sposoby ich eliminowania, a także psychologiczne skutki migracji.
Termin: Pt, 19 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zaprezentuję Państwu ćwiczenia, które rozwiną umiejętność rozumienia i mówienia w różnych sytuacjach społecznych. Pomogą uczniowi przećwiczyć słownictwo pomocne w różnych sytuacjach z życia codziennego. Rozwiną słownictwo związane z emocjami i różnymi zrachowaniami. Pozwolą na budowanie dialogów. Na zajęciach logopedycznych mamy okazję do rozwijania rozumienia sytuacji społecznych, budowania umiejętności komunikacyjnych, oraz poszerzania słownictwa czynnego i biernego.
Termin: Pt, 19 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznają Państwo czynniki wpływające na rozwój dziecka, podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania.
Termin: Pt, 19 lipca 19:0020:30
Przyjrzymy się z bliska dostępnym gryzakom specjalistycznym oraz tym ogólnodostępnym. Zastanowimy się jak dobierać odpowiednie gryzaki do potrzeb i możliwości dziecka, jak wprowadzać ćwiczenia z gryzakami do praktyki logopedycznej i terapii pacjentów.
Termin: Pt, 19 lipca 19:0021:00
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 20 lipca 09:00So, 13 lipca 18:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 20 lipca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 20 lipca 09:0015:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: So, 20 lipca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So, 20 lipca 09:0015:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 20 lipca 09:0014:00
Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów połykania i możliwych dysfunkcji uwarunkowanych nuerologicznie. Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dysfagii u dorosłych. Określenie typów i głębokości zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.
Termin: So, 20 lipca 09:0014:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: So, 20 lipca 09:0015:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy mioterapeutycznej wpływającymi na prawidłowe funkcje motoryczne jamy ustnej, które są niezbędne dla leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej.
Termin: So, 20 lipca 09:0014:00
Szkolenie przeznaczone dla neurologopedów, logopedów, neuropsychologów. Na szkoleniu omówione zostaną zasady diagnozowania zaburzeń językowych o różnej etiologii. Zaprezentowany zostanie także przegląd narzędzi diagnostycznych, diagnoza różnicowa. Przedstawione zostaną również propozycje funkcjonalnego opisu zaburzeń i planowania terapii.
Termin: N, 21 lipca 09:0014:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: N, 21 lipca 09:0014:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Jeśli na co dzień brakuje ci pomysłów na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, szukasz inspiracji ale nie zawsze wiesz jak zastosować to co znajdziesz w internecie to zapraszamy na to szkolenie. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć o emocjach, asertywności, współpracy, radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, strach i agresja i inne. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć tus w sposób zrozumiały dla podopiecznych ale i atrakcyjny.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
W ostatnich latach diagnozuje się coraz większą liczbę dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Zaburzenia te prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych czy społecznych. Szkolenie jest zbiorem informacji dla tych osób, które chcą szerzej zgłębić tematykę wykorzystania znajomości procesów integracji sensorycznej w tworzeniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać prawidłową i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, jaki wpływ na pozycję spoczynkowa języka mają: pozycja ciała, oddychanie, połykanie, jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową języka, zaplanują proces terapii uwzględniający ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju. Szkolenie krok po kroku wprowadza nauczyciela do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – od momentu otrzymania orzeczenia, poprzez funkcjonalną diagnozę, stworzenie potrzebnych dokumentów, metody pracy, aż po ewaluację.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na szkoleniu!
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Przedstawienie fizjologicznych uwarunkowań procesu połykania w podeszłym wieku; omówienie patologicznych czynników pogarszających połykanie. Presbyfagia pierwotna i wtórna omówienie trudności w przygotowaniu, przyjmowaniu i połykaniu pokarmów. Konsekwencje presbyfagii wtórnej u seniorów. Przegląd podejść terapeutycznych (metod adaptacyjnych, kompensacyjnych i restytucyjnych) z licznymi przykładami konkretnych ćwiczeń. Szkolenie adresowane do logopedów i neurologopedów oraz fizjoterapeutów.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0019:30
Na szkoleniu przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces połykania pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Jeśli jesteś terapeutą ręki lub prowadzisz zajęcia rozwijające umiejętności motoryczne, grafomotoryczne dzieci to szkolenie jest dla Ciebie. Znajdziesz tu gotowe wzory postępowania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wybranymi najczęściej spotkanymi dysfunkcjami.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną scharakteryzowane wszystkie działy pedagogiki montessoriańskiej – zarówno pomoce rozwojowe, jak i sposób ich wykorzystania w praktyce. Uczestnik szkolenia pozna zasady konstruowania pomocy dydaktycznych i rozwinięć do pomocy rozwojowych Montessori.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane podstawowe założenia zajęć logarytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Omówione zostaną niezbędne akcesoria, w które warto wyposażyć się przygotowując zajęcia rytmiczno-językowe. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi: opozycyjno-buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi, destrukcyjnymi.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany właściwy przebieg drogi słuchowej i różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogące ją zakłócić. Omówione zostaną zagadnienia związane z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zaprezentowane zostaną zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój uwagi i pamięci związanej ze słuchem fizycznym , muzycznym i fonematycznym. Dzięki nim uczestnicy szkolenia będą mogli wprowadzać na swoich zajęciach ciekawe aktywności wykorzystujące dźwięki otoczenia, samogłoski, sylaby, wyrazy i zdania.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany właściwy przebieg drogi słuchowej i różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogące ją zakłócić. Omówione zostaną zagadnienia związane z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zaprezentowane zostaną zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój uwagi i pamięci związanej ze słuchem fizycznym , muzycznym i fonematycznym. Dzięki nim uczestnicy szkolenia będą mogli wprowadzać na swoich zajęciach ciekawe aktywności wykorzystujące dźwięki otoczenia, samogłoski, sylaby, wyrazy i zdania.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja. Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Pn, 22 lipca 18:0021:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Pn, 22 lipca 18:3021:00
W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane kwestie związane z rozwojem umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Słuchacze dowiedzą się, na jakie kwestie zwrócić uwagę w trakcie diagnozy trudności grafomotorycznych oraz jak zbudować plan pracy z dzieckiem. Poznają również wiele zabaw i aktywności z zakresu integracji sensorycznej, które pozytywnie oddziałują na pracę ręki.
