Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori – szkolenie on-line

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, logopedów, terapeutów oraz nauczycieli wpsomagających.

Maria Montessori była uważną obserwatorką i towarzyszką rozwoju dziecka. Dzięki swojej wnikliwości i dokładności opracowała szereg pomocy rozwojowych, które można wykorzystać zarówno w edukacji jak i terapii. Jest to bardzo przemyślany, bogaty program wspierający wszechstronny rozwój dziecka – kształcenie zmysłów, ćwiczenia praktyczne, sferę językową, matematyczną i kulturalno-przyrodniczą dzieci na różnych etapach rozwoju.

Edukacja językowa Montessori to kompletny program, który uwzględnia rozwój słuchowy, sprawność manualną, rozwój słownictwa i gramatyki języka. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zasady pracy z materiałem rozwojowym wykorzystywanym w kształceniu językowym – ćwiczenia i zabawy słuchowe, przygotowanie do pisania, przygotowanie do czytania, wprowadzenie dzieci w świat części mowy. Nauka języka w ujęciu Montessori jest polisensoryczna, uwzględnia naturalne etapy rozwoju umiejętności słuchowych, artykulacyjnych i grafomotorycznych. System ten można wykorzystać zarówno w szkole, w edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym i wyrównawczo-kompensacyjnym.

💰Cena 209 zł 
Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Rozwijanie umiejętności słuchowych – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 2. Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.
 3. Etapy nauki pisania – przygotowanie motoryczne.
 4. Materiał rozwojowy do nauki pisania.
 5. Etapy nauki czytania.
 6. Czytanie wyrazów, poleceń i tekstów.
 7. Nauka ortografii.
 8. Nauka gramatyki – Królestwo części mowy.

Korzyści:

 • Poznanie działu pedagogiki Montessoriańskiej – jej założeń teoretycznych i praktycznego zastosowania.
 • Umiejętność pracy z materiałem rozwojowym – służącym nauce czytania i pisania.
 • Nauka tworzenia materiałów rozszerzających do pomocy rozwojowych w duchu pedagogiki Marii Montessori.
 • Gotowe materiały do pracy z materiałem językowym.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
 • Ćwiczenia słuchowe – przykłady ćwiczeń do druku.
 • Karty wzbogacające słownictwo.
 • Karty naukowe.
 • Karty do metalowych ramek. Wzory liter do szorstkiego lub ruchomego alfabetu.
 • Materiał do czytania – różowy, niebieski, zielony.
 • Królestwo części mowy – wzory do druku, plakat i karty zadań.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  Prowadząca: Anna Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo, jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.  Jest autorką bloga raaanyjulek.blogspot.com