Autoagresja i samookaleczanie u dzieci i młodzieży – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 6 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 30 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Opis: Coraz częściej nauczyciele i rodzice alarmują o zachowaniach autoagresywnych i samookaleczeniach, jakie zauważają u u dzieci i młodzieży. W trakcie szkolenia skupimy się na zrozumieniu przyczyn zachowań agresywnych, a także ich funkcji. Odpowiemy na pytanie – co robić, a czego nie robić w sytuacjach, w których dziecko przejawia zachowania agresji ukierunkowanej na siebie. Część szkolenia będzie przeznaczona na omówienie autentycznych przypadków zachowań autoagresywnych u dzieci – po zrobieniu analizy zachowania łatwiej będzie o odpowiedź, jak może zareagować dorosły, żeby zmniejszyć ilość zachowań agresywnych.

  Program szkolenia:

  1. Agresja i autoagresja.
  2. Reakcje emocjonalne dorosłych.
  3. Przyczyny agresji.
  4. Zachowania autoagresywne u dzieci ze spektrum autyzmu.
  5.  Analiza zachowania – narzędzie pomagające zrozumieć funkcję zachowań autoagresywnych i umożliwiające stworzenie strategii reagowania na nie.
  6. Samookaleczenia.
  7. Jak rozmawiać z uczniem, który się okalecza?
  8.  Jak rozmawiać z rodzicami?
  9.  Co może zrobić nauczyciel, kiedy uczeń informuje go o tym, że się okalecza?

  Korzyści:

  • rozpoznanie swoich reakcji na zachowania autoagresywne u dzieci i nastolatków,
  • zrozumienie przyczyn i funkcji zachowań autoagresywnych,
  • poznanie specyfiki zachowań autoagresywnych u osób w spektrum autyzmu,
  • analiza zachowania – narzędzie pomagające zrozumieć funkcję zachowań autoagresywnych i umożliwiające stworzenie strategii reagowania na nie,
  • omówienie reakcji dorosłego – co robić, a czego nie robić, kiedy dziecko się okalecza,
  • strategie rozmawiania z uczniem,
  • strategie rozmawiania z rodzicami,
  • zrozumienie funkcji samookaleczeń – dlaczego stają się coraz bardziej popularne wśród młodzieży?

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Jagoda Jeżewska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w jednej z warszawskich szkół i prowadzi gabinet psychoterapii. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wspiera dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej, w domu, w szkole. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżoną samooceną. Współpracuje z rodzicami, których dzieci doświadczają trudności. Ukończyła 4 – letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym. Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych. Pracuję również z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.