Motywacja i aktywacja – uczniowie o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 grudnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą zmotywować i uaktywnić uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych.

  Opis: W czasie spotkania uzyskają Państwo wiedzę niezbędną do tworzenia atmosfery na lekcji, która sprzyja koncentracji, aktywnemu udziałowi w lekcji. Na przykładach wyjaśnimy sposoby motywowania uczniów z wykorzystaniem wzmocnień pozytywnych. Dowiemy się, jak pracować w klasie z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych. Wspólnie, w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia, stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.

  Program szkolenia:

  1. Jak aktywować i motywować ucznia do nauki – korzyści dla ucznia i nauczyciela.
  2. Metody i techniki twórczego myślenia, rozwiązywania problemów.
  3. Metody i techniki grupowego podejmowania decyzji.
  4. Metody i techniki planowania, przyspieszonego uczenia się.
  5. Charakterystyka zróżnicowanego zespołu klasowego.
  6. Nauczanie w zespole o zróżnicowanych możliwościach – dobór zadań, metod i wzmocnień.
  7. Oddziaływania pedagogiczne, przygotowanie programów edukacyjnych dostosowanych do poziomów uczniów.

  Korzyści: Uczestnik otrzyma wskazówki do pracy: zasady motywacji ucznia na lekcji, stosowane wzmocnień, opracowanie dostosowań do potrzeb ucznia.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/