Attention Autism

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 1300 zł

Godziny szkolenia: 10:00 -16:00

Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalny, nauczyciele wspomagający, psycholodzy, logopedzi, terpaeuci, rodzice.

Opis: W ciagu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i wprowadzania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu koncentracji uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Attention Autism.

Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestnikówi i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czuć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism.

Szkolenie Attention Autism jest dla Ciebie, jeśli:

 •  chcesz dowiedzieć się dlaczego dzieci z autyzmem mają problemy z koncentracją uwagi oraz jak pracować, by koncentrację uwagi wydłużać;
 •  chcesz dowiedzieć się jak poprzez fantastyczne zajęcia tworzyć wspólne pozytywne wspomnienia, a przez to budować relacje z dzieckiem z autyzmem;
 •  chcesz dowiedzieć się jak pracować z dzieckiem z autyzmem w grupie;
 •  chcesz dowiedzieć się jak planować i przeprowadzać ciekawe i interesujące zajęcia dla wszystkich uczniów w grupie, klasie;
 • chcesz efektywnie pracować i kreować zajęcia na które każdy uczeń będzie czekał z niecierpliwościa;
 • chcesz prowadzić interesujące zajęcia w klasach integracyjnych;
 • chcesz prowadzić ciekawe zajęcia grupowe/indywidualne dla uczniów z autyzmem oraz dla uczniów z problemami z koncentracją uwagi (ADHD, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Wyjaśnienie wpływu zaburzeń spektrum autyzmu na umiejętności koncentracji uwagi oraz na zdolność dziecka do uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupie;
 2. Poznawanie mocnych stron dzieci z autyzmem, wykorzystanie mocnych stron do procesu uczenia i rozwijania nowych umiejętności;
 3. Przedstawienie pierwszych dwóch etapów czterostopniowego programu Attention Autism;
 4. Zapewnienie uczestnikom teoretycznych podstaw oraz praktycznych możliwości do prowadzenia pierwszych dwóch etapów Attention Autism oraz omówienie ich zastosowania w pracy;
 5. Planowanie i wprowadzanie programu: zasady poziomu pierwszego oraz poziomu drugiego programu Attention Autism, omówienie błędów, które są najczęściej popełniane oraz problemów, które możemy napotkać.
 6. Występowanie zachowań trudnych podczas zajęć Attention Autism oraz omówienie.
 7. Sposoby pracy z zachowaniami trudnymi – omówienie celów pracy nad koncentracją uwagi oraz komunikacją.
 8. Powiązanie programu nauczania z programem Attention Autism.
 9. Przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących do prowadzenia dwóch pierwszych etapów Attention Autism.

Dzień 2:

 1. Omówienie wpływu spectrum autyzmu na rozwój komunikacji, poznanie etapów komunikacji oraz jej znaczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.
 2. Omówienie znaczenia relacji i interakcji w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 3. Poznanie zasad komunikacji z dzieckiem z autyzmem.
 4. Pprzedstawienie roli i znaczenie postawy terapeuty/nauczyciela w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 5. Omówienie myślenia obrazowego u osób z autyzmem oraz jego wpływ na interakcje i funkcjonowanie w społeczeństwie.
 6. Przedstawienie poziomu trzeciego oraz czwartego programu Attention Autsim – zasady, praktyczne wskazówki, omówienie problemów, które można napotkać podczas pracy i sposoby radzenia sobie z nimi.
 7. Znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 8. Przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących uczestników szkolenia do prowadzenia trzeciego i czwartego etapu programu Attention Autism, przykładowe zadania.
 9. Wykorzystanie programu Attention Autism w pracy z dziećmi starszymi oraz nastolatkami z autyzmem.

Materiały szkoleniowe: zawarte w prezentacji używanej podczas szkolenia.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Celina Twardysz – Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, pedagogiem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
terapeutą osób w spektrum autyzmu, szkoleniowcem i trenerem. Jestem jedynym w Polsce certyfikowanym trenerem programu treningu uwagi – Attention Autism. Program ten autorstwa Giny Davies pochodzi z UK, z powodzeniem wprowadzany jest w szkołach i przedszkolach na całym świecie. Ściśle współpracuję z Gina Davies Autism Centre (UK). Szkolę nauczycieli, terapeutów, psychologów, rodziców, szkoły oraz przedszkola w całej Polsce z zakresu programu Attention Autism. Prelegentka i uczestniczka szkoleń oraz konferencji. Przez 11 lat mieszkałam w UK. Mam 16 letnie doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu w Polsce i za granicą. Innowatorka i współtwórczyni innowacji społecznej „Kompleksowe wsparcie całej rodziny dziecka z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi.” Prywatnie – żona Marcina, mama Marysi, Zosi i Tadeusza, właścicielka psa i kota, niepoprawna optymistka, której praca z osobami niepełnosprawnymi jest wielką pasją i radością.