Zaburzenia mowy o podłożu sensorycznym – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów integracji sensorycznej pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z rodzajami zaburzeń mowy wynikających z deficytów sensorycznych.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Integracja sensoryczna – istota zagadnienia
 2. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej kształtujące mowę
 3. Wybrane odruchy pierwotne wpływające na rozwój mowy.
 4. Recepcja i percepcja mowy
 5. Zaburzenia sensoryczne i ich wpływ na mowę w różnych stanach klinicznych:
 • Zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy biernej
 • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji
 • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym
 • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z zespołem Downa
 • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 1. Strategie terapeutyczne w kontekście zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie:
 • Wpływ integracji sensorycznej na nadawanie mowy (percepcja słuchowa i wzrokowa)
 • Strategie oparte o stymulację przedsionkowo - proprioceptywno – dotykową
 1. Pytania uczestników.

Korzyści - Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaburzeń sensorycznych
 • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z zaburzeniami mowy o podłożu sensorycznym w różnych obrazach klinicznych
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.