Lewa półkula mózgu – istota i strategie stymulacji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 lutego 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 marca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 12 kwietnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 169 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niedokształceniem mowy o typie afazji.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych funkcji poznawczych i językowych lewej półkuli mózgu. Omówione zostaną sposoby usprawniania oraz stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.

  Program szkolenia:

  1. Budowa i funkcje mózgu.
  2. Podobieństwa i różnice półkul mózgowych.
  3. Funkcje i znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania prawej półkuli mózgu.
  4. Funkcje i znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania lewej półkuli mózgu.
  5. Zasady skutecznego wsparcia lewej półkuli mózgu.
  6. Rodzaje ćwiczeń lewopółkulowych – wprowadzenie.
  7. Sekwencje – naśladuj, kontynuuj, uzupełniaj.
  8. Szeregi – naśladuj, kontynuuj, uzupełniaj.
  9. Przetwarzanie wzrokowe.
  10. Tajemnice kodowania.
  11. Zabawy z układankami wspierającymi lewą półkulę.
  12. Relacje i przykłady ćwiczeń.
  13. Stymulacja myślenia i operacji myślowych.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z głównymi strategiami stymulującymi lewą półkulę mózgową.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.