Tworzenie klasy integracyjnej, podział ról i obowiązków, relacje w zespole klasowym – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 16 września 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 209 zł

  Odbiorcy: dyrektorzy, nauczyciele szkół niebędących specjalistami.

  Opis: Poznanie zasad obowiązujących w klasach integracyjnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy, formami egzekwowaniem wiedzy oraz włączenia procesem włączania uczniów niepełnosprawnych w zespół klasowy.

  Cele szkolenia:

  • wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie tworzenia klas integracyjnych,
  • stworzenie odpowiedniego zespołu klasowego,
  • charakterystyka uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu,
  • integracja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z zespołem klasowym,
  • doskonalenie umiejętności motywacji i wzmacniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna tworzenia klasy integracyjnej.
  2. dobór zespołu klasowego.
  3. Charakterystyka niepełnosprawności uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  4. Włączenie ucznia niepełnosprawnego w zespół klasowy.
  5. Jak rozmawiać na forum klasy o niepełnosprawności uczniów oraz ich trudnych zrachowaniach.
  6. Relacje nauczyciela wspomagającego z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi w klasie integracyjnej.

  Korzyści: Udział w spotkaniu dostarczy wielu informacji niezbędnych do tworzenia klasy integracyjnej, usystematyzuje wiedzę z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym, ze spektrum autyzmu, wskaże metody i formy pracy w zróżnicowanym zespole klasowym, usprawni integrację klasy oraz pozwoli sprawnie włączyć uczniów z orzeczeniem w zespół klasowy.

  Informacja o materiałach - Uczestnicy otrzymają:

  •  linki do stron poświęconych prawu oświatowemu,
  • wykaz materiałów pomocnych w pracy w klasie integracyjnej,
  • dekalog nauczyciela pracującego z uczniem niepełnosprawnym.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Maciejewska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/