Edukacja uczniów z niepełnosprawnością i sprzężeniem- szkolenie on-line

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli szkół integracyjnych, w tym osoby rozpoczynające pracę oraz pedagogów, psychologów, terapeutów autyzmu, terapeutów zajęciowych. Na szkoleniu odbędzie się przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – charakterystyka wybranych grup:
  • Z zaburzeniami rozwoju (specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, zaburzenia w zachowaniu i emocji, choroby przewlekłe),
  • Z deficytami rozwoju (różnego rodzaju niepełnosprawności intelektualne i fizyczne),
  • Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
 2. Wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolu, szkole lub placówce:
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,
  • Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych,
  • Indywidualizacja kształcenia w szkole (dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia),
  • Rola rodzica w funkcjonowaniu ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • Wybrane metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 5. Formy pomocypsychologiczno-pedagogicznej.
 6. Najważniejsze akty prawne.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 29 lutego 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 8 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 18 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 marca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 4 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 15 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 25 kwietnia 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/