Trener Zabawy – Pedagogika zabawy – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, rodziców, studentów oraz do osób pracującymi na co dzień z dziećmi, wychowawców i opiekunów z domów kultury i świetlic środowiskowych.

  Opis: Podczas szkolenia omówione zostanie pojęcie pedagogiki zabawy, zasady obowiązujące podczas realizacji metod pedagogiki zabawy oraz jaką rolę pełni ona w życiu dziecka. Szkolenie pozwoli na poznanie się z rodzajami i metodami, które występują w pedagogice zabawy.

  Cel szkolenia: Głównymi celami szkolenia jest zebranie informacji na temat zabawy, wytłumaczenia jej znaczenia w rozwoju jak i w życiu dziecka. Uświadomienia jak ważna jest zabawa ku zdobywaniu wiedzy i poznaniu świata. Pozwoli również na zapoznanie się ze zbiorem metod, które występują w pedagogice zabawy oraz z zabawami wykorzystywanymi w owych metodach.

  Program szkolenia:

  1. Przedstawienie informacji nt. pojęcia zabawy, jej funkcji i roli.
  2. Zapoznanie z metodami pedagogiki zabawy oraz z ich praktycznym wykorzystaniem.
  3. Omówienie i zaprezentowanie przykładowych zabaw.
  4. Propozycje zabaw do wykorzystania w praktyce.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • Usystematyzowanie wiedzy nt. pojęcia i genezy pedagogiki zabawy,
  • Poznanie zasad obowiązujących podczas prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami pedagogiki zabawy,
  • Poznanie metod stosowanych w pedagogice zabawy,
  • Zdobycie wiedzy, jak praktyce wykorzystać pedagogikę zabawy.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Karolina Prudło – pedagożka, germanistka. Prowadzi działalność pod nazwą Matka – Pedagog Karolina Prudło realizując zajęcia dla dzieci, dorosłych, seniorów. Są to m.in.: Ciastoterapia©️, Sensoplastyka®️, lekcje języka niemieckiego, konsultacje pedagogiczne. Stacjonarnie jak i mobilnie do: żłobków, przedszkoli, klubów malucha, szkół, domów seniora, świetlic, bawialni i na eventy. Oferuje również webinaria i szkolenia z zakresu pedagogiki. Copywriter. Szkoleniowiec, autorka bajek dla dzieci, recenzentka, prelegentka. Wykonuje również projekty i kampanie reklamowe, szkolenia dla firm zgodne z myślą pedagogiczną. Przekazuje społecznie wiedzę m.in. na Instagramie: @matka.pedagog