Termin: Pn, 22 lipca 18:3021:30
Gra na instrumentach wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka. Gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.
Termin: Pn, 22 lipca 19:0020:00
Przyjrzymy się jak dziecko może w prosty i zabawny sposób uczyć się rozpoznawać znaki graficzne głosek, sylab, krótkich wyrazów, a nawet zdań. Poznamy szereg bardzo prostych zabaw, pomocy DIY oraz piosenek, aby wzbogacić ten proces i urozmaicić codzienne zajęcia w żłobku, przedszkolu czy gabinecie.
Termin: Pn, 22 lipca 19:0021:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący Kompetencji Przyszłości 4K. Zyska pewność w pracy metodą projektową. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem powyższych kompetencji.
Termin: Pn, 22 lipca 19:0021:00
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznacie Państwo gotowe do wykorzystania scenariusze, zawierające gotowe, bogate materiały do druku. Urozmaicą one zajęcia w ćwiczenia wzrokowe, słuchowe i artykulacyjne. Zawierają lubiane przez dzieci gry i łamigłówki. Karty mogą być wykorzystane jako wklejki do zeszytów logopedycznych, bądź stanowić samodzielne karty pracy.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Szkolenie prezentuje i porządkuje informacje dotyczące głosek języka polskiego. Omawia trudności o charakterze dyslalicznym występujące u dzieci. Porządkuje wiedzę dotyczącą etapów diagnozy i terapii trudności artykulacyjnych. Omawia podstawowe narzędzia przydatne na różnych etapach pracy logopedy. Każdy uczestnik otrzyma kartę umożliwiającą notowanie zauważonych trudności artykulacyjnych oraz obszerny plik ze zgromadzonymi, różnorodnymi metodami wywoływania głosek. Zawarte w nim obrazkowe wizualizacje mogą być wykorzystane podczas terapii.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia i zabawy rozwijające różne rodzaje pamięci. Dowiesz się jak stymulować pamięć wzrokową i słuchową, poznasz praktyczne wskazówki rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową oraz ćwiczenia wzrokowo-słuchowe. Poznasz gry, zabawy i materiały do druku, które urozmaicą Twoją terapię o ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej. Wypróbuj je i odkrywaj postępy, które będą robili twoi uczniowie. Propozycje ćwiczeń będą doskonale sprawdzały się dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Jaka jest rola przedszkola w „nauce” pisania, czytania i liczenia? Czy wiem, co robić w tym zakresie, aby przygotować dziecko do podjęcia edukacji szkolnej? Co jeśli tej wiedzy nie posiądzie? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź na szkoleniu.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
W programie szkolenia m.in: Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomóc dziecku w nauce czytania? Tworzenie pomocy terapeutycznych. Organizacja zajęć z czytania.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Dzięki szkoleniu poznasz lepiej samego/samą siebie, pogłębisz szacunek do samego siebie, zapobiegniesz depresji i wypaleniu, zadbasz o poczucie życiowej rónowagi i spełnienia, wzbogacisz swój warsztat pracy. Nauczysz się kontrolować i regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, doświadczać emocji ze zrozumieniem i odkrywać ich przyczyny, dostrzegać własne potrzeby i je zaspokajać, stawiać sobie cele i je skutecznie realizować, zdrowego egoizmu, kształtować uważne młode pokolenie.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Dzięki szkoleniu poznasz lepiej samego/samą siebie, pogłębisz szacunek do samego siebie, zapobiegniesz depresji i wypaleniu, zadbasz o poczucie życiowej rónowagi i spełnienia, wzbogacisz swój warsztat pracy. Nauczysz się kontrolować i regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, doświadczać emocji ze zrozumieniem i odkrywać ich przyczyny, dostrzegać własne potrzeby i je zaspokajać, stawiać sobie cele i je skutecznie realizować, zdrowego egoizmu, kształtować uważne młode pokolenie.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Jesteś terapeutą ręki i wiesz już jak prowadzić diagnozę i terapię. Prowadzisz zajęcia grupowe a czasami indywidualne, ale nadal brakuje Ci pewności w podejmowanych działań, ich systematyki i właściwego ułożenia? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Podczas szkolenia dowiesz się:
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą na opanowanie i zmotywowanie uczniów przejawiających niechęć, brak motywacji do pracy na lekcji, koncentracji oraz pozyskiwania wiedzy; pozwolą nawiązać relacje, zmotywować do pracy, opanować zamierzone cele programowe.
Termin: Wt, 23 lipca 18:0021:00
Omówienie etiologii i patogenezy apraksji mowy u dorosłych. Przedstawienie metod oceny i opisu zaburzeń. Przegląd metod terapeutycznych.
