Projekty

Cognitus od wielu lat prowadzi prace w ramach projektów europejskich. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu i projektowemu dostarczamy najwyższą wartość dla uczestników projektu.

Projekty z otwartym naborem

Powiat Leszczyński

Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty unijne