IPET, WOPFU opracowanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 11 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 28 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących, którzy pracują z uczniem orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Opis: W czasie spotkania można pozyskać wiedzę niezbędną do przygotowania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wszystkie informacje oparte będą o konkretnych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą wykonać diagnozę, zgromadzić niezbędne informacje pod kontem opracowania IPETU, WOPFU ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie zawiera panel wykładowy oraz część praktyczną, w czasie której można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu z pracy z uczniem niepełnosprawnym.

  Program szkolenia:

  1. Przepisy prawa oświatowego, a dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Analiza orzeczenia, interpretowanie zaleceń.
  3. Przygotowanie i opracowanie IPET-u.
  4. Przygotowanie i opracowanie WOPFU.
  5. Tworzenie programu zajęć rewalidacyjnych, wskazówki do opracowania programu zajęć specjalistycznych.
  6. Dostosowanie form i metod pracy z poszczególnych przedmiotów do indywidualnych potrzeb ucznia.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnik zostaje zaopatrzony we wzory dokumentów, wzór IPET, wzór WOPFU, wzór programu zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/