W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki – wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy – szkolenie on-line

Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w naszym innowacyjnym szkoleniu, które skupia się na wykorzystaniu gamifikacji oraz metody odwróconej klasy jako narzędzi do aktywizacji procesu nauki. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia interaktywnych i zaangażowanych lekcji, które przekształcają tradycyjną klasową przestrzeń w miejsce pełne aktywności, kreatywności i motywacji do nauki.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności zastosowania gamifikacji i metody odwróconej klasy poprzez projektowanie interaktywnych lekcji,
 • Zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez motywację do nauki dzięki kreatywnemu podejściu,
 • Rozwinięcie umiejętności oceny efektywności lekcji i skuteczne monitorowanie postępów uczniów,
 • Odkrywanie praktycznych zastosowań gamifikacji w różnych przedmiotach przez inspirujące przykłady.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do gamifikacji i metody odwróconej klasy:
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji gamifikacji w edukacji.
 • Przegląd metody odwróconej klasy i jej potencjał w przekształcaniu procesu nauczania.
 1. Projektowanie interaktywnych zajęć:
 • Tworzenie gier edukacyjnych i interaktywnych zadań wspierających cele lekcji.
 • Odkrywanie narzędzi do tworzenia interaktywnych treści online.
 1. Motywacja uczniów:
 • Jak gamifikacja i metoda odwróconej klasy wpływają na motywację uczniów do nauki.
 • Strategie zwiększania aktywnego uczestnictwa uczniów podczas lekcji.
 1. Ocena efektywności i postępów uczniów:
 • Metody oceny wyników uczniów w ramach gier edukacyjnych.
 • Monitorowanie postępów uczniów w procesie nauki.
 1. Praktyczne zastosowanie gamifikacji i metod odwróconej klasy w szkole:
 • Studium przypadków: jak nauczyciele z różnych przedmiotów z powodzeniem stosują gamifikację i metodę odwróconej klasy.
 • Praktyczne ćwiczenia projektowania własnych interaktywnych zajęć.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 28 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński - psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno - komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.