Logorytmika – szkolenie stacjonarne

Szkolenie skierowane do nauczycieli i specjalistów przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu logorytmiki.  Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie tworzyć i prowadzić zabawy logorytmiczne w pracy z dziećmi.  Na szkoleniu będą również przedstawione gotowe zabawy i piosenki do wykorzystania w pracy. Poznanie wielu zabaw i ćwiczeń logorytmicznych da uczestnikom możliwość inspirowania się przy tworzeniu własnych ćwiczeń.

💰
Cena 799  zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:
 1. Zapoznanie z głównymi założeniami logorytmiki. Uczestnicy poznają metody wykorzystywane w pracy logorymicznej. Treści i formy logorytmiki.
 2. Zapoznanie się z propozycjami zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno - tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach, instrumentach muzycznych.
 3. Zapoznanie się z elementami składowymi zajęć logorytmicznych -np. : usprawnianie toru oddechowego, pamięć muzyczna, poczucia tempa, rytmu, usprawnianie dużej motoryki.
 4. Praktyczne przykłady zajęć logorytmicznych oraz metodyka - zabaw ruchowych, z piosenkami, muzykowanie z użyciem prostych instrumentów naturalnych, ćwiczeń rytmicznych.

Korzyści: Zdobycie umiejętności wykorzystania logorytmiki w pracy z grupą przedszkolną/szkolną, inspiracje do zajęć własnych.

Materiały:

 • prezentacja
 • muzyka,
 • ćwiczenia w formie pdf.
Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • Lublin 25 maja 2024 r. (09:00 - 13:00)
 • Lublin 15 czerwca 2024 r. (09:00 - 13:00)
 • 📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Monika Hiszpańska – absolwentka psychologii, pedagogiki oraz terapii pedagogicznej, ukończyła Edukacje Muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Od wielu lat pracuje także jako instruktor tańca i Zumby. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla dzieci i dorosłych.