Jak budzić w uczniach empatię do kolegów z dysfunkcjami – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 9 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Opis: W niemal każdej klasie uczy się uczeń z dysfunkcją. Jeśli nie jest ona widoczna, uczniom trudno zrozumieć nietypowe zachowania kolegów, a także ich zdaniem nietypowe reakcje nauczycieli. Odpowiednie przygotowanie dzieci na różnorodność rówieśników pozwoli nauczycielom zapewnić wszystkim szanse realizowania potencjału. Na szkoleniu omówione zostaną takie dysfunkcje jak: spektrum autyzmu w tym Zespół Aspergera, ADHD, ADD, zaburzenia integracji sensorycznej, niepełnosprawność intelektualna. Przedstawione zostaną inspirujące pomysły, jak rozwijać w klasie świadomość tych dysfunkcji i uczyć empatii.

  Zajęcia zostały przewidziane dla uczniów klas 1-5

  Program szkolenia:

  1. Dzieci ze spektrum autyzmu wśród dzieci neurotypowych.
  2. Jak funkcjonuje w szkole dziecko z ADHD?
  3. Zasady postępowania z dziećmi z ADD, aby nie czuły się wykluczone.
  4. Jak zaburzenia SI moga utrudniac szkolne życie.
  5. Co klasa powinna wiedzieć na temat dysfunkcji?
  6. Przykłady zajęć dla dzieci o rówieśnikach z dysfunkcjami.
  7. Jak uczyć empatii i rozwijać współpracę w zespole klasowym.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia:

  1. Przypomni sobie/pozna najważniejsze wiadomości na temat spektrum autyzmu w tym Zespołu  Aspergera, ADHD, ADD, zaburzeń integracji sensorycznej.
  2. Pozna sposoby na przeprowadzenie zajęć dla całej klasy na temat tych dysfunkcji.
  3. Zapozna się z grami i ćwiczeniami uczącymi empatii.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewa Mordalska – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol