Dziecko z zaburzeniem psychicznym w klasie. Sposoby pomocy i komunikacji z uczniem, rodzicami i zespołem klasowym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 października 2023 r. (19:00 - 21:30)
 • 22 listopada 2023 r. (19:00 - 21:30)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów szkolnych i psychologów, którzy pracują z dziećmi w klasach ogólnodostępnych.

  Opis: Szkolenie wyposaża uczestnika z niezbędną wiedzę na temat dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz sposobami pracy z nimi. Pokazuje, w jaki sposób rozmawiać o problemach dziecka z jego rodzicami, zespołem klasowym oraz jakie prawne środki zaradcze można podjąć, by pomóc uczennicy/uczniowi.

  Cele szkolenia: Podczas szkolenia uczestnik:

  • pozna zachowania dzieci, które uznaje się za niepokojące,
  •  pogłębi wiedzę na temat zaburzeń psychicznych,
  • pozna sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych dla dziecka i zespołu klasowego,
  • pozna konkretne przykłady zachowań ucznia/uczennicy,
  •  pozna procedury pomocy dziecku,
  •  dowie się, w jaki sposób komunikować się z rodzicami,
  • pozna sposoby współpracy z rodzicami,
  • dowie się, jak zadbać o zespół klasowy,
  • pozna sposoby dbania o samego siebie.

  Program szkolenia:

  1. Niepokojące zachowania – co to znaczy?
  2. Uczeń z zaburzeniem psychicznym, czyli kto?
  3. Rodzaje zaburzeń psychicznych.
  4. Sposoby pracy z uczniem.
  5. Sposoby rozmawiania z rodzicami ucznia.
  6. Sposoby komunikowania o problemie w zespole klasowym.
  7. Procedury wsparcia dla ucznia i klasy.
  8. Prawne pomocowe środki zaradcze.

  Materiały szkoleniowe: materiały pdf dla uczestników do samodzielnego wydruku (rodzaje zaburzeń psychicznych, procedury wsparcia dla ucznia i rodziców, pisma do ośrodków pomocowych).

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Izabella Bartol – nauczycielka języka polskiego, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka oświaty i rozwoju, wykładowczyni akademicka, Expertka MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych; prelegentka na ogólnopolskich konferencjach edukacyjnych, realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów; autorka artykułów oraz kursów edukacyjnych dla wychowawców i polonistów, autorka bloga www.polskizklasa.pl oraz współautorka podręcznika do języka polskiego do klasy 4 „ZamieńMy słowo” wydawnictwa WSiP; współpracuje z czasopismem „Polonistyka” i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, członkini grupy Superbelfrzy RP, laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022.