3xS Samodzielność, samokontrola, samorozwój – jak kształtować u dzieci poczucie sprawczości, odpowiedzialności i ciekawość świata – szkolenie on-line

Kurs dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Cele/korzyści:

 • pogłębienie wiedzy na temat prawideł rozwoju poznawczego, psycho-emocjonalnego i społecznego dzieci,
 • poznanie obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa związanych z kształtowaniem postaw moralnych dzieci,
 • rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania samodzielności, odpowiedzialności i zainteresowania światem uczniów,
 • wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Teoria rozwoju moralnego Kohlberga.
2. Rozwój psychospołeczny i jego uwarunkowania
3. Wartości w wychowaniu a szkolne programy profilkyczno wychowawcze
4. Trening rozwoju moralnego.
5. Potencjał zajęć w szkole/przedszkolu w kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności i rozwoju poznawczego uczniów
6. Wspólpraca z rodzicami.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma: notatkę pdf.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 13 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 27 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.