Sygmatyzm i rotacyzm w pracy logopedy – podejście praktyczne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 21 października 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł
   
  Program szkolenia:
  1. Przygotowanie do wywoływania głosek szeregu szumiącego i głoski „r”: ocena funkcji prymarnych, rozwoju psychomotorycznego, budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu).
  2. Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
  3. Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne).
  4. Przygotowanie do wywołania głosek szeregu szumiącego i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
  5. Techniki wywoływania głosek – praktyka.
  6. Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Sowała-Rembielak – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, specjalista terapii ręki, provider metody Neuroflow, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego. Właścicielka Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego w Zduńskiej Woli. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia (Poradnia Logopedyczna przy SPZPOZ). Współpracuje ze Szkołą Rodzenia Mamma w Zduńskiej Woli, gdzie prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki logopedycznej. Członek Polskiego Związku Logopedów i Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Posiada Certyfikat Zawodowy nr 01168/05/0093/2017. Publikacje: Studium przypadku dziecka z wodogłowiem w: Neurologopedyczne studia przypadków, t.IV pod red. E.Stecko, Warszawa 2017.