Podnoszenie świadomości w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich – szkolenie on-line

Celem tego szkolenia jest zwiększenie świadomości kadry na temat dostępności i edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich różnorodności, potrzeb edukacyjnych i umiejętności. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności tworzenia inkluzywnego środowiska, dostosowywaniu materiałów i metod nauczania oraz budowaniu pozytywnych relacji z uczniami.

💰
Cena 209 zł 

 

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Sesja wprowadzająca
 • Przedstawienie celów programu szkoleniowego i omówienie znaczenia dostępności i edukacji dla wszystkich uczniów.
 • Prezentacja podstawowych pojęć związanych z różnorodnością uczniów i potrzebami edukacyjnymi.
 1. Zasady inkluzji i tworzenie inkluzywnego środowiska
 • Omówienie zasad inkluzji i znaczenia tworzenia inkluzywnego środowiska w szkole.
 • Nauka strategii promowania uczestnictwa i akceptacji wśród wszystkich uczniów.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące tworzenia otwartej i przyjaznej atmosfery.
 1. Dostosowanie materiałów i metod nauczania
 • Omówienie znaczenia dostosowywania materiałów i metod nauczania do różnych potrzeb uczniów.
 • Nauka technik dostosowywania materiałów, zadań i ocen do różnorodności uczniów.
 • Praktyczne ćwiczenia i analiza przypadków dotyczących dostosowywania materiałów i metod nauczania.
 1. Rozpoznawanie i wsparcie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Identyfikacja różnych rodzajów potrzeb edukacyjnych i sposobów rozpoznawania tych potrzeb.
 • Omówienie dostępnych narzędzi i strategii wsparcia dla uczniów z różnymi potrzebami.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące planowania indywidualnych ścieżek edukacyjnych dla uczniów.
 1. Komunikacja i budowanie pozytywnych relacji
 • Nauka skutecznej komunikacji z uczniami o różnych potrzebach i umiejętnościach.
 • Omówienie technik budowania pozytywnych relacji i wzmacniania uczestnictwa uczniów.
 • Symulacje i praktyczne ćwiczenia dotyczące komunikacji i budowania relacji.
 • Tworzenie planów działania i ustalanie celów na przyszłość.

Korzyści:

 • Zwiększenie świadomości nauczycieli na temat różnorodności uczniów i potrzeb edukacyjnych.
 • Umiejętność tworzenia inkluzywnego środowiska w szkole.
 • Dostosowywanie materiałów i metod nauczania do różnych potrzeb uczniów.
 • Rozpoznawanie i udzielanie wsparcia uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Skuteczna komunikacja i budowanie pozytywnych relacji z uczniami.
 • Lepsza gotowość do pracy w inkluzywnej klasie i szkole.

Materiały szkoleniowe: notatka pdf, test na style uczenia się, test wielorakich inteligencji Gardnera.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 9 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.