Diagnoza i terapia zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków logopedycznych, nauczycieli wszystkich etapów edukacji. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty zaburzeń motorycznych, które są uwarunkowane deficytami sensorycznymi, mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Integracja sensoryczna – istota procesów.
 2. Zmysły w pigułce.
 3. Napięcie mięśniowe – istota, rodzaje.
 4. Odruchy pierwotne jako fundament rozwoju sensomotorycznego.
 5. Kontrola posturalna i dysocjacja ruchów – istota i wsparcie terapeutyczne.
 6. Rozwój strefy orofacjalnej.
 7. Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
 8. Dysocjacja ruchów w obrębie sfery oralnej: żuchwy i języka.
 9. Praksja – istota, etapy procesu.
 10. Dyspraksja – znaczenie deficytu dla funkcjonowania dziecka, objawy i terapia.
 11. Apraksja mowy – istota procesu, objawy i główne aspekty terapii.
 12. Test praksji posturalnej.
 13. Test praksji oralnej.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą prawidłowego rozwoju motorycznego oraz deficytami w tym obszarze, które znacząco mogą utrudnić funkcjonowanie dziecka. Ponadto uczestnik pozna testy diagnostyczne, które pomogą w ocenie zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 10 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.