Oko i oczko, patrzenie i widzenie – autorski program rozwoju percepcji wzrokowej i przetwarzania wzrokowego w praktyce – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 22 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 209 zł

  Program szkolenia:

  1. Anatomia oka i fizjologia widzenia od strony praktycznej.
  2. Jak zorientować się, że moje dziecko nie widzi dobrze? Elementy diagnozy pedagogicznej w praktyce.
  3. Wspomaganie w codziennych aktywnościach i rozwój percepcji wzrokowej od podstaw.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/