Autorytetem być – jak skutecznie wywierać pozytywny wpływ na dziecko – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: dorośli szukających porozumienia z dziećmi: rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów.

  Opis: Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.

  Cele/korzyści:

  Uczestnicy szkolenia:

  • pogłębią wiedzę o sposobach budowania autorytetu;
  • dowiedzą się jak osiągać cele edukacyjne i wychowawcze dzięki wykorzystaniu autorytetu;
  • rozwiną umiejętności skutecznej komunikacji z dziećmi i młodzieżą;
  • poznają swój styl pracy i dowiedzą się jak wykorzystać go na rzecz osiągania porozumienia z dziećmi i budowania zdrowych relacji;
  • poznają sposoby wykorzystania dialogu i dyskusji podczas uczenia się w grupie;
  • zaplanują działania wzmacniające swój autorytet.

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  1. Autorytet formalny a naturalny i skuteczność ich odziaływania.
  2. Budowanie autorytetu dorosłego wśród współczesnego młodego pokolenia.
  3. Dojrzałość psycho-społeczna dziecka a budowanie autorytetu.
  4. Zasady budowania autorytetu, jego fazy oraz czynniki kreujące i hamujące.
  5. Zastosowanie elementów debaty oksfordzkiej do doskonalenia umiejętności dialogu i dyskusji.
  6. Komunikacja bez przemocy – jako metoda budowania wzajemnego szacunku.
  7. Stawianie i egzekwowanie granic w relacjach z dziećmi.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.