Wywiad z opiekunem dziecka jako element diagnozy pedagogicznej – szkolenie on-line

Szkolenie skierowane do nauczycieli oraz specjalistów pracujący w szkole. Szkolenie przygotowuje pracowników rad pedagogicznych do skutecznego wypełniania obowiązku przygotowania diagnozy funkcjonalnej dziecka, której nieodłącznym elementem jest wywiad z opiekunem prawnym/rodzicem oraz nawiązania z rodzicami skutecznej współpracy na rzecz rozwoju dziecka.

Cele:

 •  zapoznanie uczestników z zagadnieniem diagnozy funkcjonalnej i jej obszarów,
 • omówienie roli nauczyciele-pedagoga i rodzica w procesie diagnostycznym i organizacji PPP,
 • przygotowanie kwestionariusza do wywiadu z rodzicami,
 •  poznanie zasad skutecznej komunikacji.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program - Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

 1. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza pozytywna.
 2. Rola wielospecjalistycznego zespołu.
 3. Rola rodzica w procesie diagnostycznym i wspieraniu dziecka w rozwoju.
 4. Obszary diagnozy i kwestionariusz diagnozy.
 5. Komunikacja z rodzicem kluczem do skutecznej współpracy.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają: wzór ipet i wopfu, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, test na styl komunikacji (wg von Thuna).

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 17 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 lipca 2024 r. (09:00 - 12:00)
 • 24 lipca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.