Sposoby rozróżniania zaburzeń SI od ADHD – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 czerwca 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 28 sierpnia 2023 r. (18:30 - 21:30)
 • 💰Cena: 189 zł

  Odbiorcy:  nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, studenci pedagogiki.

  Opis: Szkolenie pozwala na poznanie objawów związanych z ADHD oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Osoby biorące w nim udział będą mogły skierować uczniów do odpowiednich specjalistów. Będą miały również wiedzę na temat tego, jakie metody pracy będą korzystne w przypadku dziecka z ADHD i zaburzeniami SI.  

  Cele szkolenia – Uczestnicy:

  • poszerzają swoją wiedzę o uwarunkowaniach psychofizycznych funkcjonowania ucznia z ADHD;
  • dokonują rozróżnienia pomiędzy zaburzeniami integracji sensorycznej a ADHD
  • posiadają wiedzę na temat zasad, metod i form pracy edukacyjno – terapeutycznej,
  • rozwijają swoje umiejętności pracy z uczniem z ADHD oraz zaburzeniami SI,
  • rozpoznają potrzeb i możliwości uczniów z ADHD oraz zaburzeniami SI,
  • wprowadzają indywidualizację procesu nauczania.

  Program szkolenia:

  1. Założenie integracji sensorycznej;
  2. Rola i znaczenie zmysłów;
  3. Sposoby stymulacji zmysłów;
  4. Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia;
  5. Podział zaburzeń;
  6. Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
  7. Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
  8. ADHD – przyczyny, objawy, rozpoznanie;
  9. Profil sensoryczny dziecka nadpobudliwego psychoruchowo;
  10. Jak rozróżnić zaburzenia SI od ADHD?
  11. Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI;
  12. Propozycje ćwiczeń;
  13. Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych; techniki wyciszające pobudzenie, poprawiające koncentrację uwagi, dieta sensoryczna dla tych dzieci, zalecenia dla rodziców;
  14. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole.

  Korzyści:

  • umiejętność rozpoznawania objawów ADHD oraz zaburzeń SI;
  • rozróżnianie ADHD od zaburzeń integracji sensorycznej;
  • poznanie ćwiczeń, zabaw i aktywności, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem
  • analiza scenariusza zajęć, który można wykorzystać na zajęciach

  Materiały szkoleniowe: scenariusz zajęć, prezentacja,

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Uwielbia pracę z dziećmi i rodzicami. Jest właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka. Swoją pasję bycia terapeutą realizuje również pisząc artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną. Prywatnie – szczęśliwa mężatka, która uwielbia czytać książki i chodzić do teatru. Kiedy tylko ma możliwość podróżuje, szczególnie na Wschód, który ogromnie ją fascynuje.