Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 26 czerwca 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 sierpnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 169 zł

  Odbiorcy: Kurs dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym szukających pomysłów na twórcze wcielanie w życie podstawowych kierunków polityki oświatowej.

  Opis: Szkolenie pozwali uczestnikom uzyskać głębszy wgląd w siebie, wyrobić umiejętności pozwalające wesprzeć uczniów w ich rozwoju emocjonalnym i nauczyć ich podejmować życiowe decyzje w zgodzie ze swoimi wartościami.

  Cele/korzyści:

  • pogłębienie wiedzy na temat prawideł rozwoju poznawczego, psycho-emocjonalnego i społecznego dzieci,
  • poznanie obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa związanych z kształtowaniem postaw moralnych dzieci,
  • rozwój praktycznych umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw uczniów,
  • rozwój praktycznych umiejętności na wychowywanie uczniów w poszanowaniu wartości,
  • ćwiczenie krytycznego myślenia w praktyce,
  • wzmocnienie zdolności budowania koalicji nauczyciel – rodzic w kwestiach wychowawczych.

  Program szkolenia:

  1. Rozwój psychospołeczny i jego uwarunkowania
  2. Teoria rozwoju moralnego Kohlberga a wzmacnianie oddziaływań wychowawczych
  3. Wartości w wychowaniu a szkolne programy profilkyczno wychowawcze
  4. Potencjał zajęć szkolnych w kształtowaniu postaw moralnych uczniów
  5. Krytyczne myślenie i sztuka świadomego wyboru.
  6. Wspólpraca z rodzicami.
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.