Edukacja uczniów z niepełnosprawnością i sprzężeniem- szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 września 2021 r. (18:00 - 21:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 149 zł

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

  Odbiorcy: Nauczyciele szkół integracyjnych, w tym osoby rozpoczynające pracę; pedagodzy; psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi.

  Cel: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.

  Program szkolenia:

  1. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GRUP:
  • z zaburzeniami rozwoju (specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, zaburzenia w zachowaniu i emocji, choroby przewlekłe),
  • z deficytami rozwoju (różnego rodzaju niepełnosprawności intelektualne i fizyczne),
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
  1. WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE LUB PLACÓWCE:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,
  • zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • organizacja zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych,
  • indywidualizacja kształcenia w szkole (dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia),
  • rola rodzica w funkcjonowaniu ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • wybrane metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
  1. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.
  2. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY.
  3. FORMY POMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
  4. NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/