Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, wychowawców, nauczycieli wspomagających. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki, wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz w jaki sposób należy planować pomoc i do kogo jest ona skierowana.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Wyjaśnienie czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 3. Przegląd form pomocy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 4. Poznanie zasad obowiązującej dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 5. Zadania dyrektora, nauczycieli oraz specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 6. Przedstawienie procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

Korzyści: Zdobyte informacje pozwolą na stworzenie odpowiedniej procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki oraz poprawne tworzenie dokumentacji.

Materiały szkoleniowe: W czasie spotkania uczestnicy otrzymają linki do aktualnych przepisów prawa  oświatowego, wzory dokumentów procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 5 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/