Wizualne deficyty w spektrum autyzmu – istota i strategie stymulacyjne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 13 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 stycznia 2024 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów wczesnego wspomagania, logopedów, neurologopedów, studentów kierunków pedagogicznych.

  Opis: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty deficytów wizualnych w spektrum autyzmu, które wpływają na wielowymiarowe funkcjonowanie dziecka.

  Program szkolenia:

  1. Biologiczne podłoże trudności wizualnych w spektrum autyzmu.
  2. Wizualne postrzeganie w ASD w oparciu o założenia DIR-Floortime.
  3. Różnice indywidualne dla objawów wizualnych w spektrum autyzmu.
  4. Deficyty wizualne w spektrum autyzmu:
  • Aspekt nadwrażliwości wzrokowej, percepcji kolorów i światłowstręt,
  • Deficyty w przetwarzaniu wzrokowo—motorycznym,
  • Deficyty świadomości przestrzennej,
  • Zaburzenia centralnej koherencji, jako postrzeganie całości,
  • Trudności w postrzeganiu twarzy ludzkiej i deficyt kontaktu wzrokowego,
  • Zaburzenia bodźców centralnych i obwodowych (widzenie centralne i peryferyjne),
  • Izmy, stymulacje wzrokowe,
  • Pamięć i myślenie wizualne,
  • Objawy wizualne uwzględniane w diagnostyce ASD.
  5. Strategie terapeutyczne oparte na materiale tematycznym.
  6. Strategie terapeutyczne oparte na materiale atematycznym.
  7. Strategie terapeutyczne oparte na materiale literowym.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą zaburzeń wizualnych w ASD oraz strategiami, które stymulują przetwarzanie wzrokowe.

  Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.