Trening kreatywności – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: Szkolenie jest adresowane do nauczycieli różnych poziomów nauczania, wychowawców, pedagogów, wszystkich pragnących rozwijać twórczo młode pokolenie.

  Opis: Kreatywność zdaje się być czymś, co wszyscy znają i stosują. Istnieje wiele jej form. Ostatnio wręcz zalewa nas jej odmiana wykorzystująca jako główne miejsce działania komputer. To szkolenie odniesie się do rozwijania kreatywności metodami – jak mówi prowadząca- analogowymi. Skupi się na pierwotnej twórczości dziecka i pokaże, jak można wspierać jej rozwój, uwalniając dziecięce pokłady wyobraźni i budząc radość tworzenia z wykorzystaniem na przykład kartki, ołówka, kamienia, gałązki.

  Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie do stosowania w praktyce innowacyjnych i kreatywnych form pracy z uczniem poprzez zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami kreatywnego rozwoju jednostki i osobiste doświadczenie drogi twórczej.

  Program szkolenia:

  1. W poszukiwaniu źródeł pedagogiki twórczości – odrobina wstępu teorretycznego staowiącego bazę dalszych poszukiwań.
  2. Odkrycie specyficznych cech aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
  3.  Zapoznanie z wybranymi projektami współczesnych kierunków rozwoju twórczości w edukacji:
   1. Czerpiemy ze szkoły Krzysztofa Szmidta.
   2. Czerpiemy ze szkoły Wiesławy Limont.
   3. Czerpiemy ze szkoły Wiesława Karolaka.
  4. Trening twórczości – działania własne uczestników.
  5. Twórczy nauczyciel, wychowawca, trener –od marzeń do rzeczywistości- planowanie przyszłych działań.

  Korzyści: Uczestnik  szkolenia pozna wybrane teorie twórczości, zrozumie potrzebę twórczego rozwoju jednostki,  nauczy się stosować kreatywne metody pracy z uczniem, zastosuje w praktyce ćwiczenia treningu twórczości, podejmie próbę projektowania własnych rozwiązań i ćwiczeń.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie banku ćwiczeń twórczych zaczerpniętych z programu „Porządek i przygoda” pod redakcją prof. Krzysztofa Szmidta, także związanych z twórczą analogią prof. Wiesławy Limont oraz propozycji arteterapeutycznych Wiesława Karolaka. Poznają też bogatą literaturę przedmiotu, zawierającą bogata gamę twórczych działań możliwych do podejmowania z dziećmi w różnym wieku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Łubkowska-Stanisławska  - nauczyciel z ponad dwudziestopięcioletnim już doświadczeniem; polonistka w SP w Kijewie Królewskim, wcześniej w gimnazjum; wykładowczyni na kierunku studiów podyplomowych dla nauczycieli w Akademii Ateneum w Gdańsku „Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem”; prowadząca zespół teatralny; pasjonatka nauczania, twórczego podejścia do życia i teatru; podobnie jak Ania z Zielonego Wzgórza bardziej żyjąca w świecie uczuć i wyobraźni niż twardo stąpająca po ziemi; autorka wydawnictw i artykułów na temat teatru i twórczości; propagatorka twórczości uczniowskiej, sama pisująca wiersze; organizatorka warsztatów teatralnych i dramowych dla dzieci, młodzieży, także od lat szkoląca nauczycieli; członkini różnych fascynujących grup dla pedagogów, które pozwalają jej się rozwijać i dodają skrzydeł do działania, ambasadorka Wiosny Edukacji; prywatnie mama dwojga dorosłych już dzieci, podkreślająca, iż doświadczenie ich drogi rozwoju bardzo wspierająco wpłynęło na postawę pedagoga otwartego na ucznia.