Uczeń samosterowny – jak rozwijać motywację wewnętrzną u dzieci i młodzieży? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli uczących na różnych stopniach kształcenia.

  Opis: Samosterowność służy przygotowaniu dziecka do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości” - Joachim Bauer. Samosterowność rozumiana jako sterowanie uwagą i hamowanie impulsów jest jedną z podstawowych kompetencji, w jakie szkoła powinna wyposażyć ucznia. Trafna diagnoza sytuacji edukacyjnej, wybór adekwatnych strategii uczenia się oraz utrzymanie uwagi to klucz do efektywnej nauki. Czynniki, które w znaczącym stopniu wpływają na tę umiejętność, to… relacje i motywacja wewnętrzna.

  Program szkolenia:

  1. Samosterowność - wokół pojęcia.
  2. Czynniki sprzyjające rozwojowi samosterowności.
  3. Neurobiologiczny kontekst samosterowności.
  4. Motywacja wewnętrzna i jej wpływ na rozwój samosterowności.

  Korzyści - dowiesz się:

  • czym jest samosterowność;
  • jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu;
  • w jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności;
  • czym jest motywacja wewnętrzna i jak ją rozwijać;
  •  jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.