Trener postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży – szkolenie on-line

🗓Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 21 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Opis: Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować  szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać  zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać  zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.

  Cele szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej
  • Poznanie aktywnych metod  pracy z grupą
  • Nauczenie się projektowania szkoleń cyklów edukacyjnych
  • Poznanie technik radzenia sobie z oporem w grupie

  Program szkolenia:

  1. Jak rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka?
  2. Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji
  3. Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej
  4. Techniki tworzenia postawy współpracy w grupie
  5. Zasady budowania szkoleń
  6. Ćwiczenia do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą

  Korzyści:

  • Wzbogacenie pedagogicznego warsztatu pracy
  • Poszerzenie kompetencji o metodologię tworzenia szkoleń i ćwiczeń
  • Otrzymanie gotowych scenariuszy do wykorzystania na zajęciach
  • Zdobycie zaświadczenia, które przyda się w awansie zawodowym

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Ewa Mordalska – sprawdź więcej infromacji o prowadzącej https://cognitus.pl/o-nas/zespol/