Termin: Śr, 24 lipca 17:0020:00
Przedstawienie etiologii i patogenezy motorycznych zaburzeń mowy; prezentacja etapów diagnozy i narzędzi diagnostycznych; obszerne omówienie etapów terapii i liczne przykłady konkretnych ćwiczeń usprawniających funkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i prozodyczne.
Termin: Śr, 24 lipca 17:0020:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłową realizację głosek szeregu szumiącego i głoski „r”.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wszystkich pracujących z dziećmi.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo – o dobro ucznia.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Co to jest wczesna nauka czytania? Od czego zacząć naukę w przypadku mojego dziecka?
Elementy i kroki wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
Zabawy wspierające wczesną naukę czytania.
Gotowe inspiracje do pracy.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Śr, 24 lipca 18:0021:00
Omówione zagadnienia pomogą Państwu poradzić sobie z problemem przebodźcowania u dzieci. Szkolenie zawiera wiele informacji na temat zmysłów dziecka i ich funkcjonowania. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z dzieckiem przestymulowanym, jak ich motywować oraz efektywnie uspokajać.
Termin: Śr, 24 lipca 18:3020:00
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak wspomóc dziecko i rodzice w procesach samoregulacyjnych? Czy poziom samoregulacji terapeuty ma znaczenie w pracy logopedy? Jakie metody samoregulacyjne możemy zaproponować dzieciom? Jakie metody samoregulacyjne zaproponujemy rodzicom. Na szkoleniu ukazane zostanie bogate zaplecze pomysłów na zabawy samoregulacyjne.
Termin: Śr, 24 lipca 19:0021:00
Co logopeda powinien wiedzieć na temat procesów integracji sensorycznej – wiedza w pigułce. Na co zwrócić uwagę w gabinecie logopedy? Podstawowe wiadomości na temat objawów zaburzeń SI u naszych pacjentów. Najprostsze zabawy, wspierające procesy Integracji Sensorycznej- scenariusze, zabawki sensoryczne zrobione z najprostszych przedmiotów codziennego użytku oraz proste piosenki – rymownaki.
Termin: Śr, 24 lipca 19:0021:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie… Czy można ten proces przyśpieszyć? Stymulować? Doskonalić Można!!!! I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży skarży się na obniżony nastrój, spadek motywacji, drażliwość, brak chęci do robienia rzeczy, które dawniej sprawiały im przyjemność. Szkolenie skupia się wokół tego, jak rozpoznać ryzyko depresji u uczniów, jak reagować, jak wspierać ucznia, który mierzy się z depresją, jak rozmawiać z rodzicami.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
W czasie spotkania uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do tworzenia atmosfery na lekcji, która sprzyja koncentracji, aktywnemu udziałowi w lekcji. Na przykładach wyjaśnimy sposoby motywowania uczniów z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych. Dowiemy się, jak pracować w klasie z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych. Wspólnie, w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia, stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia dowiesz się: jak zachęcić dziecko do samodzielnej pracy na zajęciach plastycznych, jak budować scenariusze z elementami indywidualizacji pracy, poznasz niebanalne prace plastyczne, które wykorzystasz przy okazji świętowania różnych okoliczności, poznasz techniki stwarzania na zajęciach okazji do gromadzenia doświadczeń poznawczych, poznasz zabawy wpływające na poprawę i rozwój sprawności manualnej, nauczysz się jak zamienić zabawę zwykłymi kredkami w niezapomnianą przygodę, zdobędziesz ciekawe pomysły na prezenty dla mamy, taty, babci i dziadka, pokażemy pomysły na dekoracje świąteczne.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Metody aktywizujące – przerywnik czy raczej styl pracy. Co zrobić, aby zaktywizować dzieci na zajęciach? Czy da się nauczyć nie ucząc? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu. Dowiecie się również, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby odnieść sukces edukacyjny w tym zakresie. Poznacie przykłady konkretnych metod i sposoby na ich wykorzystanie w pracy.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. Co to oznacza dla nauczycieli? Z jakiego wsparcia możecie skorzystać i jak włączyć w swoje działania uczniów. Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedź podczas warsztatów dotyczących platformy Canva.
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący platformy Canva. Nabędzie umiejętność projektowania pomocy dydaktycznych. Pozna możliwości włączenia uczniów klas 4-8 do działań projektowych w Canvie.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Szkolenie daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Wzbogaca wiedzę na temat obszarów inteligencji emocjonalnej dzieci oraz pokazuje, jak za pomocą zabaw i ćwiczeń rozwijać u dzieci kompetencje związane z samoświadomością, samoakceptacją, komunikacją, empatią.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Szkolenie przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie zgodnie z filozofią Marii Montessori, która zakłada podążanie za dzieckiem, z uwzględnieniem jego aktualnych umiejętności i potrzeb rozwojowych.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak zachęcać dzieci do mówienia?
Gry i zabawy językowe w pracy indywidualnej – inspiracje.
Gry i zabawy językowe w grupie – inspiracje.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line; nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy; poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Nauczyciel, który spotyka na swojej drodze młodego człowieka powinien mu towarzyszyć w procesie rozwoju. Synergia i wejście w świat technologii nie musi być okupione rezygnacją z „tu i teraz”. Dlatego też warto poznać korzyści płynące z włączania narzędzi TIK do edukacji. Na spotkaniu ze mną dowiesz się jak mądrze wybierać w gąszczu rozwiązań i dopasować je do potrzeb swojej klasy/grupy. Nauczysz się racjonalnego gospodarowania czasem on/off line.
