100 pomysłów na afazję – część II – Trening tworzenia wypowiedzi, czytania i pisania – szkolenie on-line

Szkolenie dla logopedów i neurologopedów pracujących z dorosłymi chorymi neurologicznie. Na szkoleniu zostanie zaprezentowane praktyczne podejście do terapii afazji. Szczególnie szeroko omówione zostanie specyficzna stymulacja funkcji motorycznych, leksykalnych, syntaktycznych oraz trening czytania i pisania.

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Planowanie terapii - etapy
 2.  System motoryczny
 3.  System leksykalny
 4. System semantyczny: trening składniowy i trening fleksyjny.
 5. Ćwiczenia w czytaniu.
 6. Trening pisania.
 7. Terapia przy niewielkich deficytach językowych.
 8. Terapia w postępujących zaburzeniach językowych (zarys, przykłady).

💰Cena 259 zł

Korzyści: Zapoznanie z metodami i technikami pracy w przypadku afazji. Poznanie technik pracy w przypadku zaburzeń systemów motorycznego, leksykalnego i syntaktycznego. Poznanie technik usprawniania czytania i pisania. Zapoznanie ze specyficznymi potrzebami pacjentów z postępującą afazją i odpowiednim postepowaniem terapeutycznym.

Materiały:

 • Własne opracowania: Wyznaczenie celów terapii. Kluczowe zagadnienia; Ścieżki terapii - wyznaczone dla omawianych typów afazji etapy pracy;
 • Zebrane przykłady ćwiczeń konkretnych aspektów języka (obszerne i szczegółowe opisy ćwiczeń prezentowanych na szkoleniu).
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 25 maja 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 9 czerwca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • 30 czerwca 2024 r. (09:00 - 14:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca –  Marika Litwin – dr n. med., absolwentka logopedii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, neuropsychologii, neurologopedii oraz kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty. Specjalista neurologopeda w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie. Zainteresowania zawodowe to zaburzenia połykania oraz zaburzenia językowe w chorobach neurologicznych. Autorka publikacji z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.