Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły i przedszkola do realizacji podstawy programowej

Adres Sali zostanie podany w późniejszym terminie. W przypadku zapisu na inne szkolenie tego dnia: Multisensoryczna edukacja - cena 200 zł.

Odbiorcy - nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego chcących poszerzyć swój warsztat pracy i wykorzystując przestrzeń outdoorową organizować zajęcia angażujące nawet opornych uczniów. Dla organizatorów półkolonii i zajęć wakacyjnych.  Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.

💰Cena 300zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program - Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

 1. Proces konstruowania wiedzy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cykl Kolba i Stożek Dale’a w praktyce.
 2. Współpraca i tutoring rówieśniczy – ćwiczenia rozwijające umiejętność świadomego kierowania procesami grupowymi z wykorzystaniem potencjału różnorodnej grupy.
 3. Indywidualizacja zadań w oparciu o teorię 8 inteligencji Gardnera. Test 8 inteligencji. Warsztaty planowania angażujących zajęć metodą projektową w oparciu o zróżnicowany profil uczestników.
 4. Uczenie się dzieci w przyrodzie a umiejętności, wartości, podstawa programowa – blok pozwalający na dobór ćwiczeń i projektów do potrzeb grupy.
 5. Przestrzeń miejska – bogactwo doświadczeń edukacyjnych. Warsztaty aktywizujące do eksploracji przestrzeni miejskiej pod kątem jej wartości dla rozwoju poznawczego, motorycznego i socjalnego dzieci.
 6. Przestrzeń zielona – warsztat pozwalający zaprojektować interesujące zajęcia w ogrodzie, parku, lesie, na łące, nad morzem, w górach, nad rzeką – nie tylko dla miłośników przyrody i aktywności fizycznej

Korzyści - Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się jak kierować procesami grupowymi
 • poznają nowe pomysły na indywidualizację pracy dzieci w zróżnicowanej grupie rówieśniczej
 • wzbogacą nauczycielski warsztat o umiejętność pracy projektowej i innych metod aktywizujących
 • pogłębią swoją wiedzę w zakresie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Wrocław 8 września 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

  Bibliografia:

  Nowa szkoła – Anna Szulc

  Learning Outside the Classroom - Beames Simon, Higgins Peter, Nicol Robbie

  Adventure Education an introduction - Berry Matt, Hodgson Chris

  (NIE)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym – Renata Michalak, Teresa Parczewska