Motoryczne zaburzenia mowy – dyzartria – szkolenie on-line

Szkolenie kierowane do logopedów i neurologopedów. Przedstawienie etiologii i patogenezy motorycznych zaburzeń mowy; prezentacja etapów diagnozy i narzędzi diagnostycznych; obszerne omówienie etapów terapii i liczne przykłady konkretnych ćwiczeń usprawniających funkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i prozodyczne.

💰
Cena: 230 zł
Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Definicje dyzartrii.
 2. Charakterystyka ruchu (w aspekcie mowy).
 3. Dysfunkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i prozodyczne.
 4. Uwarunkowania neuroanatomiczne mowy.
 5.  Klasyfikacje dyzartrii: lokalizacyjna i objawowa.
 6. Charakterystyka objawów poszczególnych typów dyzartrii.
 7.  Przyczyny zaburzeń.
 8. Porównanie dyzartrii „nabytej” i „wrodzonej”.
 9.  Dyzartria na tle innych dysfunkcji.
 10.  Badanie dyzartrii: postępowanie diagnostyczne – kolejne kroki, narzędzia do oceny dyzartrii, przykładowe opisy, diagnoza różnicowa.
 11. Terapia – planowanie i hierarchia celów.
 12. Etapy pracy: trening motoryczny, trening funkcjonalny, terapia grupowa.

Korzyści: Umiejętność doboru narzędzi i przeprowadzenia diagnozy dyzartrii. Określenie typów i głębokości zaburzeń dyzartrycznych. Planowanie terapii z uwzględnieniem hierarchii zaburzeń. Dobór rodzaju treningu do typu dyzartrii i prowadzenie terapii na różnych etapach choroby.

Materiały: Materiały pomocnicze do diagnozowania: klasyfikacja czynności nerwu twarzowego oraz skala GRBAS; Frenchay Dysarthria Assessment (tłumaczenie własne); tabela z zestawieniem dysfunkcji i typów dyzartrii (opracowanie własne); artykuł (PDF) Paulina Kucińska: Wybrane przyczyny dyzartrii związane z lokalizacja uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Metody terapii apraksji mowy. Podsumowanie szkolenia – opracowanie własne.

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 24 lipca 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 5 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 14 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 20 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 29 sierpnia 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 4 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 12 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 20 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • 30 września 2024 r. (17:00 - 20:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.