Sposoby na dziecięce lęki – wsparcie dziecka, które się boi lub jest nadmiernie nieśmiałe – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 189 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów pracujących w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

  Opis: Wielu nauczycieli dostrzega dzieci, które przeżywają silny stres w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych. Często są to dzieci bardzo zdolne, posiadające dużą wiedzę, ale nie potrafiące tego pokazać. Wycofane, nieśmiałe, małomówne, napięte. W trakcie szkolenia skupimy się na dzieciach, które często przeżywają silny lęk lub są nadmiernie nieśmiałe. Omówimy, które lęki mieszczą się w normie rozwojowej, a które wymagają pomocy specjalisty. Gdzie jest granica między nieśmiałością, a lękiem? Spróbujemy zrozumieć dziecko, które się boi. Zastanowimy się, dlaczego lęk nie mija, a pewne zachowania dziecka się powtarzają? I co najważniejsze – omówimy,  jak pracować z takim dzieckiem w szkole/przedszkolu. Jak pomóc mu rozwijać swój potencjał? Jak wspierać rozwój relacji rówieśniczych? Jak rozmawiać z rodzicami? 

  Program szkolenia:

  1. Lęk jako część życia – to normalne, żeby się bać.
  2. Nieśmiałość a lęk.
  3. Najczęstsze zaburzenia lękowe występujące u dzieci.
  4. Jak postrzega świat dziecko, które przeżywa nadmierny lęk?
  5. Mechanizm działania lęku – dlaczego lęk nie mija?
  6. Jak wspierać dziecko, które przeżywa silny lęk?
  7. Jak rozmawiać z rodzicem?

  Korzyści: Po ukończonym szkoleniu nauczyciel będzie potrafił rozróżnić, które lęki są typowe dla wieku rozwojowego, a kiedy warto skierować dziecko do specjalisty. Będzie znał najczęstsze rodzaje zaburzeń lękowych wieku dziecięcego, a także będzie rozumiał, jak dziecko odbiera świat i sytuacje rówieśnicze. Szkolenie skonstruowane jest na zasadzie: najpierw zrozum – później działaj. Omówiony zostanie mechanizm działania lęku i tego, co go podtrzymuje – na bazie tej wiedzy łatwiej będzie tworzyć strategie wsparcia dziecka w placówce edukacyjnej.

  Informacja o materiałach: Każdy z uczestników otrzyma listę charakterystycznych objawów lęku u dzieci i młodzieży. Dodatkowo w materiałach znajduje się graficzny schemat lękowego myślenia i postrzegania świata.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Jagoda Jeżewska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w jednej z warszawskich szkół i prowadzi gabinet psychoterapii. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wspiera dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej, w domu, w szkole. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżoną samooceną. Współpracuje z rodzicami, których dzieci doświadczają trudności. Ukończyła 4 – letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym. Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych. Pracuję również z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.