Kształtowanie mowy i języka u dzieci ze spektrum autyzmu, niedokształceniem mowy o typie afazji, dwujęzycznych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 stycznia 2024 r. (09:00 - 14:00)

 • 💰Cena 220 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji i języka.

  Celem szkolenia jest scharakteryzowanie trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, w przyswajaniu języka oraz budowaniu wzorców językowych. Zaprezentowane zostaną sposoby oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem norm rozwojowych.

  Program szkolenia:

  1. System językowy, komunikacja.
  2. Normy rozwojowe.
  3. Zasady programowania języka.
  4. Rzeczownik prymarnie, początek terapii.
  5. Czasownik zasady i terapia.
  6. Wprowadzanie poszczególnych przypadków.
  7. Przysłówki.
  8. Zaimki i spójniki – zasady i terapia.
  9. Definiowanie pojęć.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami i strategiami terapeutycznymi, które w sposób rozwojowy mogą zaprogramować komunikację i język u dziecka.

  Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.