Attention Autism

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 14 grudnia 2024 - 15 grudnia 2024 r. (09:30 - 16:00)

 • 💰Cena 1300 zł

  Godziny szkolenia: 09:30 -16:00

  Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalny, nauczyciele wspomagający, psycholodzy, logopedzi, terapeuci, rodzice.

  Opis: W ciągu dwudniowego szkolenia - uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i uruchamiania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism™. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i nauce zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism™ koncentruje się na nauczaniu uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Autism Attention. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestników i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czuć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism natychmiast! Szkolenie może być zorganizowane w ciągu 2 kolejnych dni, bądź też w odstępie kilku tygodni aby pozwolic uczestnikom przygotować się i wystartować z programem używając i wdrażając pierwsze 2 poziomu zanim wrócą do kontynuacji nauki dalszych poziomów programu. Warsztat zapewnia uczestnikom teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości wypróbowania działań na każdym etapie i omówienie ich zastosowania w pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla maksymalnie 25 osób, co ma na celu zagwarantowanie, że praktyczne aspekty warsztatu będą mogły być prowadzone w małych grupach, dzięki czemu szkolenie będzie interesujące i efektywne.

  Podczas szkolenia: Omawiane są metody planowania sesji oraz łączenia programu Attention Autism™ z programem nauczania oraz indywidualnym programem edukacyjno terapeutycznym każdego dziecka. Pomysły, zabawy i zadania są tworzone i udostępniane, a uczestnicy po ukończonym szkoleniu są gotowi do wprowadzenia pełnego programu!

  Program szkolenia:

  Dzień 1 - Wyjaśnia wpływ zaburzeń spektrum autyzmu na rozwój umiejętności uwagi oraz rozwój zdolności dziecka do uczenia się zarówno 1:1, jak i w grupie. Identyfikujemy sposoby wykorzystywania mocnych stron dzieci w uczeniu się i rozwijania nowych umiejętności. Warsztaty przedstawiają pierwsze dwa poziomy czterostopniowego programu Attention Autism™; Poziom 1 - Zwrócenie uwagi, Poziom 2 - Budowanie uwagi.

  Dzień 2 - Podczas drugiego dnia szkolenia omawiane są sposoby ukierunkowania rozwoju komunikacji i pracowania nad nią na poszczególnych etapach programu Attention Autism, zapewniając zaspokojenie potrzeb dzieci, bez względu na sposób komunikacji. Nacisk kładzie się na budowanie funkcjonalnej komunikacji społecznej, zrozumienia i spontanicznej komunikacji. Interwencja analizuje siłę wspólnych, pozytywnych momentów dla budowania zaangażowania i efektywnego procesu uczenia oraz na powstawaniu opartych na zaufaniu relacji, w których może rozwijać się interakcja, komunikacja i nauka. Warsztaty stwarzają okazję do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas wprowadzania poziomu pierwszego i poziomu drugiego programu Attention Autism™. Poziom III – Gra grupowa – zmiana, Poziom IV – Zajęcia przy stoliku.

  Dwudniowy trening programu Attention Autism™ obejmuje:
  • Metodologia i praktyka leżąca u podstaw programu Attention Autism;
  • Praktyczne porady dotyczące zajęć motywujących dzieci w spektrum autyzmu jak i prawidłowo rozwijających się;
  • Metodologia i praktyka leżąca u podstaw programu Attention Autism
  • Demonstracja technik i działań;
  • Wykorzystanie materiału filmowego, przykładów każdego etapu programu;
  • Pomysły na działania;
  • Praktyczne doświadczenia;
  • Rozwiązywanie problemów ;
  • Strategie indywidualizacji programu;
  • Cele do osiągnięcia podczas zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych;
  • Przystosowanie programu dla osób pracujących 1: 1 z dziećmi;
  • Używanie programu w ppracy z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Wiedza zdobyta po ukończeniu szkolenia:
  • Jak zaangażować dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • Jak uczyć dzieci skupiania oraz utrzymania uwagi;
  • Sposoby nauczania, zachęcania do komunikacji oraz wspierania tej komunikacji;
  • Zrozumienie w jaki sposób wspierać umiejętności uczenia się w grupie;
  • Zrozumienie jak pracować nad wytworzeniem wczesnych umiejętności interakcji społecznych w pracy grupowej ;
  • Jak zaplanować i wprowadzić program Attention Autism™ w pracy z dziećmi;
  • Jak współpracować z zespołem specjalistów pracujących z dzieckiem;
  • Jak modyfikować i dostosowywać program do zajęć grupowych;
  • Jak wykorzystać wspólne chwile z zespołem współpracowników oraz z dziećmi z autyzmem w celu budowania relacji i zaufania;
  • Zapewnienie możliwości rozwoju, wprowadzania programu i prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dziecka;

  Korzyści dla zespołu pracowników:
  • Poznanie 4 poziomów programu Attention Autism™;
  • Metody obrazowego wspomagania komunikacji dzieci z autyzmem;
  • Zaadoptowanie i zmodyfikowanie języka w celu zwiększenia zrozumienia oraz budowania spontanicznej komunikacji;
  • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, które mogą wystąpić podczas prowadzenia zajęć Attention Autism;
  • Przedstawianie aktywności, które zainspirują dzieci z autyzmem do koncentracji uwagi oraz komunikacji i współdziałania z drugim człowiekiem;
  • Techniki oraz metody dzięki którym możemy osiągnąć cele wytyczone w indywidualnych programach każdego dziecka.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Celina Twardysz - Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalnym, surdopedagog, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, właścicielka dwóch Przedszkoli Integracyjno - Terapeutycznych Pani Wiaderko w Chojnicach, Terapeuta osób w spektrum autyzmu, szkoleniowiec i trener. Jest Jedynym w Polsce certyfikowanym trenerem programu treningu uwagi – Attention Autism™. Program autorstwa Giny Davies pochodzi z UK, z powodzeniem wprowadzany jest w szkołach i przedszkolach na całym świecie. Ściśle współpracuje z Attention Autism™ Centre (UK). Szkoli nauczycieli, terapeutów, psychologów, rodziców, szkoły oraz przedszkola w całej Polsce z zakresu programu Attention Autism™. Prelegentka i uczestniczka szkoleń oraz konferencji. Przez 11 lat mieszkała w UK. Mam około 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu w Polsce i za granicą. Innowatorka i współtwórczyni innowacji społecznej „Kompleksowe wsparcie całej rodziny dziecka z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi.” Prywatnie – żona Marcina, mama Marysi, Zosi i Tadeusza, właścicielka psa i dwóch kotów, żółwia i królika, niepoprawna optymistka, której praca z osobami niepełnosprawnymi jest wielką pasją i radością.