Błędy jako szansa na naukę – budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy:  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Opis: W dzisiejszym wymagającym świecie, uczniowie często obawiają się popełnienia błędów, co może ograniczać ich rozwój i kreatywność. Uczniowie powinni być zachęcani do postrzegania błędów jako cennych doświadczeń, wspierani przez nauczycieli, którzy doceniają ich wysiłki w poszukiwaniu odpowiedzi. Nasze szkolenie pomoże pedagogom nauczyć uczniów, jak spojrzeć na błędy jako na naturalną część procesu nauki oraz jak czerpać z nich rozwój i inspirację.

  Cele szkolenia:

  • Zmiana negatywnego nastawienia uczniów do popełniania błędów na pozytywne podejście
  • Rozwijanie umiejętności pedagogów w efektywnym wspieraniu uczniów w radzeniu sobie z błędami
  • Zdobycie wiedzy, jak kreatywnie wykorzystać błędy jako źródło inspiracji do tworzenia innowacyjnych metod nauczania.
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów, pomagając im przyswajać błędy jako naturalną część procesu nauki.

  Program szkolenia:

  1. Zrozumienie roli błędów w nauce:
  • Błędy jako naturalny element procesu uczenia się.
  • Jak błędy mogą prowadzić do odkryć i innowacji.
  1. Kultura akceptacji błędów:
  • Budowanie środowiska klasy sprzyjającego eksperymentowaniu.
  • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa w popełnianiu błędów.
  1. Nauka przez doświadczenie:
  • Praktyczne ćwiczenia i zadania, które uczą przez próbowanie i popełnianie błędów.
  • Jak przekształcić błędy w lekcje i pomysły na przyszłość.
  1. Budowanie Odporności Psychicznej:
  • Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z porażkami.
  • Jak pomóc uczniom przezwyciężyć strach przed popełnianiem błędów.
  1. Inspirujące Przykłady Sukcesu:
  • Historie znanych osobistości, które odniosły sukces dzięki naukowemu podejściu do błędów.
  • Jak można przekuć porażki w motywację do dalszego rozwoju.

  Korzyści ze szkolenia: 

  • Odbudowanie pewności siebie uczniów w kontekście popełniania błędów.
  • Rozwijanie umiejętności przekształcania błędów w siłę kreatywności i nauki.
  • Zwiększenie motywacji uczniów do eksperymentowania i odkrywania nowych obszarów wiedzy.
  • Poprawa atmosfery w klasie oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauki.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński – psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno – komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.