Logorytmika – szkolenie stacjonarne

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 500 zł
 
Odbiorcy: Szkolenie skierowane do nauczycieli i specjalistów przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.
 
Opis: Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu logorytmiki.  Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie tworzyć i prowadzić zabawy logorytmiczne w pracy z dziećmi.  Na szkoleniu będą również przedstawione gotowe zabawy i piosenki do wykorzystania w pracy. Poznanie wielu zabaw i ćwiczeń logorytmicznych da uczestnikom możliwość inspirowania się przy tworzeniu własnych ćwiczeń.
 
Program szkolenia:
  1. Zapoznanie z głównymi założeniami logorytmiki. Uczestnicy poznają metody wykorzystywane w pracy logorymicznej. Treści i formy logorytmiki.
  2. Zapoznanie się z propozycjami zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno – tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach, instrumentach muzycznych.
  3. Zapoznanie się z elementami składowymi zajęć logorytmicznych -np. : usprawnianie toru oddechowego, pamięć muzyczna, poczucia tempa, rytmu, usprawnianie dużej motoryki.
  4. Praktyczne przykłady zajęć logorytmicznych oraz metodyka – zabaw ruchowych, z piosenkami, muzykowanie z użyciem prostych instrumentów naturalnych, ćwiczeń rytmicznych.

Korzyści: Zdobycie umiejętności wykorzystania logorytmiki w pracy z grupą przedszkolną/szkolną, inspiracje do zajęć własnych.

Materiały:

  • prezentacja
  • muzyka,
  • ćwiczenia w formie pdf.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Monika Hiszpańska – absolwentka psychologii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej, ukończyła Edukacje Muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Od wielu lat pracuje także jako instruktor tańca i Zumby. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla dzieci i dorosłych.