Arteterapia – szkolenie certyfikacyjne – on-line

Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych). Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej. To kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy. Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci. Założeniem jest, by wiedza zdobyta podczas szkolenia stała się impulsem do poszukiwań ciekawych rozwiązań. Podczas szkolenia zostanie wykorzystany zbiór autorskich pomysłów na prace bardzo proste i na te bardzo pracochłonne. To pomysły, które cieszą podopiecznych i inspirują nauczycieli.

 • Cena - udział w szkoleniu: 550 zł
 • Certyfikacja: 200 zł (konsultacje konspektu, informacje zwrotne)

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia certyfikacyjnego:

Dzień pierwszy sobota: Zapoznanie z literaturą, omówienie właściwych źródeł zdobywania wiedzy z zakresu arteterapii oraz jej początków*.

 1. Budowa procesu arteterapeutycznego – gotowe scenariusze do wykorzystania na zajęciach arteterapeutycznych (w formie materiałów pdf).
 2. Omówienie metod pracy, które można wykorzystywać w arteterapii.
 3. Doświadczenie każdej z omawianych technik poprzez aktywny udział uczestników w zajęciach online.
 4. Niesztampowe, nietuzinkowe techniki arteterapeutyczne według autorskich pomysłów - gotowe przepisy na masy, farby i wiele innych gotowych pomysłów do wykorzystania w swojej pracy.
 5. Podział prac ze względu na funkcje arteterapii.
 6. Metodologia doboru prac arteterapeutycznych do potrzeb wychowanków, jak właściwie stawiać diagnozę potrzeb pacjenta oraz jak ocenić przebieg procesu terapeutycznego.
 7. Przegląd prac plastycznych wraz z omówieniem ich terapeutycznego znaczenia.
 8. Arteterapia indywidualna oraz arteterapia grupowa.

Dzień drugi niedziela:

 1. Analiza i interpretacja wybranych prac dziecięcych.
 2. Zapoznanie uczestników ze znaczeniem wykonanych prac plastycznych, interpretacja prac pod kątem potrzeby terapii, studium przypadku.
 3. Analiza i interpretacja rysunku dziecka - diagnoza i studium przypadku.
 4. Poznanie znaczenia kreski, barw, rozplanowania pracy na kartce, znaczenie zawartości rysunku – uczymy się interpretować.
 5. Testy diagnostyczne w arteterapii - zapoznanie z dostępnymi testami arteterapeutycznymi, wskazówki jak prawidłowo ich używać.
 6. Tworzenie własnych zajęć arteterapeutycznych – omówienie znaczenia w terapii – praca samodzielna.
 7. Podsumowanie warsztatów, cząstkowa ocena pracy własnej uczestników szkolenia.
 8.  Test.

Wymagania szkoleniowe:

 1. Udział w szkoleniu – 14 h dydaktycznych.
 2. Przygotowanie konspektu 16 godzinnych zajęć dla grupy dzieci lub dorosłych, z uwzględnieniem metod poznanych na szkoleniu. Konspekt przygotowany wg podanego wzoru. Konsultacja konspektu (on-line).
 3. Przeprowadzenie 16 godzin zajęć dla dowolnej grupy (w dowolnych odstępach czasowych, kilkugodzinne zajęcia składające się na 16 godzin). Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć przez zleceniodawcę (przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, poradni lub dyrektora innych placówek edukacyjno-wychowawczych).

Całkowita liczba godzin: 50 h dydaktycznych:

 • 14 h udział w szkoleniu,
 • 16 h praca własna,
 • 16 h praktyki,
 • 4 h zapoznanie z zadaniami i scenariuszami przekazanych przez prowadzącą, tworzenie własnego scenariusza zajęć arteterapeutycznych
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 maja 2024 - 26 maja 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 25 maja 2024 - 26 maja 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 15 czerwca 2024 - 16 czerwca 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 13 lipca 2024 - 14 lipca 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 24 sierpnia 2024 - 25 sierpnia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 28 września 2024 - 29 września 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • *Polecana literatura

  • Arciszewska-Binnebesel A. Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia. Toruń 2003
  • Baran Z., Terapeutyczne oddziaływanie sztuki na świat dziecka (w:) Kida J. (red.), Sztuka, a świat dziecka, WSP, Rzeszów 1991.
  • Friebel V., Klucz w małe ręce, Kielce 2000
  • Gilroy A., Arteterapia – poszukiwania i dowody, wyd. AHE, Łódź 2009
  • Kaczorowska B., Karolak W. (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008
  • Karolak W., Rysunek w arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2007
  • Stefańska A., Nadać zabawie inne znaczenie, Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002.

  Literatura uzupełniająca

  • Buchalter S. I. Terapia sztuką: praktyczny poradnik, Zysk i S-ka, Poznań 2006
  • Grzebyk E., Kurs z zakresu terapii przez sztukę. Wrocław 1999
  • Karolak W., Mandale, Twoje Mandale, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2004
  • Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Kraków 2000

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/