Strategie wspierające funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 24 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców dzieci z APD.

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dziecka. Oprócz zagadnień terminologiczno – teoretycznych uczestnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami, które wspomogą dziecko z APD.

  Program szkolenia:

  1. Słuch, słyszenie i percepcja słuchu.
  2. Rozwój funkcji słuchowych.
  3. 6 wyższych funkcji słuchowych.
  4. Podtypy APD.
  5. Cele oddziaływań terapeutycznych w szkole.
  6. Jak funkcjonuje dziecko z APD w domu i w szkole?
  7. Stworzenie odpowiednich warunków akustycznych dla dziecka z APD.
  8. Zasady postępowania terapeuty względem dziecka z APD.
  9. Strategie terapeutyczne:
  • Połączenie terapii słuchowej z terapią integracji sensorycznej.
  • Stymulowanie wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków z otoczenia.
  • Ćwiczenia rytmiczne.
  • Rozpoznanie i naśladowanie dźwięków.
  • Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
  • Ćwiczenia wspierające rozwój percepcji słuchowej i słuchu werbalnego.
  • Ćwiczenie uwagi słuchowej i pamięci słuchowo-słownej.
  • Różnicowanie dźwięków mowy.
  • Lokalizacja dźwięku.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z głównymi informacjami dotyczącymi zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz  strategiami wspomagającymi pacjenta.

  Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.