Wywiad z opiekunem dziecka jako element diagnozy pedagogicznej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 199 zł

  Odbiorcy: Nauczyciele, specjaliści pracujący w szkole.

  Opis: Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.

  Cele:

  •  zapoznanie uczestników z zagadnieniem diagnozy funkcjonalnej i jej obszarów,
  • omówienie roli nauczyciele-pedagoga i rodzica w procesie diagnostycznym i organizacji PPP,
  • przygotowanie kwestionariusza do wywiadu z rodzicami,
  •  poznanie zasad skutecznej komunikacji.

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  1. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza pozytywna.
  2. Rola wielospecjalistycznego zespołu.
  3. Rola rodzica w procesie diagnostycznym i wspieraniu dziecka w rozwoju.
  4. Obszary diagnozy i kwestionariusz diagnozy.
  5. Komunikacja z rodzicem kluczem do skutecznej współpracy.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają: wzór ipet i wopfu, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, test na styl komunikacji (wg von Thuna).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.