Trener sensoryczny we wczesnym wspomaganiu logopedycznym – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane jest do terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków logopedycznych, opiekunów w żłobku, nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty prawidłowego rozwoju sensorycznego dziecka, który warunkuje rozwój motoryczny, poznawczy i rozwój mowy.

💰Cena 219 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

1. Integracja sensoryczna – istota procesów.
2. Rozwój integracji sensorycznej.
3. Wskazówki stymulujące rozwój sensoryczny płodu.
4. Rodzaje dysfunkcji sensorycznych.
5. Baza neurofizjologiczna rozwoju: zmysł równowagi, dotyku i propriocepcji.
6. Zaburzenia integracji sensorycznej od urodzenia do 3. r. ż.
7. Rozwój motoryczno - zmysłowy w kształtowaniu się umiejętności językowych.
8. Faza mouthingu jako fundament rozwoju i samoregulacji.
9. Profilaktyka w zakresie integracji sensorycznej i sprawności językowej.
10. Praktyka sensoryczna do 3. roku życia.
11. Praktyka logopedyczna do 3. roku życia przy wsparciu integracji sensorycznej.
12. Kwestionariusz przesiewowy zaburzeń integracji sensorycznej – SIPT – Toddler Sensory Profile 2, dla dzieci od 6. do 37. miesiąca życia.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą integracji sensorycznej oraz jej znaczeniem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Ponadto zapozna się z objawami nieprawidłowości sensorycznych od urodzenia do 3. roku życia.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

  • 10 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • 3 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
  • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

    ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

    📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

    Prowadząca: Magdalena Kosiń - fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.