Zaburzenia mowy o podłożu sensorycznym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 6 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów integracji sensorycznej pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z rodzajami zaburzeń mowy wynikających z deficytów sensorycznych.

  Program szkolenia:

  1. Integracja sensoryczna – istota zagadnienia
  2. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej kształtujące mowę
  3. Wybrane odruchy pierwotne wpływające na rozwój mowy.
  4. Recepcja i percepcja mowy
  5. Zaburzenia sensoryczne i ich wpływ na mowę w różnych stanach klinicznych:
  • Zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy biernej
  • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci ze spektrum autyzmu
  • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji
  • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym
  • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z zespołem Downa
  • Wpływ integracji sensorycznej na mowę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  1. Strategie terapeutyczne w kontekście zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie:
  • Wpływ integracji sensorycznej na nadawanie mowy (percepcja słuchowa i wzrokowa)
  • Strategie oparte o stymulację przedsionkowo – proprioceptywno – dotykową
  1. Pytania uczestników.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaburzeń sensorycznych
  • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z zaburzeniami mowy o podłożu sensorycznym w różnych obrazach klinicznych
  • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.