Odruchy posturalne jako kontynuacja procesu diagnozy neuromotorycznej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 9 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 5 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do terapeutów wczesnego wspomagania, nauczycieli, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków logopedycznych, terapeutów integracji sensorycznej.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty, funkcji i konsekwencji nieprawidłowego rozwoju motorycznego w oparciu o odruchy posturalne oraz omówienie procesu diagnostycznego. Szkolenie jest kontynuacją – odruchów pierwotnych.

  Program szkolenia:

  Program szkolenia:
  1. Odruchy pierwotne i ich znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.
  2. Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój ruchowy u dziecka.
  3. Przyczyny opóźnienia neurorozwojowego u dzieci.
  4. Nieprawidłowe odruchy pierwotne.
  5. Przekształcanie odruchów pierwotnych w posturalne.
  6. Odruchy posturalne jako fundament postawy, równowagi, stabilności i ruchu.
  7. Reakcje prostowania: istota, funkcje i testy diagnostyczne
  • optyczny odruch prostowania głowy,
  • błędnikowy odruch prostowania głowy,
  • odruch amfibii,
  • odruch Landaua,
  • odruch stopniowego obrotu tułowia w biodrach i w barkach
  8. Reakcje równoważne: istota, funkcje i testy diagnostyczne
  • odruch wzdrygnięcia (Straussa)
  • odruch spadochronowy.
  9. Układ przedsionkowy jako fundament równowagi.
  10. Określenie poziomu wymagającego terapii.
  11. Strategie wsparcia – istota.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą odruchów posturalnych ich znaczeniem dla dalszego funkcjonowania dziecka. Zaznajomi się z wytycznymi diagnostycznymi oraz głównymi strategiami wsparcia.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.