W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki – wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 5 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Opis: Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w naszym innowacyjnym szkoleniu, które skupia się na wykorzystaniu gamifikacji oraz metody odwróconej klasy jako narzędzi do aktywizacji procesu nauki. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia interaktywnych i zaangażowanych lekcji, które przekształcają tradycyjną klasową przestrzeń w miejsce pełne aktywności, kreatywności i motywacji do nauki.

  Cele szkolenia:

  • Zdobycie umiejętności zastosowania gamifikacji i metody odwróconej klasy poprzez projektowanie interaktywnych lekcji,
  • Zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez motywację do nauki dzięki kreatywnemu podejściu,
  • Rozwinięcie umiejętności oceny efektywności lekcji i skuteczne monitorowanie postępów uczniów,
  • Odkrywanie praktycznych zastosowań gamifikacji w różnych przedmiotach przez inspirujące przykłady.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do gamifikacji i metody odwróconej klasy:
  • Zrozumienie podstawowych koncepcji gamifikacji w edukacji.
  • Przegląd metody odwróconej klasy i jej potencjał w przekształcaniu procesu nauczania.
  1. Projektowanie interaktywnych zajęć:
  • Tworzenie gier edukacyjnych i interaktywnych zadań wspierających cele lekcji.
  • Odkrywanie narzędzi do tworzenia interaktywnych treści online.
  1. Motywacja uczniów:
  • Jak gamifikacja i metoda odwróconej klasy wpływają na motywację uczniów do nauki.
  • Strategie zwiększania aktywnego uczestnictwa uczniów podczas lekcji.
  1. Ocena efektywności i postępów uczniów:
  • Metody oceny wyników uczniów w ramach gier edukacyjnych.
  • Monitorowanie postępów uczniów w procesie nauki.
  1. Praktyczne zastosowanie gamifikacji i metod odwróconej klasy w szkole:
  • Studium przypadków: jak nauczyciele z różnych przedmiotów z powodzeniem stosują gamifikację i metodę odwróconej klasy.
  • Praktyczne ćwiczenia projektowania własnych interaktywnych zajęć.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński – psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno – komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.