Trudny rodzic – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w szkole i przedszkolu. Grupa docelowa - nauczyciele, pedagodzy, wszystkie osoby pracujące z dziećmi. Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany "trudnym". Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo - o dobro ucznia. Nie możemy nikogo zmienić. Możemy zmienić swoje zachowanie w trudnych sytuacjach. Możemy zrozumieć lepiej rodzica. Możemy nauczyć się skuteczniej komunikować.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Dlaczego rozmowy z rodzicami uczniów bywają „trudne”?
 2. Postawa nauczyciela i jej wpływ na komunikację z rodzicem.
 3. Czy wszyscy słyszymy to samo?
 4. Jakie nasze reakcje zaostrzają konflikt?
 5. Wspólny cel- dobro dziecka mostem do porozumienia.

Korzyści - Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • będzie rozumiał przyczyny trudności w komunikacji z rodzicami uczniów,
 • poprawi swoje kompetencji komunikacyjne zwłaszcza komunikacji w sytuacji stresu,
 • będzie umiał wpłynąć na swoją postawę i swoje emocji w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 24 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Mordalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/