Termin: Cz, 25 lipca 18:0021:00
Pozyskanie inspiracji i nowych umiejętności w pracy z dziećmi przy muzyce. Muzyka i taniec pozytywnie oddziałują na rozwój dziecka, kształtują wyobraźnię, wpływają na koncentrację, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową. Posiadają także właściwości terapeutyczne: relaksują i odprężają. Warto wykorzystać tego typu aktywności podczas codziennych zabaw w żłobku, przedszkolu, w szkole, na świetlicy czy w domu. Taniec to nie tylko wspaniała zabawa, ma on ogromny wpływ na kondycję psychofizyczną dzieci, rozwija ich osobowość oraz postawy wychowawcze.
Termin: Cz, 25 lipca 19:0021:00
Uczestnik szkolenia nauczy się: Obserwować i diagnozować podstawowe umiejętności komunikacyjne dziecka. Wprowadzać proste techniki i zabawy wspierające rozwój komunikacji pacjenta. Bawić się z dzieckiem, wspierając jego komunikację i bazę do powstania pierwszych słów.
Termin: Cz, 25 lipca 19:0021:00
Gotowe strategie dla terapeutów, pracujących z dziećmi z trudnościami w zakresie jedzenia i karmienia. Kilka prostych kroków dla Rodzin, które pomogą poprawić sytuację jedzenia i karmienia.
Termin: Cz, 25 lipca 19:0021:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłowy przebieg leczenia ortodontyczno-logopedycznego.
Termin: Cz, 25 lipca 19:0021:00
Dlaczego warto się skonsultować?
– Skorzystaj z wiedzy specjalisty, który od lat cieszy się wspaniałymi wynikami prowadzonych terapii.
– Nie będziesz sam ze swoimi kłopotami- pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie!
– Otrzymasz gotowe, spersonalizowane wskazówki dla konkretnego pacjenta!
– Konsultacja może dotyczyć jednego przypadku lub wielu- to zależy od Ciebie!
– Taka superwizja spowoduje, że nabierzesz pewności w podejmowanych działaniach terapeutycznych!
Termin: Pt, 26 lipca 17:0020:00
Szkolenie adresowane do logopedów, neurologopedów i innych osób pracujących z pacjentami z rurkami tracheostomiijnymi. Przedstawienie przesłanek do zabiegu tracheotostomii i założenia rurki tracheostomijnej u osób dorosłych. Omówienie typów rurek i dodatkowego wyposażenia oraz postępowania pielęgnacyjnego dotyczącego pacjenta z tracheostomią. Postępowanie logopedyczne w zmienionych warunkach fonacji i połykania (zależnie od typów rurek) ze szczególnym uwzględnieniem chorych neurologicznie. Przygotowanie pacjenta do dekaniulacji – rola logopedy. Kolejne etapy prowadzące do usunięcia rurki – omówienie różnych aspektów problemu.
Termin: Pt, 26 lipca 17:0020:00
Jeśli metody aktywizujące kojarzą Ci się tylko z burzą mózgów czy mapą myśli – koniecznie dołącz do tego spotkania. Przekonasz się, że istnieje wiele metod aktywizujących, których jeszcze nie wypróbowałeś! W pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystanie metod aktywizujących jest niezwykle ważne na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa zaangażowanie ucznia, pomaga utrwalać wiedzę i budować powiązania pomiędzy treściami oraz pozwala na wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Termin: Pt, 26 lipca 18:0021:00
Uczestnicy poznają cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Termin: Pt, 26 lipca 18:0021:00
Praca logopedy wiąże się z częstym wykorzystaniem materiału wyrazowo-obrazkowego… Jednak są takie sytuacje, w których musimy stawić czoła ogromnym wyzwaniom. Takim wyzwaniem jest praca z dzieckiem, którego wzrok nie funkcjonuje prawidłowo. Tyflologopeda pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wspiera dzieci w procesie rozwoju mowy, stymuluje rozwój poznawczy, usprawnia artykulację i komunikację. Taki terapeuta musi jednak wyposażyć swój warsztat pracy w praktyczne pomoce, które poprzez stymulację innych zmysłów pomogą dziecku zapamiętywać słowa i ich znaczenie. Na tym szkoleniu zdobędziecie Państwo praktyczne wskazówki – jak stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu i poznacie ogrom możliwości terapeutycznych dla dzieci z mózgowymi zaburzeniami widzenia, słabowidzących i niewidomych.
Termin: Pt, 26 lipca 18:0021:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Pt, 26 lipca 18:0021:00
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Pt, 26 lipca 18:0021:00
Szkolenie pozwala na poznanie objawów związanych z ADHD oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Osoby biorące w nim udział będą mogły skierować uczniów do odpowiednich specjalistów. Będą miały również wiedzę na temat tego, jakie metody pracy będą korzystne w przypadku dziecka z ADHD i zaburzeniami SI.
Termin: Pt, 26 lipca 18:3021:30
Szkolenie to pozwala na uporządkowanie wiedzy na temat terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna jest bowiem podstawą do projektowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyznacza zasady, jakimi powinien kierować się nauczyciel w ich toku. Uczestnicy opanowują umiejętności związane z przygotowaniem dokumentów. Mają także możliwość wybrania odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb, trudności i możliwości dziecka.
Termin: Pt, 26 lipca 18:3021:30
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są zaburzenia SI i jak je rozpoznać. Coraz więcej dzieci mierzy się bowiem z tego typu trudnościami i wymaga wsparcia. Nieodzowne jest więc prawidłowe rozpoznanie problemu i przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.
