Sensodydaktyka – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, oraz terapeutów ale też dla studentów, świeżo upieczonych terapeutów, którzy oprócz teorii chcą poznać praktyczne rozwiązania. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, kompetencje o zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej. Podczas Szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady zastosowania wiedzy o SI w praktyce pracy z uczniem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Jeśli na co dzień zmagacie się Państwo z trudem znajdowania odpowiednich ćwiczeń dla dziecka, które np.: nie chce uczestniczyć w grach ruchowych,  nie lubi zmieniać pozycji ciała; chowa ręce w długie rękawy buzy i nie lubi dotykać farby lub odwrotnie jest sensorycznym poszukiwaczem i ciągle czegoś dotyka, wkłada do buzi i wącha wszystko dookoła.. (i wiele innych przykładów)- to szkolenie jest dla Was. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych (zmysłowych) mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, jego motorykę oraz funkcje poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa a także sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby przeciwdziałać wszelkim niepowodzeniom szkolnym.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Rola sensodydaktyki w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.
 2. Planowanie i organizowanie środowiska, zajęć z sensodydaktyki.
 3. Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły.
 4. Przykłady dobrej praktyki -„Zwykłe” przedmioty w roli pomocy dydaktycznych.
 5. Metoda integracji sensorycznej w aspekcie wybranych układów zmysłowych
 6. Bezpieczne gry i zabawy rozwijające zmysły- czucie głębokie , równowaga, słuch, dotyk i węch.
 7. Ćwiczenia obustronnej koordynacji , przekraczanie linii środkowej ciała i planowania motorycznego.

Korzyści: Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik:

 • rozpoznaje i analizuje podstawowe zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej;
 • dostosowuje określone ćwiczenia do zaburzonego obszaru sensorycznego;
 • projektuje ćwiczenia mające na celu stymulowanie wybranych układów zmysłowych;
 • opracowuje ćwiczenia z zastosowaniem plastyki sensorycznej i arteterapii;
 • potrafi posługiwać się ruchem - kreatywnym jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka (o prawidłowym rozwoju, jak i w terapii zaburzeń rozwojowych).
 • planuje proces terapeutyczny w swojej placówce edukacyjnej z uwzględnieniem poznanych form pracy i założeniami SENSODYDAKTYKI;

Materiały szkoleniowe: Każdy z uczestników otrzyma skrypt z gotowymi pomysłami na ćwiczenia, które pozwolą krok po kroku wdrożyć założenia sensodydaktyki w pracy z podopiecznymi. W szkoleniowym skrypcie znajdą się przykładowe scenariusze, które pozwolą uczestnikom budować swoje koncepcje w oparciu o poznaną wiedzę. Skrypt zawiera słowniczek najważniejszych pojęć związanych z sensodydaktyką- co ułatwi korzystanie np. z fachowej literatury dotyczącej zaburzeń SI.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/