Lewa półkula mózgu – istota i strategie stymulacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 31 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych,  terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty lewej półkuli mózgu, w odniesieniu do funkcjonowania dziecka oraz strategie, które stymulują optymalnie procesy rozumienia i logicznego myślenia oraz werbalizację.

  Program szkolenia:

  Program szkolenia:
  1. Podstawowe wiadomości o mózgu: budowa, funkcje i różnice.
  2. Rozwój mózgu w ontogenezie.
  3. Symetryczność i asymetryczność mózgowia.
  4. Lateralizacja czynnościowa i wzrokowo – przestrzenna.
  5. Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu oraz ich wzajemna kooperacja.
  6. Istota i znaczenie prawidłowo przebiegających procesów w lewej półkuli
  mózgu.
  7. Trening lewej półkuli:

  •  Sekwencje motoryczne,
  • Sekwencje słuchowe,
  • Kontekst innych sekwencji krok po kroku,
  • Konstrukt szeregowy jako ciąg elementów,
  • Stymulacja pamięci,
  • Wielowymiarowa przestrzeń relacji,
  • Wsparcie myślenia.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą i specyfiką lewej półkuli mózgu, jako tej odpowiedzialnej za zdolności językowe i myślenie logiczne, a także zaznajomi się z optymalnymi możliwościami treningu tego obszaru w mózgu.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.