Termin: Pt, 26 lipca 18:3021:30
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE. Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Termin: Pt, 26 lipca 18:3021:30
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 27 lipca 09:0018:00
Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń usprawniających analizatory sensoryczne zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników zajęć. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć z podpowiedziami dotyczącymi wprowadzania ich w grupie lub w pracy indywidualnej. Nauczysz się obserwować swoich podopiecznych i oceniać ich reakcje, co pozwoli ci lepiej zrozumieć ich sensoryczne potrzeby i odpowiednio zareagować. Dowiesz się jak zachęcić dzieci do udziału w zajęciach, nawet jeśli posiadają zaburzenia Si. Nauczysz się podążać za sensorycznym profilem swoich uczestników zajęć.
Termin: So, 27 lipca 09:0018:00
Szkolenie dotyczy opieki neurologopedycznej nad dzieckiem od 0 do 1 roku życia. Omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z diagnozą oraz terapią małego dziecka w zakresie trudności z karmieniem, zaburzeniami sensorycznymi oraz motorycznymi w obszarze orofacjalnym.
Termin: So, 27 lipca 09:0015:00
Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, osób którzy pracują z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami. W szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia. Na szkoleniu otrzymasz gotowy schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Szkolenie zapoznaje uczestnika zarówno z przyczynami problemów grafomotorycznych jak i ze sposobami radzenia sobie z nimi.
Termin: So, 27 lipca 09:0015:00
Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Umiejętność tworzenia krótko- i długoterminowych planów terapii. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów semantycznego i fonologicznego. Zapoznanie z programami komputerowymi wspomagającymi terapie afazji.
Termin: So, 27 lipca 09:0014:00
Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z technikami pracy mioterapeutycznej wpływającymi na prawidłowe funkcje motoryczne jamy ustnej, które są niezbędne dla leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej.
Termin: So, 27 lipca 09:0014:00
W trakcie szkolenia zrozumiesz na czym polega budowanie relacji z wykorzystaniem technik porozumienia bez przemocy, nauczysz się prowadzić motywujące rozmowy w coachingowym stylu, zrozumiesz perspektywę drugiego człowieka, przyglądniesz się swoim reakcjom emocjonalnym i przekonaniom, które za nimi stoją. Nauczysz się zarządzać własnymi uczuciami. Wzmocnisz swoje kompetencje osobiste i zawodowe w obszarze komunikacji a także staniesz się mistrzem tańca żyrafy!
Termin: So, 27 lipca 09:0015:00
Zapoznanie ze specyfiką pracy z pacjentem dorosłym w ośrodkach intensywnej rehabilitacji a także z wyzwaniami, jakie czekają w nich logopedę/neurologopedę w zespole interdyscyplinarnym. Nabycie umiejętności selekcji informacji z kart leczenia, oceny stanu pacjenta pod kątem dostosowania odpowiednich oddziaływań neurologopedycznych oraz zaznajomienie akcesoriami niezbędnymi do pracy.
Termin: So, 27 lipca 09:0014:00
Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący metody grywalizacji. Nabędzie umiejętność projektowania zajęć z wykorzystaniem różnych form gamifikacji. Pozna narzędzia wspierające pracę z  wykorzystaniem tej metody.
Termin: So, 27 lipca 18:0021:00
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym.
Termin: N, 28 lipca 09:0016:00
Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N, 28 lipca 09:0015:00
Szkolenie dla logopedów i neurologopedów pracujących z dorosłymi chorymi neurologicznie. Na szkoleniu zostanie zaprezentowane praktyczne podejście do terapii afazji. Szczególnie szeroko omówione zostanie specyficzna stymulacja funkcji motorycznych, leksykalnych, syntaktycznych oraz trening czytania i pisania.
Termin: N, 28 lipca 09:0014:00
Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów połykania i możliwych dysfunkcji uwarunkowanych nuerologicznie. Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dysfagii u dorosłych. Określenie typów i głębokości zaburzeń. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.
Termin: N, 28 lipca 09:0014:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnorodnymi rodzajami ćwiczeń usprawniających motorykę dużą, motorykę małą, motorykę artykulatorów. Poznają ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, dotykową, wzrokową. Poznają także różnorodne formy rozwijające rozumienie mowy, rozwijające słownictwo czynne oraz gramatykę języka. Prezentowane ćwiczenia logopedyczne będą umożliwiały przeprowadzenie zajęć zarówno w dużych jak i małych grupach.
Termin: N, 28 lipca 09:0015:00
Szkolenie przeznaczone jest dla Wszystkich osób, które ukończyły kurs podstawowy z zakresu „Innowacyjnych metod elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii” i chcą jednocześnie pozostać Członkami Grupy Facebook – Elektrostymulacja w logopedii.
Kurs aktualizuje wiedzę z zakresu Elektrostymulacji w logopedii i pozwala Państwu nadal korzystać z wiedzy przekazywanej na forum Grupy Facebook – Elektrostymulacja w logopedii.
Termin: Pn, 29 lipca 17:0020:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego. Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami. Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Uczestnik dostrzeże wachlarz możliwości wykorzystania AAC w praktyce logopedycznej i terapeutycznej. Pozna różne rodzaje komunikacji AAC, zrozumie potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w celu nawiązania relacji ze swoim podopiecznym. Dzięki poznaniu bezpłatnych narzędzi do wykonania pomocy komunikacyjnych i pomocy dydaktycznych w duchu AAC uczestnik wzbogaci warsztat swojej pracy
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Matematyka w przedszkolu – jaka jest, a jaka być powinna? Co rozbić, aby wspierać dziecko w rozwijaniu uzdolnień matematycznych i jak zwracać uwagę rodzica na zauważone trudności? Jak wspierać rozwój logicznego myślenia już od najmłodszych lat dobrze się przy tym bawiąc?
