Trener Zabawy – Pedagogika zabawy – szkolenie on-line

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, rodziców, studentów oraz do osób pracującymi na co dzień z dziećmi, wychowawców i opiekunów z domów kultury i świetlic środowiskowych.  Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy. Głównymi celami szkolenia jest zebranie informacji na temat zabawy, wytłumaczenia jej znaczenia w rozwoju jak i w życiu dziecka. Uświadomienia jak ważna jest zabawa ku zdobywaniu wiedzy i poznaniu świata. Pozwoli również na zapoznanie się ze zbiorem metod, które występują w pedagogice zabawy oraz z zabawami wykorzystywanymi w owych metodach.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie informacji nt. pojęcia zabawy, jej funkcji i roli.
 2. Zapoznanie z metodami pedagogiki zabawy oraz z ich praktycznym wykorzystaniem.
 3. Omówienie i zaprezentowanie przykładowych zabaw.
 4. Propozycje zabaw do wykorzystania w praktyce.

Korzyści - Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • Usystematyzowanie wiedzy nt. pojęcia i genezy pedagogiki zabawy,
 • Poznanie zasad obowiązujących podczas prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami pedagogiki zabawy,
 • Poznanie metod stosowanych w pedagogice zabawy,
 • Zdobycie wiedzy, jak praktyce wykorzystać pedagogikę zabawy.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 17 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/