Diagnoza i terapia zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 27 września 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 21 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków logopedycznych, nauczycieli wszystkich etapów edukacji.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty zaburzeń motorycznych, które są uwarunkowane deficytami sensorycznymi, mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Integracja sensoryczna – istota procesów.
  2. Zmysły w pigułce.
  3. Napięcie mięśniowe – istota, rodzaje.
  4. Odruchy pierwotne jako fundament rozwoju sensomotorycznego.
  5. Kontrola posturalna i dysocjacja ruchów – istota i wsparcie terapeutyczne.
  6. Rozwój strefy orofacjalnej.
  7. Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
  8. Dysocjacja ruchów w obrębie sfery oralnej: żuchwy i języka.
  9. Praksja – istota, etapy procesu.
  10. Dyspraksja – znaczenie deficytu dla funkcjonowania dziecka, objawy i terapia.
  11. Apraksja mowy – istota procesu, objawy i główne aspekty terapii.
  12. Test praksji posturalnej.
  13. Test praksji oralnej.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą prawidłowego rozwoju motorycznego oraz deficytami w tym obszarze, które znacząco mogą utrudnić funkcjonowanie dziecka. Ponadto uczestnik pozna testy diagnostyczne, które pomogą w ocenie zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.