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Zrozumienie istoty podejścia responsywnego jako wsparcia dzieci z trudnościami w zakresie jedzenia. Uczestnik pozna responsywny model karmienia, będzie potrafił rozpoznać style karmienia prezentowane przez rodziców, zostanie zapoznany z korzyściami płynącymi z responsywnego podejścia do karmienia.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Szkolenie w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu logopedy. Skorzystają z niego zarówno studenci kierunków logopedycznych, osoby, które rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób. Ważne, aby nie zniechęcić dziecka do ćwiczeń, a wręcz przeciwnie – przekazywać wszystko w formie zabawowej.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Sprawdzone, autorskie rozwiązania stworzenia zeszytu logopedycznego dla dziecka z: dyslalią, ORM, wymagającego wsparcia AAC.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną pomoce i pomysły stymulujące sferę ruchową, dotykową, słuchową, wzrokową oraz ćwiczenia wykorzystujące zmysł węchu i smaku. Zaprezentowane zostaną skuteczne sposoby na zaciekawienie i zainteresowanie oraz wzbudzenie intencji komunikacyjnej dzieci z ASD.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój motoryki a także funkcje poznawcze.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Szkolenie dla: wszystkich, ale w szczególności dla pomocy nauczyciela, pracowników socjalnych, opiekunów domów dziecka, opiekunów w domach dziecka, ośrodkach interwencyjnych, asystentów rodziny.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane metody opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia na lekcji. Sposoby spisywania kontraktu i egzekwowania zasad z uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym trudne zachowania. Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją w grupie klasowej.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Logorytmika stopień I.
Po drugiej części szkolenia każdy uczestnik będzie mógł przeprowadzić zajęcia według opracowanych scenariuszy wraz z bogatymi materiałami do druku. Materiały są tak opracowane, że umożliwiają uczestnikom szkolenia wykorzystanie ich również według własnego pomysłu, jako wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych trudności dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy. Omówione zostaną przyczyny, objawy oraz propozycje rozwiązań terapeutycznych dla dzieci na różnym etapie rozwoju mowy: w okresie melodii, wyrazu i zdania. Ciekawe materiały do druku urozmaicą dotychczas prowadzone terapie.
Termin: Pn, 29 lipca 18:0021:00
Szkolenie pozwala na poznanie sposobów diagnozy dzieci. Otrzymują wskazówki do tego, jakie materiały, kwestionariusze można wykorzystać w pracy z dziećmi i rodzicami. Poznają przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci młodszych.
Termin: Pn, 29 lipca 18:3021:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces podaży i obróbki pokarmu, jak na każdym kroku tego procesu logopeda powinien wspierać pacjenta i rodzinę dziecka.
Termin: Pn, 29 lipca 19:0021:00
Przyjrzymy się z bliska dostępnym gryzakom specjalistycznym oraz tym ogólnodostępnym. Zastanowimy się jak dobierać odpowiednie gryzaki do potrzeb i możliwości dziecka, jak wprowadzać ćwiczenia z gryzakami do praktyki logopedycznej i terapii pacjentów.
Termin: Pn, 29 lipca 19:0021:00
Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Czytanie uczestniczące wykorzystuje i rozwija aktywność ruchową, zwłaszcza małą motorykę, angażuje percepcję słuchową oraz wzrokową. To doskonały sposób na urozmaicenie zajęć przedszkolnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej. Pomysły zaprezentowane na szkoleniu można wykorzystać między innymi w celu rozwijania mowy czynnej i biernej dzieci, w terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii dzieci z ASD, niepełnosprawnością intelektualną, afazją.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Program edukacji matematycznej krok po kroku prowadzi dziecko przez umiejętność liczenia w zakresie pierwszej (i każdej kolejnej) dziesiątki, wykonywania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wprowadza sensorycznie w świat systemu dziesiętnego i pojęć geometrycznych. Tym co ułatwia dzieciom zrozumienie tak trudnych pojęć jest podejście sensoryczne i umożliwienie dzieciom pracy na materiale konkretnym tak długo, jak tego potrzebują. System Montessori sprawdzi się doskonale w pracy z dziećmi, które potrzebują wizualizacji, sensorycznego poznania i praktycznego działania podczas nauki matematyki.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Jeśli na co dzień zmagacie się Państwo z trudem znajdowania odpowiednich ćwiczeń dla dziecka, które np.: nie chce uczestniczyć w grach ruchowych, nie lubi zmieniać pozycji ciała; chowa ręce w długie rękawy buzy i nie lubi dotykać farby lub odwrotnie jest sensorycznym poszukiwaczem i ciągle czegoś dotyka, wkłada do buzi i wącha wszystko dookoła.. (i wiele innych przykładów )- to szkolenie jest dla Was.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
