Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów i pracowników szkół i ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  Opis: Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy środowiska szkolnego pod kątem zapotrzebowania na treści profilaktyczne i wychowawcze i praktycznego programu działań w tym zakresie.

  Cele/korzyści: 

  • Zapoznanie uczestników z dostępnymi metodami diagnostycznymi w zakresie diagnozy środowiska szkolnego pod kątem zapotrzebowania na treści profilaktyczne i wychowawcze.
  • Rozwijanie umiejętności doboru form pracy adekwatnych do zdiagnozowanego stanu funkcjonowania społeczności szkolnej.
  • Ułatwienie realizacji zadań zawodowych związanych z tworzeniem programów profilaktyczno-wychowawczych.

  Program szkolenia:

  1. Konstrukcja programów wychowawczo-profilaktycznych i wymogi prawne.
  2. Analiza potrzeb i zasobów środowiska szkolnego – na co zwrócić uwagę.
  3. Analiza przyczyn problemów i wybór zasobów służących ich rozwiązywaniu.
  4. Ankiety, kwestionariusze i inne narzędzia diagnostyczne.
  5. Formułowanie celów i planowanie działań profilaktycznych i wychowawczych na podstawie wniosków z diagnozy.
  6. Ewaluacja programu.

  Materiały szkoleniowe: Notatka pdf, przykładowe kwestionariusze diagnostyczne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.