Trening wspomagania komunikacji językowej u dzieci dla nauczycieli – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 października 2023 r. (09:00 - 16:30)
 • 2 grudnia 2023 r. (09:00 - 16:30)
 • 💰Cena: 399 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, logopedów, terapeutów zainteresowanych tematyką czynników wpływających na rozwój komunikacji językowej, ale też zaburzeniami komunikacji językowej.

  Opis: Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem komunikacji językowej i jej wpływu na rozwój dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Komunikacja – rola w rozwoju dziecka.
  2. Rodzaje komunikacji.
  3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
  4. Od czego zależy dobra komunikacja.
  5. Komunikacja językowa.
  6. Rozwijanie umiejętności mówienia i rozwój mowy pod względem artykulacyjnym.
  7. Wady wymowy.
  8. Działania wpływające na eliminowanie nieprawidłowości  artykulacyjnych.
  9. Mutyzm wybiórczy w przedszkolu i w szkole – możliwości wsparcia dziecka oraz rodziny
  10. Rozwijanie komunikacji u małego dziecka z ASD
  11. Zaburzenia słuchu w praktyce logopedycznej

  Korzyści: Uczestnicy szkolenia:

  • Zapoznają się z terminami: komunikacja, rodzaje komunikacji, komunikacja językowa, zaburzenia komunikacji.
  • Dowiedzą się jakie czynniki wpływają na prawidłowy rozwój komunikacji językowej oraz od czego zależy prawidłowa komunikacja językowa.
  • Zapoznają się z zaburzeniami mowy i wadami wymowy.
  • Poznają ćwiczenia wpływające na rozwój umiejętności mówienia i komunikowania się.
  • Nabędą umiejętności pracy z zaburzeniami językowymi i wadami wymowy.
  • Otrzymają materiały szkoleniowe.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące:

  Aneta Palica – neurologopeda, surdopedagog, terapeuta karmienia, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią noworodków, niemowląt oraz dzieci z wyzwaniami (zespoły genetyczne, MPD, autyzm). Wlaścicielka gabinetu Kraina Terapii w Katowicach , szkoleniowiec w NODN Cognitus.

  Anna Sowała-Rembielak – neurologopeda – specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, specjalista terapii ręki, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu logopedycznego, terapeuta karmienia, oligofrenopedagog. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów i Polskiego Związku Logopedów.