W czasie spotkania można pozyskać wiedzę niezbędną do przygotowania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wszystkie informacje oparte będą o konkretnych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą wykonać diagnozę, zgromadzić niezbędne informacje pod kontem opracowania IPETU, WOPFU ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zawiera panel wykładowy oraz część praktyczną, w czasie której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu z pracy z uczniem niepełnosprawnym.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem integracji sensorycznej i objawami towarzyszącymi zaburzeniom SI. Poznają proste i skuteczne metody pracy z dzieckiem na zajęciach oraz sposoby na reagowanie na przeciążenie sensoryczne. Będą w stanie rozpoznać sygnały świadczące o nadmierny pobudzeniu układu nerwowego.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Szkolenie składa się  z części teoretycznej omawiającej problem koncentracji oraz części praktycznej: prezentację ćwiczeń, zabaw, gier pomagających w skupieniu się. Osoby biorące udział w szkoleniu  zostaną wyposażone w wiedzę na temat przyczyn zaburzeń koncentracji uwagi (w tym o ADHD i ADD) oraz poznają szereg ćwiczeń i zabaw pomagających w koncentracji, ćwiczeń oddechowych oraz z zakresu uważności i odraczania gratyfikacji.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Podczas szkolenia poznasz najpopularniejsze formy aktywności w internecie oraz związane z nimi zagrożenia i szanse rozwoju. Rozwiniesz kompetencje w obszarze podnoszenia wiedzy i umiejętności wśród uczniów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp. Nabędziesz umiejętności wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa w Internecie (przykładowe scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) i tworzenia materiałów własnych. Po szkoleniu uzyskasz możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
W trakcie szkolenia skupimy się na zrozumieniu przyczyn zachowań agresywnych, a także ich funkcji. Odpowiemy na pytanie – co robić, a czego nie robić w sytuacjach, w których dziecko przejawia zachowania agresji ukierunkowanej na siebie.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Cele/korzyści:
– pogłębienie wiedzy na temat prawideł rozwoju poznawczego, psycho-emocjonalnego i społecznego dzieci,
– poznanie obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa związanych z kształtowaniem postaw moralnych dzieci,
– rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania samodzielności, odpowiedzialności i zainteresowania światem uczniów,
– wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Uzyska wiedzę z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Na tym szkoleniu zaprezentuję Państwu ćwiczenia, które rozwiną umiejętność rozumienia i mówienia w różnych sytuacjach społecznych. Pomogą uczniowi przećwiczyć słownictwo pomocne w różnych sytuacjach z życia codziennego. Rozwiną słownictwo związane z emocjami i różnymi zrachowaniami. Pozwolą na budowanie dialogów. Na zajęciach logopedycznych mamy okazję do rozwijania rozumienia sytuacji społecznych, budowania umiejętności komunikacyjnych, oraz poszerzania słownictwa czynnego i biernego.
Termin: Wt, 30 lipca 18:0021:00
Szkolenie na temat ssania kciuka omawia szczegółowo kwestie związane z pojawieniem się tego nawyku, a także pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę o tym jak wspierać rodziców i swoich pacjentów i pracować nad eliminacją tej parafunkcji.
Termin: Wt, 30 lipca 18:3021:00
Uczniowie z Zespołem Aspergera to wspaniali uczniowie, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel, który pracuje w klasie z uczniem z Zespołem Aspergera, powinien wiedzieć, jak funkcjonuje jego wyjątkowy uczeń.
Termin: Wt, 30 lipca 18:3020:30
Na szkoleniu poznają Państwo czynniki wpływające na rozwój dziecka, podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania.
Termin: Wt, 30 lipca 19:0020:30
Jak przebiega rozwój podstawowych umiejętności komunikacyjnych i jak wspierać je u najmłodszych dzieci za pomocą najprostszych zabaw, z wykorzystaniem najprostszych, codziennych przedmiotów.
Termin: Wt, 30 lipca 19:0020:30
Przyjrzymy się jak wygląda prawidłowy proces rozszerzania diety niemowląt. Jakie czerwone flagi możemy zauważyć na konsultacji pacjenta oraz jak przeprowadzić szczegółowy wywiad i obserwację dziecka.
Termin: Wt, 30 lipca 19:0021:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt. Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Związki pracy ręki z artykulacją – analiza.
W jaki sposób logopeda może ocenić funkcję motoryki małej?
Wskazówki do terapii i wsparcie dziecka z problemami motoryki małej i grafomotoryki.
Inspiracje do pracy – moc zabaw angażujących rękę w terapii logopedycznej.
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną scharakteryzowane wszystkie działy pedagogiki montessoriańskiej – zarówno pomoce rozwojowe, jak i sposób ich wykorzystania w praktyce. Uczestnik szkolenia pozna zasady konstruowania pomocy dydaktycznych i rozwinięć do pomocy rozwojowych Montessori.
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze SPE a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju
Termin: Śr, 31 lipca 18:0021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Śr, 31 lipca 18:3020:00
Gra na instrumentach wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka. Gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.
Termin: Śr, 31 lipca 19:0020:00
Sierpień 2024
W programie szkolenia:
– Przygotowanie do nauki pisania i czytania , a podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
– Elementy metody dobrego startu – różnorodność w działaniu.
– Elementy metody sylabowej i jej odmiany.
– Propozycje rozwiązań praktycznych – przykłady ćwiczeń i zabaw.
Termin: Pn, 5 sierpnia 18:0021:00
Na tym spotkaniu skupimy się na tym, czym jest opóźniony rozwój mowy. Na co zwrócić uwagę w diagnozie różnicowej. Czym różni się samoistny od niesamoistnego opóźnionego rozwoju mowy? Na co zwrócić uwagę, gdy do naszego gabinetu trafia dziecko, którego mowa budzi niepokój rodziców. Jak sprawdzić czy rozwój mowy dziecka jest adekwatny do jego wieku? Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na te pytania i chcecie uporządkować swoją wiedzę o ORM, to to spotkanie jest dla Was!
