Praca z uczniem z afazją – szkolenie on-line

Szkolenie dla nauczycieli, logopedów, neurologopedów, nauczycieli współorganizujący proces kształcenia, terapeutów pedagogicznych.  Afazja dziecięca to coraz częściej stawiana diagnoza u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na tym spotkaniu uczestnik dowie się czym są zaburzenia afatyczne u dzieci. Jakie są rodzaje zaburzeń afatycznych i czym się charakteryzują. W jaki sposób zaplanować terapię i stymulować rozwój mowy u dziecka z afazją. Czym różnią się zaburzenia afatyczne od innych trudności językowych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Głównym atutem tego spotkania jest nastawienie na praktyczne wykorzystanie materiałów szkoleniowych do pracy z uczniem z afazją. Podczas spotkania zostaną omówione bogate materiały do druku, dzięki którym można sprawdzić poziom rozwoju mowy oraz przygotować ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe, słuch fonemowy, uwagę i pamięć słuchową, słownik czynny i bierny. Wykorzystując bogate materiały do druku każdy będzie mógł rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne. W materiałach znajduje się materiał dotyczący: rzeczowników, czasowników, przymiotników, przymiotników, przyimków, przysłówków oraz liczebników.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Afazja – czym jest afazja, rodzaje afazji, czym różni się afazja od afazji dziecięcej.
 2. Diagnoza różnicowa – czym różni się afazja od innych zaburzeń mowy.
 3. Afazja ekspresyjna, percepcyjna i mieszana.
 4. Ocena czynności mowy ucznia z afazją: sprawność językowa, kompetencja narracyjna, sprawność komunikacyjna, rozumienie i mówienie.
 5. Analiza materiału zgromadzonego podczas diagnozy.
 6. Omówienie materiału do ćwiczeń. Prezentacja materiału do druku i omówienie ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem udostępnionych materiałów PDF.

Korzyści: Uczestnik dowie się:

 • Czym są zaburzenia afatyczne u dzieci.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas diagnozy i terapii.
 • W jaki sposób wspierać nauczycieli pracujących z uczniami z afazją.
 • Jakie metody pracy najlepiej sprawdzają się podczas pracy z uczniem z afazją.
 • Jak wykorzystać materiał wyrazowo-obrazkowy, wizualizację i zmysły do rozwijania mowy ucznia z afazją.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PDF z najważniejszymi informacjami prezentowanymi podczas szkolenia.
 • 51 stron materiału wyrazowo-obrazkowego do diagnozy i terapii. Materiał zawiera ćwiczenia z wykorzystaniem: rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników, przyimków – opiera się o rozumienie i mówienia, zachęca do budowania zdań i dłuższych wypowiedzi słownych.
 • Oprócz tego w materiałach znajduje się również gra planszowa – przymiotnikowa oraz karty konwersacji do ćwiczenia dialogów.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

  Prowadząca – Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/