Jak pracować z „niegrzecznym” dzieckiem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania? – szkolenie on-line

Szkolenie dla rodziców, nauczycieli, psychologów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania problemowe. Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest zarówno rodzicom, wychowawcom, opiekunom, a także różnym specjalistom pracującym z dziećmi z zachowaniami trudnymi jak agresja, autoagresja, zachowania destrukcyjne. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi: opozycyjno-buntowniczymi, agresywnymi, autoagresywnymi, destrukcyjnymi.

💰Cena: 220 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia: 
 1. Charakterystyka trudności wychowawczych.
 2. Specyfika zachowań problemowych.
 3. Podstawy stosowanej analizy zachowania.
 4. Metody diagnostyczne stosowane w przypadku zachowań problemowych.
 5. Kontrola poleceniowa – czym jest i jak ja można stosować.
 6. Wybrane techniki terapeutyczne przydatne w pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i zachowaniami trudnymi.

Korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, jak opisać zachowanie trudne zgodnie ze schematem ABC oraz zaplanować podstawowe oddziaływania pomocowe.

Materiały szkoleniowe: prezentacja pokazywana uczestnikom na szkoleniu, kwestionariusz do diagnozy zachowań trudnych.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 29 maja 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 6 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • 26 czerwca 2024 r. (18:00 - 21:00)
 • Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Magdalena Bury-Kamińska - absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii. Współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, w którym pracuje jako psycholog i logopeda. Kierownik prestiżowego grantu naukowego Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowych i zdrowotnych. W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Ukończyła  wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Racjonalnej Terapii Zachowania, Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®). Współautorka serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych” oraz książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: „Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie”. Autorka jedenastu artykułów bądź rozdziałów w recenzowanych czasopismach/monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, sprawności językowej i komunikacyjnej pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).