Termin: Pn, 5 sierpnia 18:0021:00
Odkryj, jak zintegrowane podejście do uważności oraz technik pracy z ciałem i zmysłami może rewolucjonizować Twoje metody nauczania, pomagając dzieciom efektywnie radzić sobie ze stresem w szkole i przedszkolu. Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom, który odsłoni przed Tobą metody wzbogacające codzienną edukację o elementy percepcji sensorycznej i uważności, wzmacniając umiejętności społeczne i emocjonalne Twoich uczniów. Podejmij wyzwanie i wzbogać swój warsztat pedagogiczny o narzędzia, które uczynią naukę bardziej świadomą, spokojną i skuteczną.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Druga część szkolenia poświęcona Opóźnionemu rozwojowi mowy. Na tym spotkaniu skupimy się na tym jak wykorzystać dane zgromadzone podczas diagnozy. W jaki sposób ustalić plan terapii, by jak najlepiej odpowiadał on potrzebom i możliwościom dziecka. Jak wesprzeć rodzica dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i włączyć go w terapię. Podczas spotkania poznacie Państwo wiele różnych zabaw, gier i sposobów na wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do rozwijania mowy dzieci. Dowiecie się jak poprzez zabawę usprawniać artykulatory, percepcję słuchową i wzrokową, jak rozwijać słownik czynny i bierny. Jak rozwinąć mowę dziecka od wyrażeń dźwiękonaśladowczych do rozwiniętych zdań.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Jeśli na co dzień brakuje ci pomysłów na zajęcia z treningu umiejętności społecznych, szukasz inspiracji ale nie zawsze wiesz jak zastosować to co znajdziesz w internecie to zapraszamy na to szkolenie. Będziesz mógł zapoznać się z ćwiczeniami, które łatwo zmodyfikować biorąc pod uwagę wiek i potrzeby uczestników zajęć. Otrzymasz scenariusze zajęć o emocjach, asertywności, współpracy, radzeniu sobie z emocjami takimi jak lęk, strach i agresja i inne. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z prowadzeniem zajęć tus w sposób zrozumiały dla podopiecznych ale i atrakcyjny.
Termin: Wt, 6 sierpnia 18:0021:00
Uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać prawidłową i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, jaki wpływ na pozycję spoczynkowa języka mają: pozycja ciała, oddychanie, połykanie, jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową języka, zaplanują proces terapii uwzględniający ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki.
Termin: Śr, 7 sierpnia 18:0021:00
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt. Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju. Szkolenie krok po kroku wprowadza nauczyciela do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – od momentu otrzymania orzeczenia, poprzez funkcjonalną diagnozę, stworzenie potrzebnych dokumentów, metody pracy, aż po ewaluację.
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:0021:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:0021:00
Jeżeli szukasz pomysłu na urozmaicenie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki albo zajęć logopedycznych- to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się jak rozgrzać palce przed podjęciem czynności pisania, rysowania w przedszkolu czy szkole?- również znajdziesz tu odpowiedzi na swoje rozterki! Zabawy paluszkowe to wspaniała forma rozgrzewki ruchowej mięśni dłoniowych w tym mięśni palców, śródręcza i nie tylko! Poznasz tu zabawy, które sprawdzą się również w formie przerywnika ruchowego, zabawy koncentrującej uwagę dzieci lub element edukacji elementarnej.
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:0021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapii i możliwościach wykorzystania jej w pracy z dziećmi w celach relaksacyjnych.
Termin: Cz, 8 sierpnia 18:3020:00
Uczestnik zostanie zaopatrzony w wskazówki do pracy: z uczniem przejawiającym trudne zachowania. Uzyska wiedzę z zakresu: trudnych zachowań, metod opanowania agresji słownej i fizycznej ucznia.
Termin: Pn, 12 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie prowadzi przez kolejne etapy tak, by dorosły mógł wesprzeć młodego człowieka w rozwoju emocjonalnym i moralnym. Kurs dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i średnich oraz rodziców borykających się z agresywnymi i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.
Termin: Pn, 12 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Pn, 12 sierpnia 18:0021:00
Uczestnicy dowiedzą się: jak rozpoznać prawidłową i nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, jaki wpływ na pozycję spoczynkowa języka mają: pozycja ciała, oddychanie, połykanie, jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową języka, zaplanują proces terapii uwzględniający ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki.
Termin: Wt, 13 sierpnia 18:0021:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Śr, 14 sierpnia 18:0021:00
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt!!! Przyjdź i naucz się lepiej rozumieć psychikę dziecka. Znajdź wspólny język ze swoim dzieckiem czy podopiecznym!
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także zapewnienia mu optymalnych warunków pracy i rozwoju.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Celem szkolenia jest zaprezentowanie holistycznego podejścia diagnostycznego wobec dziecka z objawami niedokształcenia mowy o typie afazji.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą, podłożem i objawami ODD. Będzie potrafił różnicować ODD od ASD i ADHD. Ponadto nauczy się jak radzić sobie z dzieckiem z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, przyczyn oraz znaczenia występowania bullyingu w szkołach ogólnodostępnych, skierowanych w uczniów ze spektrum autyzmu. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty problemu jakie napotyka na swojej drodze nauczyciel w XXI w. podczas współpracy z roszczeniowym rodzicem.
Termin: Pn, 19 sierpnia 18:0021:00
Muzykoterapia jest kreatywną formą arteterapii, która łączy w sobie różnorodne aktywności muzyczne. Poszerzenie wiedzy o tej dziedzinie pozwoli na wprowadzenie jej elementów do zajęć indywidualnych i grupowych. Celem szkolenia jest, poszerzenie świadomości muzycznej na każdej płaszczyźnie – pracy z ciałem, głosem, rytmem, pulsem, instrumentami muzycznymi. Rozwijanie swojej wewnętrznej muzykalności; poszerzanie wiedzy o muzykoterapi