Metoda Projektu w Przedszkolu

Szkolenie przeznaczone dla: pracowników i kadry zarządzającej przedszkoli oraz punktów przedszkolnych. Tych, którzy zamierzają otworzyć przedszkole oraz pedagogów przedszkolnych.  Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić- TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach wychowania przedszkolnego. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy z najmłodszymi dziećmi.

💰Cena  500 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu
 • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
 • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego

Program szkolenia:

 1. Zalety i wady metody projektu w pracy z przedszkolakami.
 2. Podział projektów badawczych.
 3. Wyróżniane etapy pracy metodą projektów.
 4. Rola nauczyciela jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektów.
 5. Dokumentowanie działań przedszkolaków w czasie trwania projektu.
 6. Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy dzieci.
 7. Przygotowanie prezentacji efektów pracy przedszkolaków.
 8. Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy przedszkola i doskonaleniu współpracy nauczycieli przedszkolnych.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

Korzyści: Uczestnicy:

 • znają i stosują w praktyce techniki wspierania samodzielnej pracy uczniów na etapie: wyboru tematu, formułowania problemu, określanie celów projektu oraz zasad współpracy zespołowej uczniów,
 • znają i wykorzystują sposoby monitorowania samodzielnej pracy uczniów (w tym tabele dobrze wykonanego zadania) ,
 • przygotowują i przeprowadzają razem z uczniami ewaluacje projektu oraz na bazie zdobytego doświadczenie rekomendują wnioski do modyfikacji przyjętych w szkole rozwiązań
 • otrzymują wiążące zaświadczenie ukończenia szkolenia, które z powodzeniem może wykorzystać jako atut w poszukiwaniu pracy!
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Warszawa 9 czerwca 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 29 września 2024 r. (09:00 - 15:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – sprawdź więcej informacji o prowadzącej – https://cognitus.pl/o-nas/zespol/