Jak budować pewność siebie u dziecka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji – szkolenie on-line

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i osoby pracujące z młodzieżą na szkolenie poświęcone budowaniu pewności siebie u nastolatków poprzez właściwe techniki komunikacji. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie skutecznego nawiązywania dialogu, budowania zaufania i wsparcia, które pomogą młodzieży rozwijać pewność siebie i pozytywne relacje z otoczeniem.

Sprawdź terminy poniżej👇

💰Cena 209 zł

Cele szkolenia:

 • Udoskonalenie umiejętności komunikacji z nastolatkami.
 • Pomoc uczniom w rozwijaniu asertywności.
 • Nauczenie skutecznych strategii radzenia sobie z krytyką oraz odrzuceniem.
 • Pomoc w kreowaniu pozytywnego obrazu siebie u nastolatków.

Program szkolenia:

 1. Prawidłowa komunikacja z nastolatkami:
 • Techniki budowania zaufania podczas rozmów z młodzieżą.
 • Skuteczna komunikacja, która wzmacnia pewność siebie i pozytywne poczucie własnej wartości u uczniów.
 • Nauka nazywania swoich emocji.
 1. Rozwijanie umiejętności asertywności:
 • Nauka asertywnego wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, zwiększając pewność siebie w sytuacjach interpersonalnych.
 • Asertywna odmowa.
 1. Radzenie sobie z krytyką i odrzuceniem:
 • Strategie radzenia sobie z krytyką.
 • Zwiększanie odporności na odrzucenie, pomagające w budowaniu pewności siebie w obliczu trudnych sytuacji.
 1. Budowanie pozytywnego obrazu siebie:
 • Ćwiczenia i techniki pomagające nastolatkom w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i rozwijaniu pewności siebie w różnych dziedzinach życia.
 • Przedstawienie zależności, jak sposób myślenia wpływa na to, kim jesteśmy i co możemy osiągnąć w życiu.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 3 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 3 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Tomasz Delmaczyński - psycholog, profilaktyk, wykładowca, mediator. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Udoskonala edukację w Polsce prowadząc liczne programy rekomendowane nastawione na dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Wspólnie z nauczycielami tworzy szkołę przyszłości wdrażając nowe technologie informacyjno - komunikacyjne do szkół i uczelni wyższych. W swojej pracy opiera się na terapii poznawczo - behawioralnej (CBT) oraz terapii zorientowanej na proces. Autor książki pt. „Otwarte serca” skupionej na budowaniu zdrowych relacji.