Cztery pory roku z instrumentami muzycznymi dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – pomysły na wykorzystanie instrumentów muzycznych podczas zajęć – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 grudnia 2023 r. (19:00 - 20:00)
 • 28 grudnia 2023 r. (19:00 - 20:00)
 • 5 stycznia 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 11 stycznia 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 19 stycznia 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 25 stycznia 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 31 stycznia 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 8 lutego 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 16 lutego 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 22 lutego 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 28 lutego 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 7 marca 2024 r. (19:00 - 20:00)
 • 💰Cena: 159 zł

  Opis: Gra na instrumentach wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka. Gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu. Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.

  Grupa docelowa: nauczyciele, logopedzi, terapeuci, neurologopedzi.

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania instrumentów w edukacji małego dziecka

  Program szkolenia:

  1. Rola instrumentów muzycznych w edukacji dziecka.
  2. Wpływ zajęć muzycznych z wykorzystaniem instrumentów na rozwój emocjonalny dzieci.
  3. Wykorzystanie instrumentów na różne sposoby.
  4. Zabawy z wykorzystaniem instrumentów.
  5. Scenariusz zajęć muzycznych.

  Korzyści: : Gra na instrumentach muzycznych wpływa na rozwój dziecka.

  Materiały szkoleniowe: Pliki pdf, konspekt zajęć muzycznych, zabawy muzyczne, muzyczno – ruchowe.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Paulina Boroń – logopeda, logorytmik, rytmik, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  jestem w trakcie studiów podyplomowych z arteterapii oraz neurologopedii. Prowadzę swój gabinet logopedyczno – logorytmiczny Logo – Rytm PauLina Paulina Boroń oraz liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu rytmiki, tańca, logorytmiki, logopedii.