Trening umiejętności społecznych jako narzędzie rozwoju emocjonalnego i społecznego I oraz II stopień

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Katowice 9 grudnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • Kraków 16 grudnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • Wrocław 7 stycznia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Wrocław 20 stycznia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Gdańsk 27 stycznia 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Katowice 3 lutego 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • Kraków 10 lutego 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena: 500

  Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą.

  Opis: Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych. Podczas szkolenia, które opiera się na ćwiczeniach, grach, zadaniach, nabędziesz umiejętności niezbędne dla funkcjonowania Twoich podopiecznych. Są to m.in: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowanie, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań.

  Cele i umiejętności:

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, teorii czytania umysłu i inteligencji emocjonalnej,
  • rozwój warsztatu pracy o nowe metody i techniki wspomagające w/w obszary.

  Program szkolenia:

  1. Kompetencje i umiejętności społeczne – diagnoza obszarów wymagających wsparcia.
  2. Praktyczne znaczenie emocji w życiu. Psychosomatyka procesów emocjonalnych. Trening odczytywania sygnałów płynących z ciała jako informacji stanowiących wskazówki do podejmowanych działań.
  3. Teoria czytania umysłu – czym jest i jak jej uczyć? Ćwiczenia rozwijające umiejętności związane z czytaniem umysłu (rozumienie swojego postrzegania i umiejętność klarownej ekspresji własnych stanów emocjonalnych, woli, intencji oraz trening interpretacji komunikatów wysyłanych przez inne osoby za pomocą sygnałów werbalnych i pozawerbalnych).
  4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – częstej grupy docelowej treningów TUS.
  5. Omówienie modelowej struktury TUS – Trening umiejętności społecznych – od przedszkola do dorosłości. Umiejętności społeczne a rozwój psycho-poznawczy dziecka. Dobór ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne do wieku dziecka.
  6. Praca w grupach – planowanie warsztatów z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych dla poszczególnych grup wiekowych – w zależności od potrzeb uczestników.
  7. Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.

  Szkolenie zakończone egzaminem i następnie zaświadczeniem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

  Korzyści: Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętności, które pomogą Tobie i Twoim podopiecznym:

  • w rozumieniu przeżywanych emocji i ich przyczyn,
  • w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • w kierowaniu emocjonalnymi reakcjami,
  • w rozumieniu punktu widzenia i przeżyć innych osób,
  • w budowaniu relacji z innymi ludźmi – nawiązywaniu i trwałym podtrzymywaniu,
  • w poprawie samooceny i poczucia sprawczości.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.