Trudny rodzic – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 lipca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 września 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 169 zł

  Opis: Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo – o dobro ucznia. Nie możemy nikogo zmienić. Możemy zmienić swoje zachowanie w trudnych sytuacjach. Możemy zrozumieć lepiej rodzica. Możemy nauczyć się skuteczniej komunikować. 

  Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy, wszystkie osoby pracujące z dziećmi.

  Program szkolenia:

  1. Dlaczego rozmowy z rodzicami uczniów bywają „trudne”?
  2. Postawa nauczyciela i jej wpływ na komunikację z rodzicem.
  3. Czy wszyscy słyszymy to samo?
  4. Jakie nasze reakcje zaostrzają konflikt?
  5. Wspólny cel- dobro dziecka mostem do porozumienia.

  Korzyści – Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

  • będzie rozumiał przyczyny trudności w komunikacji z rodzicami uczniów,
  • poprawi swoje kompetencji komunikacyjne zwłaszcza komunikacji w sytuacji stresu,
  • będzie umiał wpłynąć na swoją postawę i swoje emocji w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/